Przewód tętniczy

Przetrwały przewód tętniczy (PDA)

.. Przetrwały przewód tętniczy ( PDA, persistent ductus arteriosus ). Przewód tętniczy w życiu płodowym łączy pień tętniczy z aortą. Po urodzeniu przewód tętniczy zarasta i tworzy więzadło. Jeżeli przewód tętniczy pozostanie drożny powoduje przeciek lewo - prawy. Patologiczne połączenie między aortą a pniem..

Przeznaczyniowe zamykanie przetrwałego przewodu tętniczego (PDA)

.. ...). Każdy przetrwały przewód tętniczy, który w życiu płodowym łączy pień płucny z aortą wymaga zamknięcia. Wielkość przecieku w przypadku PDA nie ma żadnego znaczenia - podwyższone ryzyko infekcyjnego zapalenia śródbłonka przewodu tętniczego jest wystarczającym wskazanie do..

Wady przewodozależne serca

.. ...( przewód Botalla ). Przewód tętniczy w życiu płodowym łączy tętnice płucne ( pień płucny ) z aortą w jej odcinku wstępującym. Po porodzie takie połączenie jest nie tylko zbędne, ale też szkodliwe, przewód tętniczy ulega zamknięciu. Istnieją jednak wady serca, w których połączenie pnia..