Przewodnictwo środkomorowe

Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego

.. Przewodnictwo środkomorowe to termin odnoszący się do zjawisk elektrofizjologicznych zachodzących w układzie bodźcoprzewodzącym i komórkach mięśnia sercowego poniżej węzła zatokowo - przedsionkowego. Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego mogą mieć charakter bloków przewodzenia. Na podstawie wykresu EKG..