Przewodzenie

Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego

.. ...przedsionkowego. Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego mogą mieć charakter bloków przewodzenia. Na podstawie wykresu EKG możemy wyróżnić blok prawej lub lewej odnogi pęczka Hisa. W przypadku lewej odnogi, blok może dotyczyć jedynie przedniej lub tylnej jej wiązki. Osobnym rozpoznaniem..