Przezskórne interwencje wieńcowe

Rehabilitacja pacjentów po przezskórnych interwencjach wieńcowych

.. Przezskórne interwencje na naczyniach wieńcowych są obecnie podstawowym leczeniem ostrych zespołów wieńcowych. Szybkie udrożnienie naczynia ogranicza obszar niedokrwienia mięśnia sercowego, zmniejsza obszar martwicy i znacznie polepsza rokowania. Najczęściej wykonywanym zabiegiem jest angioplastyka balonowa,..