Przyczyny chorób serca

Niewydolność serca

.. ...tych komór łącznie. Przyczyny niewydolności serca. choroba wieńcowa ( niedokrwienna ); nadciśnienie tętnicze; wada zastawkowa; kardiomiopatia: rozstrzeniowa, przerostowa; infekcje obejmujące mięsień sercowy; inne. Objawy niewydolności serca. Najczęściej występującymi klinicznie objawami..

Migotanie przedsionków

.. ...potykania się serca ). Przyczyny migotania przedsionków. nadciśnienie tętnicze ( Hypertensio arterialis ) choroba niedokrwienna serca ( IHD ) nadczynność tarczycy - nadmiar hormonów działa niekorzystnie na szybkość pobudzeń mięśnia sercowego; niedomykalność zastawki dwudzielnej, zwężenie..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...wśród osób starszych. Przyczyny problemów sercowo - naczyniowych są różnorodne, dlatego leki stosowane w walce z nimi należą do wielu grup. Najbardziej rozpowszechnionymi schorzeniami kardiologicznymi są: nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca czy..

Przerost mięśnia sercowego (przerost lewej komory serca)

.. ...zdecydowanie częstszą przyczyną objawów choroby niedokrwiennej serca. Objawy choroby niedokrwiennej serca spowodowane są przyspieszeniem rozwoju miażdżycy w naczyniach wieńcowych i zwiększonego zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen ( wzrasta masa mięśnia sercowego a naczynia wieńcowe..

Przewlekła niewydolność serca

.. ...serca. Najważniejszymi przyczynami zastoinowej niewydolności serca, także u osób starszych są: choroba niedokrwienna serca i nadciśnienie tętnicze nadciśnienie tętnicze. Kolejna analiza ryzyka rozwoju niewydolności serca przeprowadzona w ramach badania Framingham Heart Study u ponad 5..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...) Nagły zgon sercowy Przyczyny choroby niedokrwiennej serca. Organiczne zmiany w tętnicach wieńcowych. najczęstszą przyczyną choroby niedokrwiennej jest miażdżyca, która powoduje uszkodzenie ściany naczyń wieńcowych ( zmiany miażdżycowe dotyczą także innych tętnic ), a następnie..

Miażdżyca (blaszka miażdżycowa)

Miażdżyca (blaszka miażdżycowa)

.. ...naczyń wieńcowych jest przyczyną choroby niedokrwiennej serca. Wyróżniamy różne postaci choroby niedokrwiennej: dławica piersiowa stabilna ( angina pectoris stabilis ), dławica piersiowa niestabilna ( angina pectoris instabilis ), zawał serca ( infarctus cordis ) i nagła śmierć sercowa...

Hibernacja mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej

.. ...jest jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce. Postępy profilaktyki i terapii choroby niedokrwiennej serca znacznie wpłynęły na zmniejszenie umieralności jednak choroba wieńcowa wciąż pozostaje jedną z najważniejszych przyczyn niewydolności serca ze względu na dłuższy czas przeżycia..

Wpływ białka sojowego na poziom cholesterolu we krwi

Wpływ białka sojowego na poziom cholesterolu we krwi

.. ...cholesterolu we krwi przyczynia się do powstawania blaszki miażdżycowej, będącej przyczyną choroby niedokrwiennej serca. Cholesterol możemy podzielić na dwie frakcje: LDL ( cholesterol o niskiej gęstości i HDL ( cholesterol o wysokiej gęstości ). Obniżony poziom HDL i podwyższony LDL są..

Atenolol

.. ...aldosteron przez co przyczynia się do obniżenie ciśnienia krwi. Atenolol jest stosowany w leczeniu choroby niedokrwiennej serca ( choroba wieńcowa ), w profilaktyce wtórnej zawału serca, w leczenie nadciśnienia tętniczego. Wpływ beta - adrenolityków na układ bodźcotwórczy serca jest też..

Ból w klatce piersiowej

Ból w klatce piersiowej

.. ...jego kardiologicznych przyczyn. Przyczyną może być choroba wieńcowa serca. Zawsze należy też wykluczyć zawał serca, który najczęściej manifestuje się bardzo charakterystycznym bólem zamostkowym. Ból w klatce piersiowej może być związany z urazem żeber. Złamanie, lub nawet zwykłe obicie..

Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne

.. ...tętnicach płucnych. Przyczyny nadciśnienia płucnego. Przyczyną zmian doprowadzających do utrwalonego wzrostu ciśnienia w naczyniach płucnych mogą być różne choroby: choroby serca, wady zastawkowe ( niedomykalność zastawki trójdzielnej ) lub zespół Eisenmengera w wadach wrodzonych;..

Szmery w sercu

.. ...przypadkach po usunięciu przyczyny, a więc po nawodnieniu chorego czy wyleczeniu infekcji, szmery znikają. Szmery organiczne serca są związane z wadami budowy w obrębie aparatu zastawkowego lub samego mięśnia serca. Najczęściej przyczyną szmerów są niedomykalności lub stenozy zastawek,..

Kardiomiopatia restrykcyjna

.. ...Kardiomiopatia restrykcyjna może także rozwinąć się na tle układowych chorób tkanki łącznej, cukrzycy, sarkoidozy, po radioterapii, na tle innych schorzeń serca ( kardiomiopatia przerostowa, zapalenie wsierdzia )...

Zespół Brugadów

.. ...bodźcoprzewodzący serca, jest przyczyną skłonności do występowania komorowych zaburzeń rytmu. Arytmie mają często postać częstoskurczu komorowego lub migotania komór. W niektórych sytuacjach rytm serca samoistnie wraca do normy. Chory cierpi wtedy z powodu omdleń lub krótkotrwałych utrat..

Kardiomegalia

.. ...pewnych nieprawidłowości. Przyczyną powiększenia sylwetki serca może być kardiomiopatia ( rozstrzeniowa, przerostowa, tachyarytmiczna ). Do kardiomegalii może doprowadzić szereg chorób metabolicznych. Dla przykładu, serce dzieci urodzonych przez matki chore na cukrzycę, może być..

Niewydolność serca u dzieci

Niewydolność serca u dzieci

.. ...Nie tylko z uwagi na przyczyny niewydolności serca. W tej grupie wiekowej główne przyczyny to wrodzone wady serca, podczas gdy u starczych dzieci i osób dorosłych przyczynami są raczej choroby nabyte ( gorączka reumatyczna, infekcyjne zapalenie wsierdzia czy zapalenie mięśnia sercowego,..

Ból w klatce piersiowej u dziecka

.. ...fragmentu płuca. Inne przyczyny dolegliwości bólowych to zaburzenia psychogenne, urazy lub nadwyrężenia związane z wysiłkiem czy wyczynowo uprawionym sportem, choroby układu pokarmowego ( np. przepuklina rozworu przełykowego czy refluks ). Choroby serca i układu krążenia są rzadką..

Jak stresująca praca niszczy serce

.. ...też, że stres w pracy przyczynia się do rozwoju choroby wieńcowej w dwojaki sposób - poprzez bezpośredni wpływ na układy nerwowy i hormonalny, które regulują pracę serca w odpowiedzi na zmieniające się warunki i potrzeby organizmu oraz pośrednio - przez negatywny wpływ na styl życia, np...

Zbyt szybkie bicie serca jest także niepokojącym objawem

.. ...zostało do zrobienia. Przyczyną choroby wieńcowej jest miażdżyca, obecnie określana jako przewlekły proces zapalny, prowadzący do odkładania złogów w naczyniach krwionośnych. W Polsce cierpi na chorobę wieńcową około 2 milionów osób i zdarza się od 80 do 100 tysięcy zawałów rocznie. Jak..

Światowy Dzień Serca 2008

.. ...uwagę na najważniejsze przyczyny chorób serca ( według WHO są one co roku odpowiedzialne za śmierć około 17 mln osób ) oraz zagrożenia, jakie niosą dla zdrowia: miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, otyłość, cukrzyca, stres i depresja, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu. W Polsce..

Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzeniem rytmu serca

.. ...komór ( utrwalone ). Przyczyn choroby jest wiele. Mogą ją powodować wady zastawkowe ( głównie zastawka mitralna ), wady wrodzone ( na przykład dodatkowe, zbędne szlaki elektryczne w sercu, które zakłócają jego miarową pracę ), operacje serca, choroby mięśnia sercowego, nadciśnienie,..

Lepsza diagnostyka choroby wieńcowej serca

.. ...stanowią jedną z głównych przyczyn przedwczesnych zgonów mieszkańców tzw. krajów wysoce rozwiniętych. Obecnie istnieje kilka radiofarmaceutyków, które mogą być stosowane w diagnostyce chorób serca ( obrazowaniu ), jednakże preparaty te nie są obojętne dla zdrowia osoby badanej, a co..

Diagnostyka choroby wieńcowej serca poprzez białka z moczu

.. ...ciągle najważniejsze przyczyny zgonów w krajach rozwiniętych. Obecnie złotym standardem służącym do oceny stanu naczyń wieńcowych i komór serca jest badanie ich przy pomocy promieni rentgenowskich, tzw. koronarografia ( lub angiografia naczyń wieńcowych ). Polega ona na wprowadzeniu do..

Cukrzyca ciążowa zwiększa ryzyko rozwoju chorób serca

.. ...są jedną z wiodących przyczyn śmierci kobiet na całym świecie, dlatego niezwykle ważne jest rozpoznanie wczesnych wskaźników przyszłego ryzyka. Z kolei mianem cukrzycy ciążowej określa się schorzenie prowadzące do czasowo podniesionego poziomu cukru we krwi w trakcie trwania ciąży...

Poczucie beznadziejności przyczyną chorób serca u kobiet

.. ...beznadziejności może stać się przyczyną udaru mózgu u kobiet w średnim wieku. Najnowsze badania amerykańskich naukowców wykazały, że negatywne myślenie wpływa na porubienie ściany tętnicy szyjnej, które towarzyszy zmianom miażdżycowym - informuje Stroke: Journal of American Hart..

80 proc. zgonów z powodu zawału serca można zapobiec

.. ...naczyniowego są główną przyczyną zgonów na świecie - co roku umiera na nie 17,2 mln ludzi. W Polsce odpowiadają one za 48 proc. zgonów, podczas gdy choroby nowotworowe - za 23 proc. Mimo to Polacy ciągle boją się bardziej nowotworów niż zawału - podkreślił kardiolog. Często wydaje nam..

27 września Światowy Dzień Serca

.. ...przejmujemy. Tymczasem głównymi przyczynami zgonów są w naszym kraju nie nowotwory, ale właśnie choroby sercowo - naczyniowe - mówił lekarz. Banasiak podkreślił, że głównymi czynnikami zwiększającymi ryzyko zawału serca są m.in. siedzący tryb życia, palenie tytoniu, nadwaga i otyłość,..

Długotrwały stres zwiększa ryzyko choroby serca u dzieci

.. ...mięśniu sercowym, a także przyczynić się do powstania zatoru tętniczego i w konsekwencji - zawału serca lub udaru mózgu. Jedynie co piąty pytany uczeń jako formę łagodzenia objawów zdenerwowania deklaruje aktywność fizyczną, a 18 proc. badanych wskazuje na udział w grach zespołowych...

Więcej dzieci to większe ryzyko chorób serca

Więcej dzieci to większe ryzyko chorób serca

.. ...co może w efekcie mieć wpływ na ryzyko chorób układu krążenia. Zaznaczają jednocześnie, że dopiero lepsze zrozumienie tych zmian pozwoli dokładniej określić przyczynę tej zależności. Nauka w Polsce PAP..

Winogrona mogą zapobiegać chorobom serca

Winogrona mogą zapobiegać chorobom serca

.. ...oraz chorób serca lub złagodzić ich przebieg - mówi autor badań dr Mitchell Seymour. W konsekwencji może przyczynić się zmniejszenia obciążeń wynikających z rosnącej liczby chorych . Nauka w Polsce PAP..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora

.. ...mającym dolegliwości. Przyczyn kołatania serca jest bez liku. Z reguły do lekarza trafiają osoby, które mają trwające dłużej ( a mogą trwać od sekund do godzin, czasem dni ! ) szybkie bicia serca - czyli częstoskurcze. Mogą mieć częstość od 140 - 150 do ponad 200 na minutę. W zdrowym..

Echo serca - Str. 5

.. ...zapalnego w przeszłości. Przyczynowo wad serca nie da sie leczyc farmakologicznie - mozna leczyc tylko objawowo,ale w tym przypadku sa to zmiany niewielkie , ktore nie powinny dawac większych objawow. Bardziej do zwrócenia uwagi jest powiekszona aorta wstepujaca , a raczej na granicy..

Echo serca - Str. 53

.. ...badaniu. Pozwoli ustalić rokowanie i leczenie. Wskazaniem do zrobienia u mnie echo była niska tolerancja wysiłku.Lekarz podejrzewa u mnie * przechodzony * zawał a także chorobę niedokrwienną serca. Pozdrawiam..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 14

.. ...pesymistyczne myślenie staje się przyczyną obniżonej odporności i zwiększa podatność na choroby. Powinnam sobie wbić do głowy, że tylko optymizm ochroni mnie przed chorobami serca i innymi, a może nawet przedłuży życie. CZasem myśli o umieraniu rozkładają mnie na łopatki. W takich..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 29

.. ...co bolało go i było przyczyną nerwicy. W jednej chwili, kamień spadł z serca, a dolegliwości ustąpiły. Nerwica to choroba duszy i emocji, a my jesteśmy - jak widzę - całkiem sprawnymi paniami * psycholożkami * od spraw ciała i ducha; ) Jeśli chodzi o mnie, to czuję się dobrze, ale okresu..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 111

.. ...zastanawiam się nad przyczyną swojej choroby i jedno co mi przychodzi do głowy to to że mam arytmie serca, która doprowadza mnie do strasznego lęku o swoje życie bardzo boje sie śmierci może to jest powód tej mojej nerwicy lękowej ale nie wiem. Przez 2 lata nie mogłam sama zostawać w..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 263

.. ...psychiatryczka ,trzeba znależć przyczynę choroby,by móc ją pokonać.Poszukaj jej,może znajdziesz podpowiedz i to Ci ułatwi pokonywanie choroby.Życzę Ci tego z całego serca. narazie to staram sie o tym nie myslec,mam jeszcze cale 2 tyg,wierze ze mi sie cos polepszy :P czasem odnosze..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej

.. ...wystąpienia nerwicy i przyczyniającym się w bardzo dużym stopniu do rozwoju choroby. Stwierdzenie dość częste, że z wadą tą można normalnie żyć, gdyż jest to po prostu taka uroda serca ( też to słyszałam ; - ) ) być może nie mija się z prawdą, ale również nie oznacza to, że nie może..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa

.. ...sercowego jest jedną z przyczyn kardiomiopatii mąż bieże następujące leki dilatrend prestarium spironoli digoksine podstawowym badaniem określającym stan zdrowia chorego na kardiomiopatię jest echo sercai określenie frakcji wyżutowej życzę zdrowia dla siostry i koniecznie znajdźcie..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 6

.. ...Okazalo sie, ze posrednia przyczyna zgonu byla znowu kardiomiopatia. Zaden z lekarzy nic mi nie powiedzial,albo nie chcial powiedziec. Nie lekcewazcie tej choroby. witam serdecznie , bardzo prosze o pomoc . Mam tatke , ktory jest 2 miesiace po plastyce serca - zostala zmniejszona lewa..

Poranne szybkie bicie serca - dlaczego? nerwica - Str. 2

.. ...Po czesci sama troche przyczynilam sie do tej choroby bo czasem nie potrafilam powiedziec sobie dosc czy to z praca czy nauka.Teraz zastanawiam sie czy zostac w kraju i tutaj szukac pracy czy tez sprobowac jeszcze zostac przez jakis czas za granica.Nie chcialabym dac chorobie za wygrana..

Zapalenie mięśnia sercowego u noworodków

.. ...mieć żadnej konkretnej przyczyny. Cześć tego typu zachorowań jest bezobjawowa. Zapalenie mięśnia sercowego można stwierdzić dopiero na podstawie skrupulatnego wywiadu kardiologicznego z obowiązkowymi badaniami serca typu EKG, Echo serca, czasem robią też biopsję mięśnia sercowego i..

Ogromne zmęczenie

.. ...zakresie zdrowia i leczenia oraz odżywiania w ostatnich 2 latach. Napisz do mnie na GG 7082787 Razem dojdziemy do tego bez potrzeby umierania ze strachu z powodu rzekomego schorzenia serca. Pozdrawiam Dana..

Nerwica, choroba serca, skurcze dodatkowe?

.. ...skurcze mogą mieć różne przyczyny ( od nadczynności tarczycy do wad serca ). Więc zainwestuj w holterek i się dowiedz : ) Witam wszystkich! zdiagnozowano u mnie wypadanie płatka zastawki a zaczęło się od bólu lewej nogi nad kostką.Ból po woli przemieszczał się najpierw udo, pózniej lewa..

Skurcze dodatkowe i leczona nerwica serca

.. ...31 lat ustal co jest przyczyną tych slabot. U mnei byly infekcje uszu i nieleczona grypa.. Wiecie co moze powodowac wrazenie choroby psychicznej? Zatkane uszy. Brud sie myje a nie kolekcjonuje wypadanie zastawki to sprawa bardzo powazna. widzialem program o tym nie wkręcajcie sobie tego..

Leki na nerwice

.. ...może mieć bardzo różne przyczyny. Może to być brak równowagi witaminowo - mineralnej w organiżmie i wówczas organizm szwankuje. Często leczy się skutki chorób a nie ich przyczyny. Są bardzo dobre naturalne produkty, które regulują pracę serca i regenerują nerwy,wpływają na produkcję..

Prawostronna blokada serca

.. ...martwić należy sie o przyczyny powstania bloku tzn o chorobę współistniejącą a nie o sam blok. a jakie to moge byc choroby wywołujace taki blok ? Ja miałam robione duzo badan, echo, holter, wszystkie horomony, enzymy sercowe o podstawowych badaiach juz nie wspomne. Kiedys czytałam ze..

Xanax (alprazolam)

.. ...mi mi kardiolog,ale przyczyn mojego stanu zdrowia jeszce nie zna..co to za lek,jakie ma dzialanie,jakie sa przeciwskazania - czy jest to lek z grupy psychotropowej???Z gory dziekuje za pomoc. Tak jest to lek psychotropowy na uspokojenie Twól kardiolog najwidoczniej nie wykrył u ciebie..

Bóle w lewym boku - Str. 2

.. ...wykazały, sprawdźcie czy przyczyną waszych problemów nie jest ZWĘŻENIE PNIA TRZEWNEGO. Jest to choroba rzadko rozpoznawana przez naszych lekarzy, gdyż daje mylące objawy. Najważniejsze z nich: - ból z lewej strony pod żebrami, szczególnie po posiłku - bóle żołądka - nudności, wymioty -..

Dodatkowe skurcze - Str. 21

.. ...odrazu wzrosła - czyżby przyczyny nerwowe?? ) jednak nadal powinienem się przebadać;/.Jestem dosyć sprawny, sporo jeździłem na rowerze, trochę biegałem i nigdy nie miałem problemu z wysiłkiem fizycznym...Zastanawiam sie , czy może być jakaś poważna choroba serca, jeśli odczuwam jedynie..

Dodatkowe skurcze - Str. 39

.. ...ze u was w wiekszosci przyczyna sa nerwy a nie powazne choroby serca. Dzięki Krycha za słowa otuchy : ) Też leczę się u lekarza z Ochojca i w zasadzie nie mam zastrzerzeń. Lekarz jest ok - tylko moja przypadłość wredna. Lki uspokajajace - Cloranxen - ledwie z niego wychodzę po trzech..

Dodatkowe skurcze - Str. 128

.. ...ablacje , kardiowertory, pół biedy jak przyczyną jest organiczna choroba serca, ale co z tymi wszystkimi i to bardzo różnymi arytmiamii idiopatycznymi???szokkkkkkkk niniejszym udaję się spozyć obiad: )..

Dodatkowe skurcze - Str. 174

.. ...w większosci nie ma przyczyny, prawda???????????????????????????????????jesli nie masz wady serca, kardiomiopatii, tarczycy chorej i innych zaburzeń pozasercowych, włącznie z tymi cholernymi stanami zaplanymi to jak ją wyleczyć, hmm??????? więc??????????????????????????????????????..

Objawy i leczenie zapalenia mięśnia sercowego

.. ...zapalenie, jaka jest przyczyna Twojej choroby i jakie masz objawy. Pozdrawiam. Życzę zdrowia. Dziękuję Tobie bardzo za odpowiedź.Szczególnie za polecenie leku Padma 28 - na pewno go zastosuje( czytam o nim teraz w internecie i rzeczywiście stosuje się go przy chorobach zapalnych serca..

Wypadanie płatka (syndrom Barlova)

.. ...ból za mostkiem powrót Przyczyny Uważa się, że przyczyną choroby jest zbyt duża wielkość płatka lub płatków zastawki mitralnej w porównaniu ze średnicą samej zastawki. Płatki zastawki nie mieszczą się w jej pierścieniu, co doprowadza do wybrzuszania się części płatka do lewego..

Leki a zawał serca

.. ...napewno hipochondria byla przyczyna problemow mamy... Czasem zdarza sie, ze otoczenie podejrzewa chorego o problemy natury psychicznej bo nie wierzy w jego dolegliwosci. Sama jestem po zawale, wielokrotnie bylam hospitalizowana i nigdy nie zetknelam sie z informacja o zawale wywolanym..

Kardiowersja

.. ...wykonanie kardiowersji było przyczyną śmierci. W przypadku nasilenia się migotania przedsionków kardiowersja jest jednym ze sposobów umiarowienia pracy serca i nie znam przypadku aby była ona przyczyną śmierci chorego ( 6 lat pracuję w Klinice Kardiologii jako pielęgniarz ). Sądzę, że..

Na podstawie EKG można stwierdzić chorobę wieńcową?

.. ...ramach poszukiwania przyczyn kołatania serca proponuję zrobić podstawowe badania: morfologia, OB, badanie ogólne moczu i sprawdzić funkcję tarczycy ( TSH ); potem można powędrować do kardiologa ( myślę, że wykona badanie usg serca ). A papierosy szanowana pani pali?, a jak z kawą ? - i..

Jaki rodzaj zastawki serca jest najlepszy dla pacjenta?

.. ...lewej komory serca. Przyczyny wady takie jak u mojego syna. Generalnie wykryta późno mimo wcześniejszych objawów lekcewazona przez pediatrę. Na dodatek szmer słyszalny lecz nie wychwycony przez niego. Mamy co prawda wpisane obecnie, że to raczej wada wrodzona ale zapewne liczne choroby..

Niedomykalność zastawki mitralnej - Str. 3

.. ...uważasz, że to mogło się przyczynić do twojej choroby. Nie wpadaj w przesadę, tak naprawdę przecież nie było żle, skoro miałeś siłę biegać. Przy chorobach serca wskazany jest spokojny tryb życia, bez stresów . witam was wszystkich. Ja tez jestem po operacji mam 28 lat i 3 i półroku po..

Płyn w osierdziu

.. ...spowodowany wieloma przyczynami - mozę być to plyn zapalny , wysiekowy , mozę być spowodowany niewydolnościa serca np. w przebiegu wady zastawkowej , mozę być spowodowany niewydolnoscia nerek czy choroba nowotworowa , moze wystepowac w zespole pokardiotomijnym po CABG itd Witaj Izabelo!..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 2

.. ...albo zawal!!!Nestety przyczyne do dzis bada prokuratura......To byl dla nie taki szok ze z tego wszystkiego dostalam miesiaczke dwa tygodnie wczesniej!!! Dziewczyny napiszcie mi czy macie te paskudne skurcze dodatkowe???? Pozdrowienia Czesc serduszka, Basiu to co napisalas jest..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 11

.. ...poniewaz jak Wy szukalem przyczyn, chodzilem po lekarzach ale nikt nie mógl znaleźć choroby a moj stan psychiczny i fizyczny sie pogarszal. Skonczylo sie tak ze przy wzroscie 180 wazylem 65kg i balem sie wychodzic z domu, myslalem ze umieram. Zapisalem sie na terapie grupowa u psychologa..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 21

.. ...wiadomo jakie sa jego przyczyny to powinnienes miec przeprowadzone badania tarczycowe.Ja przed wykryciem choroby bylam u wielu lekarzy i zaden nie wiedzial co mi jest.Mialam przeprowadzane badania na serce wszystkie jakie mozliwe.Stwierdzono arytmie,tachykardie czyli zablokowanie komory..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 28

.. ...niektórzy bez uzasadnionych przyczyn mają właśnie tą straszną chorobę. nerwica Nerwicę leczy się psychoterapią Próbowałam leczyć nerwicę psychoterapią, pomagało na krótko, bardziej pomaga mi modlitwa. nerwica No to pieknie ... wlasnie * nawala * mi serce i coraz bardziej intensywnie od..

Nerwica - artykuł

.. ...braku jakichkolwiek przyczyn somatycznych występują objawy chorób. Najczęściej spotyka się psychogenne bóle głowy i żołądka. Niekiedy występują objawy sugerujące chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy, chorobę serca, chorobę neurologiczną. Po wykonaniu serii badań okazuje się, że żadna..

Kłucie serca przy wdechu - Str. 2

.. ...od 5 lat. Cały czas przyczyn szukano w możliwej wadliwości serca lub nadciśnieniu, dopiero niedawno pani doktor odkryła prawdziwą chorobę. Niestety, nie zostały mi przypisane żadne leki, jedynie zostałam poinstruowana, by odpoczywać, unikać stresu i używek. Tylko jak w dzisiejszych..

Nadczynność tarczycy i mam problemy z sercem - Str. 4

.. ...pytanie:co naprawdę jest przyczyną naszych chorób. Dzięki temu, ze znalazłam odpowiedź i zaczęłam stosować wiedzę w praktyce, unikęłam jodu radioaktywnego, wycofały się guzy, głowa i nogi nie bolą, zapomniałam o wrzodach żołądka, refluksie, ischias * ie, kołataniach serca, o długich,..

Betaloc ZOK - czy ktoś z was to zażywa? - Str. 4

.. ...ale uważam że to nie przyczyna leku ja po prostu byłam wykonczona chorobą. Zawsze byłam szczupła bo przy wzroście 167 cm ważyłam 50 - 55 kg. nie czułam jakiegoś złego działania leku mysle że mi pomagał bo unarmował pracę serca. Teraz nie biorę bo nie ma takiej potrzeby. Pozdrawiam. Ja..

Profilaktyka chorób serca, jak dbać o serce?

.. ...zawały,to największą przyczyną jest stres.W dziecinnych latach,po wojnie,jadało się skromnie,bez tłuszczowo,raczej to co obecnie zalecają lekarze,warzywa owoce,czarny chleb i nabiał i co ? W latach 40 - tych mojego życia pojawiło nadciśnienie tętnicze,więc po 20 - tu latach palenia..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 16

.. ...komórkach jest główną przyczyną ich nieprawidłowego funkcjonowania i powstawania chorób cywilizacyjnych, takich jak: choroby sercowo - naczyniowe ( niewydolność serca, zawał ), nowotwory, osteoporoza, choroby układu immunologicznego, powikłania układu krwionośnego przy cukrzycy i inne...

Praca a stres i nerwica

.. ...glowy. Okazalo sie, ze przyczyna byla rtec ze srebrnych plomb amalgamatowych. Usunelam je i teraz czuje sie duzo lepiej. Pozdrawiam Hej Witam wszystkich.Jak widze nie jestem sama a moze lepiej mam to juz od 7 lat krecenie sie w glowie,migotanie serca,brak oddechow no i mysli ze jestem..

Bóle w mostku, klatce piersiowej i plecach

.. ...nie chorobę. Mogą być przyczyną kręgosłupa, tarczycy, serca lub po prostu są to nerwobóle. Ale wiem z własnego doświadczenia że nie można lekceważyć bólów klatki piersiowej. Pozdrawiam w 100% zgadzam sie z mala,tez to przechodzilam,tyle ze ja to zaniedbalam i mam za swoje( mnostwo chorob..

Zawał serca a przeziebienie

.. Czy przyczyna zawalu moze byc wczesniej przechodzona grypa? Mojego meza brat ma 21lat,stwierdzono u niego dwa zawaly.Jaka moze byc przyczyna zawalu w tak mlodym wieku?Wczesniej troche chorowal,czy moglo sie to do tego przyczynic? Bardzo prosze o odpowiedz! Lidio nigdy nie słyszałam żeby w tak młodym wieku..

Zdiagnozowanie dolegliwości serca bądź jakieś wskazówki

.. ...sugestie co może być przyczyną wystąpienia tak gwałtownie takich problemów? Co robić przez ten czas do wizyty u lekarza? Chorowałem wcześniej prze dłuzszy czas ( grypa ) także z informacji jakie znalazłem tutaj na stronie, objawów oraz tego jak się czuję może to wyglądać na zapalenie..

Ból serca w trakcie leżenia

.. ...teraz masz moze byc przyczyna jednej NIELECZONEJ CHOROBY ktora pociagla za soba caly sznurek drastycznych objawow wazne ile jest lat i lepiej se pojdz do prywatnego kardiologa ci z kasy chorych nie staraja sie i olewaja duzo zeczy * prywatnie ci wszystko powiem pozdrawiam trzymaj sie..

Powiększenie sylwetki serca

.. ...zastanawiam sie jaka może być przyczyna ???/moze ktoś miał podobny dylemat ???i zechce porozmawiać !! Jeszcze musze napisać ,,ze mam stwierdzoną ,,Sarkoidoze ,,to taka rzadka choroba ,,której nie lubie ,,,hahaahah ale może dotknąć podobno i serce ,,,wiec jesli jest ktoś z sarko - serca..

Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej może pęknąć?

.. ...tetniak może być tego przyczyn, czy to raczej inna przypadłość. Jestem w trakcie badań lekarskich. Jednak chciałabym poznać waszą opinię. ChNS M, co to znaczy? Już sprawdziłam. Choroba niedokrwienna serca. Kardiolog też to zasugerował. A dokładniej dusznicę bolesną. Ale przechodzę..

Pierwszy atak serca, przerażenie i strach - Str. 2

.. ...Marta,chce Ci pomoc poznac przyczyny Twoich dolegliwosci i sposoby jak im przeciwdzialac dlatego sle Ci fragmenty z * Poradnika zielarza * autorstwa Witolda Poprzeckiego. * Czestoskurcz napadowy - /Tachycardia paroxysmalia/ jest zawsze objawem ubocznym powazniejszego..

Zawroty głowy, zatoki, zmęczenie, osłabienie - Str. 10

.. ...Polecam sprawdzenie, czy przyczyną waszych dolegliwości nie jest zapalenie tarczycy - choroba Hashimoto. Jej główne objawy: drżenie rąk i mięśni, uderzenia gorąca do głowy, oblewanie się potami, kołatania serca, napady paniki i lęku o życie, bóle karku i kręgosłupa, płaczliwość i..

Przerwy w biciu serca - Str. 2

.. ...trzeba lub co jest tego przyczyną ale zdarza się trafić na kompetentnego lekarza który znajdzie przyczynę choroby zlecając wymazy czy badania krwi w tym kierunku chyba że pacjent sam trafnie wcześniej zrobił te badania poszukując w determinacji przyczyny swoich dolegliwości. Ważne jest..

Nerwica - luźne rozmowy o życiu z chorobą - Str. 340

.. ...lęk ale to u mnie jest przyczyną że moja mama zawsze przeżywała sny i panikowała a ja to cholernie brałam do serca, ale teraz tłumaczę że to tylko sen i co ma być to będzie może wczoraj pomyślałeś o wujku i Ci się przyśnił nie wmawiaj sobie ze zaraz umrze Aby pokonać te nasze lęki ,obawy..

Nerwica - luźne rozmowy o życiu z chorobą - Str. 398

.. ...forum wyłącza mi sie bez przyczyny chwilkę pochodzi i znowu sie wyłącza ale pamiętam o was pozdrawiam i życzę miłego dnia Kochani zaliczyłam angielski na 4!!!!! Ale jestem szczęśliwa:D:D:D:D:D Małgosiu gratuluje z całego serca ...buziaki Dziękuję malenka: * : * : * : * * : * : * : *..

Nerwica - luźne rozmowy o życiu z chorobą - Str. 415

.. ...mnie głowa ale być może przyczyną jest właśnie zmiana pogody w każdym razie nie jest najgorzej wiec nie będę narzekała: ) ) Alicja badanie metodą Holtera to krótko mówiąc obserwowanie ,przez 24 godziny za pomocą aparatu pracy serca.Dostaniesz takie pudełeczko ,przypną Ci kilka kabelków..

Nerwica - luźne rozmowy o życiu z chorobą - Str. 417

.. ...muszą być jakieś inne przyczyny i miałam rację. Okazało się, że mam zapalenie tarczycy - choroba Hashimoto. Główne objawy: drżenie rąk, bóle i kołatania serca, ataki przyspieszonego bicia serca, napady duszności, ucisk w gardle, płaczliwość, napady paniki i lęku o życie, uderzenia gorąca..

Dr Rath Medycyna Komórkowa a choroby układu krążenia - Str. 2

.. ...dobrodziejstwem likwidującym przyczyny chorób serca, a zwłaszcza miażdżycy..? Jeżeli ludzie ze świata nauki, mają klapki na oczach i kierują się tylko układem limbicznym swego ośrodka mózgowego to niestety czytamy to co czytamy tutaj na forum, jako wynik niesamowitej ignorancji czegoś,..

Koszmarny lęk

.. ...lata.Nie wiem co bylo przyczyna tej choroby,zaczelo sie po smierci mojej babci ( ok. 3 miesiace pozniej ) szybkie i mocno wyczowalne bicie serca,pozniej trudnosci w oddychaniu( tak zwany niepelny oddech ),no i teraz ten lek.wczesniej mi sie udawalo z nim radzic,ale teraz jest..

Nerwica w ciąży - Str. 95

.. ...który bez racjonalnych przyczyn pojawił się w Tobie. Czy to poprzez okropne myśli, kołotania serca czy ataki paniki lub depresję. Jedni chorują na serce, inni maja nowotwory, inny padaczkę a jeszcze inni na depresje czy nerwice, ale nikt z nich nie wymyslil sobie ani tym bardziej nie..

Praca przyczyną choroby serca?

.. ...innego.Skupiłem się na szukaniu przyczyny ponieważ mam 28 lat a bóle pojawiły się 2 lata temu gdy zacząłem prace na maszynie która wytwarza w trakcie pracy rytmiczne uderzenia ( bardzo głośne ) oraz drgania synchroniczne.Słyszałem o takim czymś że serce morze sugerować się tym rytmem i..

Morfologia a choroby serca

.. ...moze wystepowac z wielu przyczyn:Zbyt malo magnezu,wyplukany z organizmu potas i wit B( typowe jest to wykrecanie konczyn ).Oczywiscie obsesyjne myslenie o tym,ze za chwile cos moze sie stac mogloby zprowokowac pewne objawy ale to chyba malo mozliwe w twoim przypadku.By zbadac serce..

Potrzeba zwierzeń :) problem z nerwicą i depresją

.. ...koszmar, zanim znalazłam przyczynę mojego fatalnego samopoczucia, którą było zapalenie tarczycy - choroba Hashimoto. Główne objawy: drżenie rąk i mięśni, bóle stawów, kołatania serca, ataki duszności, uderzenia gorąca do głowy, bóle karku, napady paniki i lęku o życie, płaczliwość i..

Choroba serca u dziecka (szmery w serduszku i przerost lewej komory)

.. ...z kolei są na pewno przyczyną szmerów. Wówczas po uregulowaniu ciśnienia niedomykalności nie będą się powiększać a nawet mogą się zmniejszyć. Nie wiem jakiego stopnia są te niedomykalności, jeżeli I/II to nie ma się czym aż tak denerwować. Konieczna jest oczywiście kontrola i leczenie..

Ból w klatce i ogólne osłabienie

.. ...Witaj! Więc jaka jest przyczyna twojego bólu w klatce? Czy lekarz odpowiedział na to pytanie przepisując silny lek przeciwbólowy? Uważam, że na podstawie tych badań nie można wykluczyć choroby serca. Ja na twoim miejscu zrobiłabym dalsze badania i wybrała się na konsultację do..

Serce przyspiesza mocno

.. ...badania wychodzą dobrze. Przyczyn może być bardzo wiele takich bóli, ale wiem z własnego doświadczenia, że wypadanie może powodować takie stany. * Wypadanie płatków może być pierwotne, spowodowane zmianami w budowie samej zastawki, lub wtórne - czyli wynikające z nieprawidłowości w..

Ból serca, boli mnie prawe ucho, szybko sie mecze

.. ...niewiem co moze byc przyczyną.U lekarza bylem i powiedzial mi ze to moze byz ze zmeczenia. Więc przede wszystkim przestań czytać o chorobach!!!! Bardzo często u nerwicowców jest tak, że gdy przeczytasz o jakiejś chorobie, to masz później charakterystyczne dla niej symptomy.Jam miałem..