Przyczyny zawału serca

Ukryty czynnik przyczyniający się do zawału serca u kobiet

Ukryty czynnik przyczyniający się do zawału serca u kobiet

.. ...Badacze przeanalizowali przyczyny zawału serca u 50 kobiet, których wyniki angiogramu były prawidłowe. W tym celu zastosowali ultrasonografię wewnątrznaczyniową oraz sercowy rezonans magnetyczny. Okazało się, że w 38% przypadków zawał wystąpił na skutek zruszenia płytek cholesterolu,..