Przyjmowanie

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...choroby jest regularne przyjmowanie leków do końca życia. Wyróżniamy kilka grup leków wykorzystywanych w terapii NT. Najbardziej preferowane są: inhibitory konwertazy angiotensyny ( ACEi ), leki moczopędne ( diuretyki ), betaadrenolityki ( beta blokery ), antagonisty receptora..

Scyntygrafia perfuzyjna

.. ...badanie o aktualnie przyjmowanych lekach, skłonności do krwawień, ciąży, a w czasie badania o pojawiającym się bólu, duszności, czy innych gwałtownych objawach. Scyntygrafia perfuzyjna serca praktycznie nie powoduje powikłań. Dawka promieniowania nie przekracza dwukrotności dawki..

By-passy

.. ...niezbędne jest systematyczne przyjmowanie leków i kontrola kardiologiczna według zaleceń lekarza ( regularnie wykonywane badania kontrolne ). Pomosty aortalno - wieńcowe tak samo jak tętnice wieńcowe narażone są na powstawanie zmian miażdżycowych, które zwężają ich światło. Aby zapobiec..

Kardiomiopatia przerostowa

.. ...wymaga systematycznego przyjmowania leków oraz kontroli kardiologicznej. Osoby systematycznie leczone mają dwukrotnie lepsze rokowanie. Patofizjologia kardiomiopatii przerostowej. U większości pacjentów stwierdza się asymetryczny przerost przegrody i przerośniętą, niepowiększoną lewą i (..

Metoprolol (Betaloc, Betaloc ZOK, Beto ZK, Metocard, MetoHEXAL, Metoprolol)

.. ...lub przy jednoczesnym przyjmowaniu innych leków wpływających na układ bodźcoprzewodzący serca, należą bradykardia i bloki przewodzenia. Inne efekty uboczne to zawroty głowy, ortostatyczne spadki ciśnienia, przemijająca impotencja, w rzadkich przypadkach obniżenie nastroju, zaburzenia..

Duszący kaszel

Duszący kaszel

.. ...duszność itd ) oraz przyjmowanych leków. Uciążliwy, duszący kaszel może być na przykład objawem ubocznym leków z grupy ACE - I ( inhibitorów konwertazy angiotensyny II ). Są to leki szeroko i z powodzeniem stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Przewlekły kaszel jest objawem..

Hipokaliemia

.. ...powodu ograniczonego przyjmowania płynów. Ostatnia sytuacja jest szczególnie częsta u ludzi starszych, u których zaburzona jest funkcja ośrodka pragnienia, przez nie odczuwają oni potrzeby picia. Hipokaliemia jest także elementem choroby pooparzeniowej, jako następstwo znacznej utraty..

Niedoczynność tarczycy

.. ...także być spowodowane przyjmowaniem niektórych leków ( np. amiodaron, fenytoina ) oraz niedoborem jodu w środowisku. Leczenie polega uzupełnianiu niedoborów hormonów, stosuje się preparaty L - tyroksyny...

Hydroksyzyna (Hydroxyzinum, Atarax)

.. ...suchości w ustach. W czasie przyjmowania hydroksyzyny nie wolno spożywać alkoholu. Należy również pamiętać, że lek ten może upośledzać szybkość reakcji - w czasie przyjmowania hydroksyzyny nie należny prowadzić pojazdów mechanicznych. Preparaty zawierające hydroksyzynę dostępne w Polsce..

Wyciąg z ziela melisy (Nervosol)

.. ...wchodzić w interakcje z innymi, przyjmowanymi lekami, stąd nie należy zażywać tego leku bez wiedzy lekarza prowadzącego. Bezpieczeństwo stosowania preparatu w czasie ciąży i karmienia piersią jest niepewne...

Fenobarbital (milocardin)

.. ...zgodnie ze wskazaniami lekarza. Milocardin to handlowa nazwa preparatu złożonego zawierającego fenobarbital, ester kwasu walerianowego oraz olejek miętowy i olejek chmielowy. Preparat ma postać kropel...

Ketoza

.. ...leczonych insuliną, kwasicę ketonową może wywołać odstawienie leku lub przyjmowanie zbyt małych dawek insuliny względem zapotrzebowania organizmu ( ostre infekcje, zawał serca, znaczny wysiłek fizyczne itd. )...

Próba wysiłkowa

Próba wysiłkowa

.. ...przedyskutować z lekarzem przyjmowane na stałe leki. Wynik próby wysiłkowej ocenia się na podstawie zmian w zapisie EKG świadczących o niedokrwieniu mięśnia sercowego. Próba może być w każdej chwili przerwana na życzenie pacjenta. Ponadto lekarz przerwie badanie, jeśli wystąpią komorowe..

Skoki ciśnienia tętniczego

Skoki ciśnienia tętniczego

.. ...dobrane dawkowanie leków przyjmowanych z powodu nadciśnienia tętniczego. W takim wypadku charakterystyczne jest występowanie skoków ciśnienia po kilku godzinach od przyjęcia ostatniej dawki leku. Nagły wzrost ciśnienie może objawiać się bólem i zawrotami głowy, mdłościami, bólem w klatce..

Opipramol (Pramolan)

.. ...może wpływać negatywnie na koncentrację i refleks, stąd nie należy prowadzić pojazdów w czasie przyjmowania leku. Nie należy również pić alkoholu. Pramolan to nazwa handlowa leku zawierającego opipramol...

Winpocetyna (Cavinton, Viecbrol, Vinpocetine, Vinpoton)

.. ...Lepiej wchłania się przyjmowana w czasie posiłku. Winpocetyna jest stosowana terapii zaburzeń pamięci, zawrotach głowy pochodzenia błędnikowego, przy objawach zaburzeń krążenia mózgowego ( szczególnie po udarze mózgu lub przy stwierdzonej miażdżycy naczyń mózgowych ). Winpocetyny nie..

Klorazepam (Cloranxen, Tranxene)

.. ...prowadzić pojazdów w czasie przyjmowania leku. Obniżenie sprawności psychomotorycznej może utrzymywać się także przez kilka dni po odstawieniu klorazepamu ( jest to lek długo działający, kumulujący się w organizmie ). Preparaty zawierające klorazepam dostępne w Polsce ( za indexem leków..

Moklobemid (Mobemid)

.. ...działania sedatywnego, przyjmowanie leku nie ma wiec wpływu na wykonywanie czynności wymagających skupienia uwagi, jak np. jazda samochodem. Mobemid to nazwa handlowa preparatu zawierającego moklobemid...

Sterydy

.. ...łącznej. Długotrwałe przyjmowanie sterydów prowadzi do supresji nadnerczy, czyli do zahamowania wydzielania endogennych sterydów. Aby uniknąć ostrych objawów niedoczynności tego narządu, preparaty sterydowe należy odstawiać stopniowo redukując dawkę. Dotyczy to głównie chorób, w których..

Dystonia (ruchy dystoniczne)

.. ...się czasem w trakcie przyjmowania leków na chorobę Parkinsona oraz preparatów z grupy neuroleptyków ( leki stosowane miedzy innymi w terapii schizofrenii ). Najczęściej spotykaną odmianą dystonii jest kurczowy kręcz karku. Chory porusza głową wbrew własnej woli. Często są to napadowe,..

Homocysteina

.. ...homocysteiny zmniejsza przyjmowanie kwasy foliowego i preparatów witaminy B. Podwyższony poziom tego aminokwasu obserwuje się w przepadku niewydolności nerek, niedoczynności tarczycy oraz podczas przyjmowania niektórych leków ( np. metotreksatu ). Wysoki poziom homocysteiny sugeruje..

Clopidogrel (Klopidogrel, Aprelex, Plavix, Zyllt)

.. ...leku, jeśli jego stałe przyjmowanie nie jest bezwzględnie konieczne. Nie ma danych na temat ewentualnego szkodliwego wpływ clopidogrelu na płód ani na dowodów na przechodzenie leku do mleka karmiącej kobiety. Nie należy więc stosować clopidogrelu w wyżej wymienionych stanach. Preparaty..

Fluoksetyna (Andepin, Bioxetin, Deprexetin, Fluoxetin, Salipax, Seronil)

.. ...kompulsyjno - obsesyjnych. Przyjmowanie fluoksetyny może wiązać się z równymi objawami niepożądanymi takimi jak zaburzenia snu, niepokój i zawroty głowy, drżenia mięśni, suchość w jamie ustnej. Terapia musi być prowadzona ściśle według zaleceń lekarza, szczególnie jeśli chodzi o inne,..

Prometazyna (Diphergan)

.. ...psychoruchowa - nie należy prowadzić samochodu i innych tego typu urządzeń. W czasie przyjmowania prometazyny nie należy także spożywać alkoholu. Diphergan to handlowa nazwa preparatu zawierającego prometazynę...

Wenflataksyna (Efectin, Velafax, Velaxin, Venlectine)

.. ...wiedzę na temat wszystkim przyjmowanych przez chorego leków. Preparaty zawierające wenflaksynę jako substancję czynną dostępne w Polsce ( za indexem leków MP 2007 ): Efectin, Velafax, Velaxin, Venlectine...

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

.. ...cholonolityków, metyloksantyn przyjmowanych w aerozolach, nebulizacjach czy tabletkach jest nieskuteczna, jeśli chory nie przestanie palić. Przebieg i objawy POChP. Przewlekła obturacyjna choroba płuc przebiega z zaostrzeniami. Podstawowym objawem jest kaszel z odkrztuszaniem wydzieliny..

Bromazepam (Lexotan, Sedam)

.. ...trakcie przyjmowania bromazepamu nie wolno spożywać alkoholu ani prowadzić pojazdów mechanicznych. Inne preparaty zawierające bromazepam dostępne w Polsce ( za indexem leków MP 2007 ): Lexotan, Sedam 3 i 6...

Nykturia (oddawanie moczu w nocy)

.. ...konsekwencją nadmiernego przyjmowania płynów przed snem ( kawa, piwo itp. ). Definicja określa ten stan, jako oddawanie moczu więcej niż jeden raz w ciągu nocy. Z punktu widzenia kardiologii, nykturia jest jednym z objawów niewydolności krążenia. Występuje także u pacjentów przyjmujących..

Objawy cukrzycy

.. ...niemal ciągłą potrzebę przyjmowania płynów, nie raz do kilku litrów dziennie; odwodnienie, objaw wydawałoby się nie pasujący do dwóch poprzednich, a w rzeczywistości stanowiący tak jak one konsekwencję glikozurii, czyli obecności glukozy w moczu; glukoza jest substancją osmotycznie..

Polipragmazja

Polipragmazja

.. ...należy redukować ilość przyjmowanych farmaceutyków do niezbędnego minimum. Skuteczność terapii może być odwrotnie proporcjonalna do ilości przyjmowanych leków. Taka zależność jest uwarunkowana zjawiskiem interakcji oraz błędów w przyjmowaniu leków, tym trudniejszych do uniknięcia im..

Ezetymib (Ezetrol)

.. ...brzucha i bóle głowy. Przy jednoczesnym przyjmowaniu statyn dołączyć mogą się objawy niepożądane charakterystyczne dla tej grupy leków. Preparat dostępny w Polsce: Ezetrol ( za Indexem Leków MP 2007 )...

Poranny wzrost ciśnienia tętniczego

.. ...osoby przyjmującej leki hipotensyjne, nawet jeśli średnie wartości dobowe ciśnienia są zadowalające, jest wskazaniem do zwiększenia dawek przyjmowanych leków lub modyfikacji stosowanej dotychczas terapii...

Insulina

.. ...typu 2 muszą rozpocząć przyjmowanie insuliny w chwili, gdy leki doustne przestają zapewniać prawidłową kontrolę glikemii. Podział insulin. Istnieje kilka podziałów insulin. Praktyczne zastosowanie ma szczególnie podział pod względem czasu działania oraz podziała na insuliny ludzkie,..

Cholestyramina (Vasosan)

.. ...przestrzeganie zasad przyjmowania cholestyraminy. Inne leki należy przyjąć godzinę przed żywicą lub 4 - 6 godzin po. Cholestyramina podobnie jak kwasy żółciowe, może wiązać inne leki uniemożliwiając tym samych ich przyswojenie i prawidłowe działanie. Najczęstszym działaniem niepożądanym..

Glimepiryd (Amaryl)

.. ...W pierwszych dniach przyjmowania glimepirydu mogą wystąpić zaburzenia widzenia. Z uwagi na możliwość hematologicznych i hepatologicznych efektów ubocznych, w czasie stosowania glimepirydu okresowa należy kontrolować poziom aminotransferaz oraz morfologię krwi. Preparaty zawierające..

Klonidyna (Iporel)

.. ...W pierwszych dniach przyjmowania klonidyny może wystąpić uczucie suchości w ustach i nadmierne uspokojenie. Dolegliwość te ustępują samoistnie. Z czasem rozwija się tolerancja na działanie leku. Klonidynę należy odstawiać powoli i stopniowo, nagłe przerwanie terapii grozi nawet kryzą..

Szczepionka przeciw nadciśnieniu

.. ...potrzebę codziennego przyjmowania leków na nadciśnienie - informuje pismo The Lancet . O nadciśnieniu mówimy wtedy, gdy ciśnienie krwi pacjenta jest wyższe lub równe 140/90 mm Hg ( milimetrów słupka rtęci ). Podwyższone ciśnienie krwi jest przyczyna połowy przypadków choroby wieńcowej i..

Polacy mają za dużo cholesterolu we krwi

.. ...zaledwie 41 proc. Polaków, przyjmowanych na oddziały kardiologiczne, otrzymywało wcześniej odpowiednie środki zbijające poziom cholesterolu. Tymczasem najskuteczniejszą metodą zapobiegania zawałom serca, jest właśnie leczenie zaburzeń lipidowych, poprzez redukcję cholesterolu..

Nadciśnienie leczone operacyjnie

.. ...zrezygnować z codziennego przyjmowania leków, daje też nadzieję tym, którym dotychczasowe metody leczenia nie pomagały. Opracowana w USA operacja ( ablacja nerkowego nerwu współczulnego ) polega na kontrolowanym uszkodzeniu nerwu odpowiadającego za podwyższanie ciśnienia krwi za pomocą..

Nowy zły cholesterol

.. ...odpowiednią dietą i przyjmowaniem statyn. Niestety, w przypadku dziedzicznego podwyższonego poziomu lipoproteiny a, czyli Lp( a ), dieta ani statyny nie pomagają. Na szczęście nie jest to substancja tak groźna jak LDL. Specjaliści porównują LDL do groźnego tygrysa, a Lp( a ) - do..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 4

.. ...stycznia]wystąpił po m - cu przyjmowania leku Betaloc. O ablacji lekarz wspomniał informując nas, że w Poznaniu dzieciom takich zabiegów się nie wykonuje [jesteśmy z Poznania]. Dlatego zwracam się do Pana doktora z prośbą o konsultację w Poradni Kardiologicznej w Zabrzu. Odpowiedź proszę..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 43

.. ...niczym złym. Natomiast przyjmowanie prezentów już tak - i chyba dobrze, że tak jest a nie na odwrót ... Panie doktorze, bardzo prosiłbym o kilka słów na temat * bloku przedniej wiązki lewej odnogi pęczka Hissa * . Zdiagnozowano u mnie coś takiego podczas próby wysiłkowej, konkretnie w..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 55

.. ...może je brać?Pomimo przyjmowania leku miala atak 200 uderzeń sprobowaliśmy przerwać go metodą Valsalvy i się udało córka już nie chce słyszeć o szpitalu dziękuję z góry i pozdrawiam Do Kariny - dzięki bardzo za wiadomość,trochę się uspokoiłam.Proszę jeszcze o nazwisko lekarza..

Operacja zastawki aorty

.. ...Pamiętanie o badaniach, przyjmowanie leków itd. ... A gdzie miałaś robioną operację i jak to wszystko wspominasz? I jeśli mogę zapytać, czy masz już dzidziusia? Ponieważ interesuje mnie też kwestia ciąży przy tej wadzie. Pozdrawiam 2 miesiące temu trafilam do szpitala z zawałem serca,..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 4

.. ...WAŻNE jest REGULARNE przyjmowanie codziennej dawki. ( Ja dlatego nie biorę tego leku - choć przydałby mi się - ponieważ człowiek jest od niego niezwykle uzależniony. Wiem, że robię źle .. ) Aga - dzięki - otworzyłaś mi oczy na rzecz przecież logiczną i czytałam ulotkę, a po pewnym czasie..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 32

.. ...jeszcze 3 ataki, mimo przyjmowania leku. Te ataki są okropne - strasznie się wtedy boję. Tydzień temu w sobotę miałam migotanie przedsionków, znów noc na SOR - uregulowali pracę serca i puścili do domu, a wieczorem znów czestoskurcz i znów SOR, bo byłam sama w domu i wpadłam w panikę. W..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 44

.. ...Ś.C.C.S. był strajk i nie przyjmowano pacjentów. Wszelkiego rodzaje zabiegów wykonuje się tu przez 24 h/dobę. Żaden lekarz nie opuszcza szpitala przed 18.00. Organizacja jest na medal. W Opolu dobry jest dr Pluta, który przeszedł ze S.C.C.S. A teraz coś o sobie. Jestem obecnie w fazie..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 4

.. ...skonsultować z kardiologiem przyjmowanie leków na serce. Podobno betalok zoku nie wolno przyjmować w ciąży ponieważ może to źle wpłynać na dziecko. Może lekarz dobrze Ci radził ? Z drugiej strony, piszesz że czujesz się lepiej, ale to na tym betalok zoku ? no tak na tym betalok zoku..

Betaloc zok 50 raz dziennie

.. ...bloków II i III stopnia przyjmowanie leku jest przeciwwskazaniem - jak mam to interpretować? To moje pierwsze opakowanie, ciśnienie mi się zmniejszyło ale doszły bóle w klatce piersiowej i głowy, zmęczenie i takie tam... Angie, a ile masz skurczy dodatkowych i tych bloków? Skurczy mam..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 2

.. ...kołowrót: agorafobia i przyjmowane benzośmieci i wypadanie płatka czyli beta adrenolityki. Przyjmuję 7 lat konfigurację afobamu 0,5 2 razy diennie wraz z przestarzałym już trochę propranololem. Jestem uzależniony na maksa. ( od afobamu oczywiście ) Kiedy próbuję odstawić alprazolam (..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 5

.. ...czy WY tez na poczatku przyjmowania lekow czuliscie sie tak jakby wszystko sie nasilalo? Czuje sie strasznie i zastanawiam sie kiedy to minie? mnie lek Xanax pomaga na tyle że mogę w miarę funkcjonowac wychodzić na dwór bez leku jest okropnie wystarczy że nie wezmę 2 dni wtedy kompletny..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 12

.. ...autogennego jest nauczenie się przyjmowania odpowiedniej postawy ciała, ułatwiającej uzyskiwanie stanu odprężenia mięśni, odprężenia naczyń krwionośnych, zwolnienie rytmu pracy własnego organizmu i skutecznie odcinającej dopływ do organizmu bodźców z zewnątrz. Schultz proponuje cztery..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 19

.. ...leczyl mnie ze skótkow przyjmowania lekow psychotropowych.Kiedy zaczełam brac leki antydepresyjne powoli powrócilam do zycia.Po jakims czasie i te odstawiłam.Cztery lata było mi dobrze. A teraz znów historia sie powtarza tylko teraz jestem juz troche madrzejsza.Kiedy w nocy budze sie z..

Acenocumarol i wskaźnik INR

.. ...jego wzrostu może być przyjmowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych lub antybiotyków, a spadku - przyjmowanie preparatów wielowitaminowych z witaminą K.Dla pacjentów zażywających acenokumarol lekiem przeciwbólowym z wyboru jest paracetamol. Praktycznie każdy nowy lek wprowadzony do..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 14

.. ...może być związane z przyjmowaniem tabletek antykoncepcyjnych? Wiem, że przeciwwskazania do pigułek są przy nadciśnieniu, lecz ja mam bardzo niskie ciśnienie, czasem nawet 80/70. Magnez z b6 zażywam cały czas. Witam wszystkich serdecznie, jestem tutaj po raz pierwszy i stwierdzam, że..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 26

.. ...Pozbyłem się tego dzięki przyjmowania leku na wyrównanie pracy serca tylko co z tego jak i tak męczą mnie inne dolegliwości. Każdy wysiłek fizyczny kończy się u mnie bardzo złym samopoczuciem, ból w klatce piersiowej, zawroty, duszność. Imprezki, browary, koks to mogło spowodować że..

Leki na arytmię to bzdura!

.. ...zareagowal pozytywnie. Bez przyjmowania lekow trudno sie funkcjonuje chyba ze ktos sobie wmowil chorobe to nie musi ich przyjmowac Pozdrawiam Wszystkich ...nie wiem jak to jest z tymi lekami ale ja juz od 4 miesiecy biore Concor 5mg 1/2 tabl.rano i jest niezle z tym moim kolataniem..

Częstoskurcze i arytmie - jakie leki bierzecie?

.. ...tygodni - 3,6 przy stałym przyjmowaniu Kaldyum i pożeraniu dużych ilości pomidorów ). Tak, to zatykanie ust i nosa, i tak jakby proba wydmuchania powietrza ( takie wydymanie policzkow, az sie czuje nacisk na galki oczne ; ) ) to sposob na przerwanie juz trwajacego czestoskurczu. Nie na..

Chelatacja - Str. 3

.. ...skutki uboczne częstego przyjmowania kroplówek. Nie przeszkadza to jednak tzw. gabinetom medycyny alternatywanej reklamować chelatacji jako świetnej metody na leczenie różnych chorób m.in. miażdżycy. Lekarze ostrzegają, że częste kroplówki mogą uszkodzić np. nerki. * Nie bardzo..

Chelatacja - Str. 6

.. ...informacje negatywne przyjmowane są przez większość ludzi natychmiast bez jakiegokolwiek sprawdzania., one jakby wrastają w nas. Nie rozumiem, co chciał Pan powiedzieć przez ,,mieszanie dobrych idei ze złymi * . Piszę swoje odczucia i chciałabym, aby tak były przyjmowane przez osoby..

Chelatacja - Str. 17

.. ...efekt placebo. W czasie przyjmowania kroplówek kontaktowałem się z wieloma pacjentami, zawsze pod kątem: pomaga – nie pomaga? Tutaj rozrzut był znaczny. Na ogół pacjenci cierpiący na miażdżycę naczyń kończyn dolnych byli zachwyceni, im, jak się zdaje, chelatacja pomagała..

Chelatacja - Str. 18

.. ...chemiczne,z poleceniem przyjmowania do końca zycia i/ lub operacje też z proszkami do końca życia, które nie leczą, a odwracają uwagę od problemu? Bypassy, stenty też zarastają! Co to za specjalista, który nie chce słuchać pacjenta?! Co to za specjalista, który nie chce czytać literatury..

Trójglicerydy i lipemia

.. ...nas na dożywotnie ich przyjmowanie ) zamiast polecić dietę i naturalne preparaty omega3. Słyszałem o badaniach które pokazały że 1000 - 1500mg EPA i DHA z grupy omega3 o 80% zmniejszają ryzyko nagłej śmierci sercowej, o 60% zmniejszają ilość zgonów z powodu zawału, o 30% zmniejszają..

Częstoskurcz napadowy a poród

.. ...Warszawie kobiety z problemami sercowymi rodza w szpitalu na Starynkiewicza i na Karowej. Moze warto sprobowac skontaktowac sie z jakims kardiologiem, kobiety w ciazy przyjmowane sa czasem poza kolejnoscia....

Bajpas i praca

.. ...drugi zabieg ) zalecil przyjmowanie Clopidogrelum przez okres 6 - 9 miesiecy,oraz dalsze leczenie ambulatoryjne. Ale nic wiecej nie powiedzial na temat odstawienia lekow,mija wlasnie 10 miesiac brania Clopidogrelu.Bedac u * kardiologa * w miejscu zamieszkania otrzymalam info, ze mam..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 26

.. ...lekarze nie zalecają przyjmowanie Betalocu. W ciąży objawy arytmii mogą się nasilić. Dlatego też lepiej pozbyć sie problemu ( oczywiście o ile się da ) jeszcze przed zajściem w ciążę. Z podstawowych badań, które Ci pewnie lekarz zleci powinnaś zrobić Holtera, echo serca, badanie krwi - w..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 9

.. ...obserwowano podczas przyjmowania leku, a nie wszystkie są efektem jego działania ). Dlatego lekarze nie lubią jak chorzy czytają ulotki. Inspra ze względu na nizsze wiązanie z białkami niesie mniejsze ryzyko interakcji z digoksyną ( nie pytajcie o mechanizm ), pozatym spironolakton..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 25

.. ...wyniku przewlekłego przyjmowania leków moczopędnych. Raz jedyny ostry atak dny leczony kolchicyną - rzygałem jak kot przerwany. Od tamtej pory dodatkowo na miluricie 100mg x1 na dzień. Obecnie w echo widoczne zmiany od tej istotnej poprawy w roku 2001. Frakcja wyrzutowa spadła średnio..

Sztuczna zastawka i normalne życie - Str. 2

.. ...wątrobę, czy dlugotrwale przyjmowanie zniszczy mi w końcu wątrobę? Czy można brać cos ochronnego? Witam!! Mam nadzieję,że forum nadal działa. Krótko opowiem Wam moją historię... Mam 27 lat. W 3 cim roku mojego życia pierwszy raz zauważono u mnie lekką wadę serca. Mając 10 lat..

Jakie macie dolegliwości nerwicowcy? - Str. 2

.. ...suchosc w gardle mimo przyjmowania ogromnej ilosci płynow i uczucie puchiecia szyi choc lekarz twierdzi ze w obrebie gardka i wezlow wszystko wyglada normalnie nic nie jest powiekszone aja mam problemy z przelykaniem slny i ciagle uczucia puchniecia gardla,cisnienie w szyi gardle..

Niedoczynność tarczycy

.. ...widzę, mimo regularnego przyjmowania leku. Najgorsze jest otępienie umysłowe, dosłownie nie mogę przypomnieć sobie niektórych słów czy faktów, a koło 17tej dopada mnie takie spowolnienie psychoruchowe, że czuje się jak naćpan. Słabiej tez słyszę.Mam tego dość! siemka.choruje na..

Niedoczynność tarczycy - Str. 4

.. ...konstatując, że zbyt długie przyjmowanie go mogło wpłynąć na tzw. osteopenię ( krok dalej jest osteoporoza ) i hiperkalciurię ( nadmierne wydalanie Ca z organizmu ) Biorę tiazyd 50 Tarczyca dobrze się spisywała bez Eltoxin; wszystko w normie, mimo że zdiagnozowano Haschimoto. Mam też..

Niedoczynność tarczycy - Str. 7

.. ...leczyły. Przerażało mnie przyjmowanie ich do końca życia, coraz więcej i więcej. Cudem uniknęłam jodu radioaktywnego, bo jeszcze w odpowiednim momencie zaczęła docierać do mnie wiedza o przyczynach chorób i co jest potrzebne organizmowi aby prawidłowo funkcjonował ( organizm nie choruje..

Niedoczynność tarczycy - Str. 16

.. ...205.3. Zalecenie - dalsze przyjmowanie Euthyrox N75. U mnie glownymi objawami było ciągle przemęczenie, konieczność posypiania popołudniami, sucha skora, łamliwe, wypadajace włosy, stany depresyjne, lęki. Euthyrox biorę już przeszło miesiąc i jest jeden pozytywny efekt - moj stan..

Ablacja - Str. 9

.. ...przejściowy. pacjenci bęacy przyjmowani pierwszy raz, są niejako potencjalnie lepszym obiektem do leczenia niz recydywiści: ). Oczywiście musi upłynąc jaks ilośc czasu, az psoty rozczasrwanych zaczna sie tutaj pojawia weryfikując tą opinię. * Szanowni Państwo ! * Jestem szczególnym..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 15

.. ...sie zastanowic nad jej przyjmowaniem,ale oczywiście decyzja nalezy do Ciebie.Pozdrawiam nuricco, astmy nie mam, a przynajmniej nie wiem jeszcze o tym : ) Jesli chodzi elektrolity, to generalni na codzien mam ok. poza pewnie kacem. mialem troche niski potas na codzien, ale go juz..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 63

.. ...suchosc w gardle mimo przyjmowania ogromnej ilosci płynow i uczucie puchiecia szyi choc lekarz twierdzi ze w obrebie gardka i wezlow wszystko wyglada normalnie nic nie jest powiekszone aj a mam problemy z przelykaniem slny i ciagle uczucia puchniecia gardla,cisnienie w szyi, gardle..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 99

.. ...prawda senność po ich przyjmowaniu była dość uciążliwa i przeszkadzała mi normalnie funkcjonować ale myślę, że opłacało się. Teraz mam pod ręką Cloranxen i w razie czego po niego sięgam. Dotychczas zdążyło mi się raz go zażyć po jakiejś większej sprzeczce domowej /jakie to normalne/...

Nerwica - czy na pewno? - Str. 137

.. ...Ale spokojnie, można z nią żyć bez problemów, pod warunkiem prawidłowego leczenia i dobrego ustawienia dawki leku. Na razie nie martw się na zapas, jeszcze nie wiadomo czy masz tę chorobę. Pozdrawiam!..

Kardiowerter / defibrylator serca (ICD) - Str. 7

.. ...ście różnych z czego 8 przyjmowanych codziennie a kilka 2 razy dziennie.pozdrawiam sorry za autora nie to wkleiłem Semir..ależ mozesz wypisywać TUTAJ nazwy leków, znam je trochę, dlatego moglabym poradzić, jak je stosowac oczywiscie po konsultacji z kardiologiem. Ale powiem Ci,że sam..

Skąd wysokie trójglicerydy? 225 mg co robić? - Str. 4

.. ...„zielarzy” którzy odradzają przyjmowanie „chemii” czyli leków i oferują swoje specyfiki. Ktoś się cieszy że ma LDL na poziomie 126mgdL, jakaś pani sama sobie dawkuje statynę co 3 dzień i prozdrowotnie zjada „makrelę”, inna pani..

Niebezpieczne dla życia skutki stosowania Prestarium - Str. 2

.. ...nie wypadł na skutek przyjmowania * leków * ) : http://www4.dr - rath - foundation.org/pdf - files/complaint/polish - complaint.pdf Życzę zdrówka Rodacy! Witam serdecznie. Również od roku biorę prestrium. Dużo na temat tego leku czytałm. oczywiscie biore ze względu na wysokie cisnienie..

Bardzo silne bóle głowy wywołane stresem lub nerwami - Str. 2

.. ...przyznać, że w trakcie przyjmowaniatych tabletek czyli przez ostatnie 20 dni nie miałam potężnego bólu głowy. Raczej małe, spokojne, na które pomaga tabletka lub godzina popoludniowego snu. Jutro mam ostanią tabletkę i mam zamiar do konaca roku wytrzymać bez tych tabletek. Poza tym -..

Bardzo silne bóle głowy wywołane stresem lub nerwami - Str. 5

.. ...Owszem, może. M.in przez przyjmowanie leków przeciwbólowych - o które później nasz organizm zaczyna się dopominać. Migrena co prawda mija - ale pozostają bóle pomigrenowe... napięciowe. Z resztą.. nie trzeba przesadzać z tabletkami, by nieświadomie wywoływać czy przedłużać sobie ból..

Kardiomiopatia przerostowa - Str. 3

.. ...się wyleczyc wraz z przyjmowaniem leków i ograniczeniem aktywnosci fizycznej. Napiszcie co Wam powiedzieli lekarze i co Wy o tym sądzicie. POZDRAWIAM WSZYSTKICH : ) 3majcie się : ) Hej. mam 15 lat i tez mam HCM gdzieś 10 miesięcu biore betaloc zok 25. nie ćwicze na wfie. ;/ no i w ogole..

Kardiomiopatia przerostowa - Str. 7

.. ...środowisku, - absolutny zakaz przyjmowania narkotyków pomijając cele lecznicze, - przeciwwskazany wysiłek fizyczny( zwolnienie z zajęć w - fu konieczne;może wystąpić nagły zgon ), - oszczędzający tryb życia, - unikanie zbędnych emocji( stres ), - unikanie alkoholu. Do tego potrzebne jest..

Acenocumarol a uczulenie

.. ...według lekarzy jest przez przyjmowane leki. Odstwiłem wszystkie oprócz W/W bo z wiadomych względów nie mogę. Uczulenie obiawia się w swędzaca wysypka na całym ciele i pojawiają się pod skórą czerwone plamy jakby wylewy krwi. Jak walczyć z uczuleniem na acenocumarol czy są jakieś jego..

Zespół wazowagalny - Str. 3

.. ...zniszczone naczynia i przyjmowanie leków na nadciśnienie /moze też dochodzić do omdleń ortostatycznych/. sama lecze się na nadciśnienie i to niestety powoduje nasilenie moich omdleń. Wróciłam od kardiologa i już wiem,że zespół x to jest choroba małych naczyń wieńcowych.Mam dodatnie testy..

Niedomykalność zastawki aortalnej III stopnia

.. ...osierdzia które nie wymagają przyjmowania leków.Czy moje wyniki badań dają mi jeszcze czas.Jakie miałeś dolegliwości przed operacją?Jak się teraz czujesz?Dziękuję za każdą informację. hej. przy sztucznej zastawce aortalnej ktora mam wszczepiona w 2001 roku musze brac juz do konca zycia..

Dodatkowe skurcze - Str. 171

.. ...calkiem niezalezne od przyjmowania leków. w szpitalu dawali mi Polfenon w bardzo duzych dawkach i miałam pod kontrolnym Holterem tyle samo pobudzeń, a na dodatek więcej bigeminii niż bez. moje skurcze przychodzą i odchodzą KIEDY CHCĄ. PIORENKA * napisz co u kardiologa, jakie masz echo i..

Dodatkowe skurcze - Str. 212

.. ...50 z racji dlugiego przyjmowania tego leku z powodu nadcisnienia tetniczego mialam robione miesiac temu mialam ekg ktore tez nic nie wykazalo.badania w normie - lekki niedobor witamin. leki zostaly jednak zmienione teraz przyjmuje bisocard 1.2 tabletki czyli 2.5 mg raz dziennie do tego..

Dodatkowe skurcze - Str. 261

.. ...miesiac,z racji tego,ze mimo przyjmowania potasu dwa razy dziennie jego poziom spadal. Ja mam bardzo duza arytmie,ale mimi to lekarze chca mnie uchronic przed braniem na stale lekow,chociaz mysle,ze to jest tymczosowo nie do unikniecia...ale przez osttatni miesiac moja arytmia sie..

Dodatkowe skurcze - Str. 270

.. ...spowodowane. Słyszłam że przy przyjmowaniu leków potas może się obnizać i trzeba go uzupełniać. Moim zdaniem to trzeba leczyć, trzeba poszukać mądrego kardiologa który się tym zajmie, to w przyszłości może być dokuczliwe i grożne Anita, wg mnie powinnaś jak najprędzej mieć zmianę leku...