PTH

Przytarczyce

.. ...produkują parathormon ( PTH ), za pośrednictwem którego kontrolują gospodarkę fosforanowo - wapniową organizmu. Do całego układu włączone są jeszcze jelita ( wchłanianie wapnia ), nerki ( jeden z etapów syntezy aktywnej postaci witaminy D ), oraz kości ( resorpcja wapnia ). Do..