Q enzym 10

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)

.. ...odpowiedzialny jest enzym nazywany konwertazą. Hamowanie konwertazy powoduje zmniejszenie stężenia angiotensyny II a co za tym idzie zmniejszenie jej biologicznego działania. Angiotensyna II jest peptydem, którego biologiczny mechanizm działania w organizmie polega na: skurczu naczyń..

Dorzut zawału serca

.. ...obserwuje się wzrost enzymów będących markerami zawału. Częstość występowania dorzutu u pacjentów z zawałem serca określa się na ok. 4 - 8%. Warunki, które muszą być spełnione aby rozpoznać dorzut zawału serca: nawrót bólu wieńcowego; nowe utrzymujące się zmiany w badaniu EKG - powtórne..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...przeciwmiażdżycowym jak np. inhibitory enzymu konwertującego czy antagonisty receptora dla angiotensyny, leki hipolipemizujące - statyny, fibraty oraz leki przeciwcukrzycowe. Ważne, aby w zmienionych miażdżycowo naczyniach nie dochodziło do powstawania skrzeplin. Może to doprowadzić do..

Statyny

Statyny

.. ...metylo - glutarylo - koenzymu A ( HMG - CoA ). Reduktaza 3 - hydroksy - 3 - metylo - glutarylo - koenzymu A ( HMG - CoA ) jest najważniejszym enzymem biorącym udział w komórkowej syntezie cholesterolu. Wątroba i jelita człowieka odpowiedzialne są z a syntezę 75% puli cholesterolu..

Leki przeciwpłytkowe

Leki przeciwpłytkowe

.. ...płytkowej ( jeden z enzymów płytek krwi ). Zahamowanie cyklooksygenazy ( COX ) powoduje zmniejszenie syntezy tromboksanu A2 - związku chemicznego nasilającego agregację ( zlepianie się płytek krwi ). Działanie przeciwzapalne i przeciwgorączkowe tego związku spowodowane jest jego..

Scyntygrafia perfuzyjna

.. ...odnogi, zmiany w poziomie enzymów diagnostycznych z przyczyn pozakardiologicznych. Nie wykonuje się badań u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią. Aby uzyskać jak najbardziej wiarygodny i diagnostyczny wynik badania, pacjent powinien: zapytać lekarza prowadzącego o konieczność..

Grapefruit a leki kardiologiczne

Grapefruit a leki kardiologiczne

.. ...Hamuje on działanie enzymów jelitowych, przez co zwiększa się stężenie leku we krwi. Mimo, że niektóre leki podaje się specjalnie by zwiększyć stężenia innych, picie soku z grejpfrutów jest jednak zbyt niebezpieczne i nie należy go stosować w podobnym celu. Dlatego też chorzy w starszym..

Enzymy sercowe (markery martwicy mięśnia sercowego)

.. Enzymy sercowe ( markery martwicy mięśnia sercowego, markery zawału serca ) są substancjami, których stężenie we krwi wzrasta w czasie dokonywania się zawału serca. Do markerów zawału serca należą: kinaza kreatynowa ( CK ), frakcja mięśniowa kinazy ( CK - MB ), mioglobina, troponiny ( TnT i TnI ),..

Citalopram (Cipramil, Citaratio, Citaxin, Oropram, Cital, Cilon, Aurex)

.. ...będące inhibitorami enzymów z grupy MAO. W przypadku leków antydepresyjnych bardzo istotne jest więc przyjmowanie i dawkowanie ich zgodnie ze wskazaniami lekarza. Inne preparaty zawierające citalopram dostępne w Polsce ( za indexem leków MP 2007 ): Cipramil, Citaratio, Citaxin, Oropram,..

Układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)

.. ...która z kolei, dzięki enzymowi konwertazie, przechodzi w angiotensynę II. Ten związek ma bardzo liczne działania na nasz organizm, miedzy innymi kurczy naczynia ( co powoduje wzrost ciśnienia tętniczego ) i przyczynia się do tak zwanego remodelingu mięśnia sercowego. Powoduje także..

Badanie CK (kinaza kreatynowa)

.. ...Kinaza kreatynowa jest enzymem występującym w mięśniach, jej stężenie wzrasta w chorobach przebiegających z ich uszkodzeniem. Należą do nich różnego typu zapalenia mięśni, miotomie, dystrofie mięśniowe. Poziom CK wzrasta również w przypadku uszkodzenia mięśni szkieletowych w wyniku..

Tianeptyna (Coaxil)

.. ...zawroty głowy, dolegliwości żołądkowa - jelitowe, drżenia i bóle mięśni. Nie wolno łączyć tianeptyny z lekami z grupy inhibitorów enzymu MAO. Coaxil to nazwa handlowa preparatu zawierającego tianeptynę...

Sole potasu (Kalipoz, Kaldyum, Kalimat, Kalium, Acespargin, Kalibit)

.. ...wewnątrzkomórkowych, enzymatycznych, metabolicznych. Wpływa na poprawne funkcjonowanie nie tylko układu sercowo - naczyniowego, ale także układu nerwowego i pracę mięśni. Preparaty zawierające sole potasu dostępne w Polsce ( za indexem leków MP 2007 ): Kalipoz, Kaldyum, Kalimat, Kalium,..

Hiperycyna (wyciąg z dziurawca, Deprim)

.. ...jest inhibitorem MAO ( enzym rozkładający niektóre neurotransmitery, w tym wypadku ważne jest działanie MAO na serotoninę ). Zahamowanie działania MAO powoduje wzrost stężenie serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym i zmniejszenie się dolegliwości związanych obniżeniem nastroju lub z..

Atorwastatyna (Tulip, Atoris, Atorox, Atrox, Sortis, Torvacard)

.. ...działanie kluczowego enzymu w biochemicznej kaskadzie powstawanie cholesterolu ( reduktazy HMG - CoA czyli hydroksy - metylo - glutarylo - koenzymu A ). Regularne stosowanie atorwastatyny powoduje przede wszystkim spadek poziomu cholesterolu całkowitego. Statyny obniżają głównie stężenie..

Fenofibrat (Lipanthyl, Grofibrat, Fenoratio, Fenardin, Apo-Feno)

.. ...modyfikacje procesów enzymatycznych organizmu powodują spadek stężenie triglicerydów ( TG ) i tzw. złego cholesterolu ( frakcja LDL ) oraz wzrost stężenie tzw. dobrego cholesterolu ( frakcja HDL ). Dodatkowo fibraty wpływają pozytywnie na tolerancje glukozy oraz hamują procesy..

Perindopryl (Iprax, Prenessa, Prestarium, Noliprel)

.. ...drugiej, poprzez blokowanie enzymu konwertującego angiotensynę pierwszą do angiotensyny drugiej, zmniejszają stężenie angiotensyny drugiej i, co za tym idzie, ograniczają efekty jej działania. Angiotensyna druga m.in. zwęża naczynia krwionośne podnosząc ciśnienie tętnicze krwi, zwiększa..

Zespół Gilberta

.. ...jest defekt jednego z enzymów komórek wątrobowych, UDP - glukuronylotransferaza ( UGT ). Jedną z funkcji hepatocytów ( komórek wątroby ) jest sprzęganie bilirubiny, powstałej miedzy innymi z rozpadu zużytych czerwonych krwinek, z kwasem glukuronowym. W ten sposób z bilirubiny wolnej..

Miano ASO

.. ...działanie jednego z enzymów paciorkowcowych ( streptolizyna O ). Odczyn ASO jest wykorzystywany do potwierdzania przebytego zakażenia paciorkowcowego ( angina paciorkowcowa ) oraz w diagnostyce choroby reumatycznej. Za znamienny uważa się poziom antystreptolizyny O we krwi powyżej 200j...

Leczenie nadciśnienia tętniczego u ciężarnych

Leczenie nadciśnienia tętniczego u ciężarnych

.. ...diuretyki i inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę są w ciąży przeciwwskazane z uwagi na szkodliwe działanie w stosunku do płodu. Lekiem stosowanym w czasie ciąży jest natomiast hydralazyna. Inne leki, podawane w zależności do potrzeb, to preparaty magnezu, labetalol oraz..

Choroby spichrzeniowe

.. ...niewystarczająca aktywność różnych enzymów. Objawy choroby wynikają z uszkodzenia konkretnych organów przez gromadzone w nadmiarze substancje, które u zdrowego człowieka są metabolizowane i usuwane z organizmu. W zależności od typu gromadzonej substancji, choroby spichrzeniowe nazywamy..

Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)

Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)

.. ...blokowaniu jednego z enzymów występujących w płytkach krwi ( trombocytach ). Enzym ten znany jest pod nazwą cyklooksygenaza pierwsza ( COX 1 ). Poprzez ten mechanizm kwas acetylosalicylowy hamuje agregacje płytek krwi, zmniejsza jej krzepliwość. Działanie to jest wykorzystywane miedzy..

Ramipril (Axtil, Mitrip, Piramid, Polpril, Ramicor, Tritace, Vivace)

.. ...inhibitorów ( blokerów ) enzymu konwerującego angiotensynę pierwszą ( ACE–I ). Cała grupa jest stosowana w leczeniu nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, w zapobieganiu incydentom sercowo - naczyniowym ( zawał, udar ) u osób z wysokim ryzykiem, w terapii nadciśnienie u osób..

Moklobemid (Mobemid)

.. ...odwracalnym hamowaniu enzymów odpowiedzialnych za rozkład neurotransmiterów takich jak dopamina czy serotonina. Efektem działania moklobemidu jest wzrost stężenia tych substancji w szczelinie synaptycznej i nasilenie ich pobudzającego działania na ośrodkowy układ nerwowy. Lek powinien..

Stan przedzawałowy

.. ...jest wzrost stężenia enzymów sercowych, głównie troponin. Dochodzi to tego jednak w około 4 - 6 godzin od wystąpienia charakterystycznego bólu. Stąd trudno czasem określić, czy w danej chwili doszło już do zawału mięśnia sercowego czy też jest to zaostrzenie choroby niedokrwiennej serca...

Leki przeciwdepresyjne

Leki przeciwdepresyjne

.. ...substancję hamujące aktywność enzymów odpowiedzialnych za rozkładanie neurotransmiterów. Pośrednio prowadzą więc do wzrostu ich stężenia. Tą grupę leków należy stosować wyjątkowo ostrożnie, wywołują liczne interakcje z innymi substancjami. Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny ( SSRI..

Alat (aminotransferaza alaninowa, ALT)

.. ...jeden z bardzo istotnych enzymów wątrobowych. Występuje niemal wyłącznie w komórkach tego narządu ( hepatocytach, hepar - łac. wątroba ), każde wahanie stężenia tego enzymu, zwłaszcza jego wzrost, dostarcza nam więc istotnych informacji na temat stanu głównego laboratorium chemicznego..

Leczenie przeciwkrzepliwe

.. ...ją poprzez blokowanie enzymu COX - 1. Pozostałe są lekami przeciwpłytkowymi nowej generacji, ich działanie polega na blokowaniu specjalnych receptorów, które umożliwiają płytkom agregacje. Drugą metodą na zmniejszenie krzepliwości krwi, jest zablokowanie substancji zwanych osoczowymi..

Budowa krwi

Budowa krwi

.. ...czy bilirubina, liczne enzymy jak choćby aminotransferazy. Bardzo istotne są składniki buforowe osocza, które zapewniają odpowiednie pH. Wahania w stężeniu poszczególnych składników są niezwykle pomocne w diagnostyce wielu schorzeń. Komórki krwi. Trzy podstawowe elementy komórkowe krwi (..

Polipragmazja

Polipragmazja

.. ...niektórych preparatów enzymy wątrobowe rozkładają lek do substancji, które mogą być potem wydalone przez organizm. W przypadku innych leków enzymy uwalniają aktywną postać danej substancji. Najczęściej zaangażowanym w metabolizm leków enzymem wątrobowym jest cytochrom cyp 3a4. Łatwo więc..

Ezetymib (Ezetrol)

.. ...metylo - glutarylo koenzymu A ( HMG - coA ), kluczowego enzymu dla działania najpopularniejszych leków zmniejszających poziom lipidów - statyn. Ezetymib może więc być stosowany razem ze statynami lub jako alternatywa dla pacjentów, którzy źle tolerują statyny. Nie opublikowano dotąd..

Fibraty

.. ...lipazy lipoproteinowej, enzymu odpowiedzialnego miedzy innymi za rozkładanie trójglicerydów. Leki wpływają także na zwiększenie zużycia lipidów w wątrobie, wzrost poziomu HDL oraz nasilają proces oddawania lipidów z tkanek. Poza działaniem związanym z gospodarką lipidową, fibraty..

Akarboza (Glucobay)

.. ...cukrzycy. Lek blokuje enzymy jelitowych z grupy alfa glukozydaz. Są to enzymy ( sacharaza, izomaltaza, maltaza, a przede wszystkim glukoamylaza ) odpowiedzialne za przygotowanie cukrów złożonych do bycia wchłoniętymi w kosmkach jelitowych. Akarboza działa tylko w przewodzie pokarmowym,..

Milrynon (Corotrope)

.. ...Spadek aktywności tego enzymu wiąże się ze wzrostem stężenia cAMP w komórkach mięśnia sercowego ( oraz w komórkach mięśniowych naczyń krwionośnych ) i zmianą dystrybucji jonów wapnia. W mięśniu sercowym ostatecznym efektem działania leku jest wzrost siły skurczu ( tzw. efekt inotropowo..

Nadciśnienie - dobre leki, złe leczenie

.. ...telmisartan - oraz inhibitor enzymu konwertującego angiotensynę - ramipril. Okazało się, ze mimo odmiennego mechanizmu działania skuteczność obu leków jest identyczna, a ich podawanie razem ma niewielki sens, ponieważ nie zwiększa skuteczności. Dzięki badaniom potwierdzono, że leki można..

Niewydolność serca a zanik mięśni

.. ...serca, a ponadto aktywuje enzym trawiący białka, co prowadzi do uszkodzenia własnych włókien mięśniowych. Naukowcy opracowali substancje, których działanie lecznicze polega na uszczelnianiu komórek mięśnia sercowego, a w najnowszych badaniach wykazali, że podane myszom z zanikiem mięśni..

Leki na Alzheimera mogą spowalniać akcję serca

.. ...acetylocholinesterazy ( enzymu rozkładającego acetylocholinę ), które mają łagodzić objawy choroby Alzheimera. O bradykardii mówi się, gdy częstość akcji serca wynosi poniżej 50 - 60 uderzeń na minutę. Stan ten bywa bezobjawowy. Jeśli jednak występują omdlenia, zawroty głowy czy utrata..

Szampan może korzystnie wypływać na serce i układ krążenia

.. ...polifenole obniżają aktywność enzymu o nazwie metaloproteinaza 9 ( MMP - 9 ), która m.in. uszkadza ścianki naczyń i nasila procesy zapalne, a przez to może się przyczyniać do rozwoju miażdżycy. Po dłuższym czasie, przy regularnym piciu szampana, te korzystne zmiany mogą się wiązać ze..

Niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

.. ...hamowaniu aktywności enzymów z grupy COX ( cyklooksygenazy 1 i 2 ) katalizujących reakcje powstawania substancji prozapalnych nazywanych prostaglandynami. Większość NLPZ blokuje zarówno COX1 jak i COX2, różnią się przede wszystkim siłą działania i efektami dodatkowymi. Np: aspiryna..

Echo serca - Str. 57

.. ...prawdę czy jest żle enzymy ck 325;3098;1298 ck - mb ;48;439;162 iu/i troponina 1,715,iu/i crp 5,7 iu/i co te skróty enzymy oznaczają jaki są normy poproszą stem po zawale mięsnia sercowego ściany dolnej z uniesieniem odcinka st leczona trombolitycznie Dariuszu, na te pytania powinien..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 749

.. ...potrzebne do pracy, enzymów uwalniających energię z dostarczanych składników odżywczych. W tej sytuacji powstaje także niedobór związków niezbędnych do tworzenia cząsteczek przekaźnikowych takich jak neuroprzekaźniki oraz hormonów ( np. insulina ). Każda minuta stresu oznacza utratę..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 781

.. ...mi potem zrobić test enzymatyczny i w tym teście podobnie jak dzieciakowi nic ne wyszło. Więc bądź tu mądry, Do misi. Jak sobie czytam Twoje wypowiedzi to jakbym siebie widziała. Myśli o tym jak odprowadze dziecko do szkoły w przyszłym roku, itp?Mąz wszędzie mnie wozi - dopuki jeszcze..

Chelatacja - Str. 14

.. ...pierwiastkami śladowymi, enzymami etc. Ma to na celu oczyszczenie organizmu z toksyn, metali cieżkich ( dodatkowo np. chelatacja ) i dowóz ,,paliwa * do każdej komórki organizmu, by mogła prawidlowo funkcjonować. Temat szeroki i wspaniały. Myślałem, że dowiem się coś na temat chelatacji,..

Niedoczynność tarczycy - Str. 7

.. ...nawet te zawałowe itd, enzymy ok. Według badań krwi serce jest zdrowe. Jedynie co źle wyszło to TSH 11. Nie odczuwam objawów niedoczynności jak na razie. Jedynie co to pojawiły się te nieprzyjemne dodatkowe skurcze serca. czesc dziewczyny! Mnie rowniez wypadaly wlosy i moj endokrynolog..

CK-MB

.. ...kreatynowa. Nalezy ona do enzymow sercowych. Oznaczamy je chcąc wykluczyć lub potwierdzic zawał serca. Wcale się nie dziwie,że chcieli Cię zatrzymać w szpitalu - w końcu to naprawdę powazna sprawa. Nie wiem,jakie mialaś zaburzenia rytmu,więc niestety więcej na razie nie mogę nic..

CK-MB - Str. 2

.. ...zwłaszcza podwyzszony wynik enzymów sercowych i kołatanie serca. Posprawdzam jeszcze mozliwe powody Twojego niedomagania i jak najszybciej dam znać. Trzymaj się!!!: ). Dzieki za zainteresowanie !! Dusznosc moja faktycznie występuje takze w pozycji leżacej tak jak mówiłam w nocy dlatego..

CK-MB - Str. 3

.. ...serca( a poziom tego enzymu wzrasta zawsze po takich epizodach ). Mógł być to też stan przedzawałowy,ktory nie zawsze przeradza się w zawał. leki,które obecnie przyjmujesz moga dawać pewne objawy uboczne. Niestety nie znam ich wszystkich,dlatego polecam zajrzeć do ulotek,w ktorych na..

Skąd wysokie trójglicerydy? 225 mg co robić? - Str. 2

.. ...Możesz też sprawdzić enzymy trzustkowe - lipazę i amylazę. Nie wiem, jakie są Twoje wyniki, ale jeśli tabletki są konieczne to trzeba je brać. Co do zywienia, to nie wiadomo co masz na myśli, mówiąć, że dobrze się odżywiasz. Najlepiej nie jeść za duzo mięsa, masła, smalcu itp. tłuszczu..

Interpretacja koronarografii

.. ...badaniach przy przyjęciu enzymy wskaźnikowe uszkodzenia mięśnia sercowego prawidłowe, w kolejnych oznaczeniach wzrost CPK maksymalnie do 1085 IU/L, MB 159 IU/L. W badaniu Echo głęboka hipokinaza ściany dolnej tylnej i bocznej, niewielka niedomykalność mitralna. Nie stwierdzono cech..

Prawostronna blokada serca

.. ...wszystkie horomony, enzymy sercowe o podstawowych badaiach juz nie wspomne. Kiedys czytałam ze sportowcy wyczynowi tak maja tylko ze ja nim nie jestem; - ( Jeśli nie ma poważnych przyczyn takiego stanu to nie należy sie przejmować. Jeśli nie ma pani żadnych objawów to nie ma sie co..

Dodatkowe skurcze - Str. 16

.. ...wykazały podwyższony jakiś enzym i lekarze powiedzieli mi że w czasie ciąży mała przeszła zapalenie mięśnia sercowego. Agatka zaczęła przyjmować propranolol trzy razy dziennie po 2 miligramy i magnez. Arytmia powoli się cofała. Kolejne kontrole wykazywały że pobudzenia dodatkowe komorowe..

Dodatkowe skurcze - Str. 82

.. ...porządku morfologia i enzymy serca ( które miałem badane później ) w porządku ale podwyższone TSH wyszło wynik 10 czyli niedoczynność tarczycy - skierowanie do endokrynologa. Wiadomo na specjalistów jak endo czy kardio trzeba czekać, ale myślę ostatnio czy nie iść prywatnie chociaż..

Dodatkowe skurcze - Str. 98

.. ...zawału......mnie wtedy nawet enzymy zrobili sercowe na izbie.uffff.No, ale jest jeszcze nadkomorowy...brrrr...nie che się już nad tym zastanawiać, ale jakoś to wraca. W kazdym razie uczucie trzęsawki i odpływania - koszmarrrrrrrrr... pomysł z grupą wsparcia dla skurczowców uważam za..

Dodatkowe skurcze - Str. 111

.. ...tabletki,rhodiolin i digestive enzymes,rhodiolina wzielam o 11 i pozniej o 16 po dwie tabletki,a te enzymy trawienne do obiadu i na kolacje po jednej,teraz leze i nie czuje zadnego dodatkowego skurczu,zobacze jeszcze co bedzie w nocy,wydatek spory bo zaplacilam 220 zl,ale to na dwa..

Jak można przytyć kilka kg? - Str. 3

.. ...pancreatinum, to są enzymy trawienne ułatwiające przyswajanie skłaników odżywczych ( u mnie ten lek okazał się strzałem w dziesiątkę ). Lek dostępny w aptece bez recepty. Kosztuje ok. 13 zł. 4 ) należy jeść na rządanie tzn. gdy poczujemy głód ale nie objadać się i nie zamartwiać, że..

Jakie enzymy są oznaczane w zawale serca?

.. Pytanie jak w temacie, dziekuje za odpowiedz... Teraz już standardowo oznacza się troponinę. Poziom jest podniesiony przy uszkodzeniu mięśnia sercowego. Można oznaczać też CPK ( kinaze fosfokreatynową..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 19

.. ...angiotensyny II,czyli enzymów,które się wydzielają w znacznej ilości podczas stresu,złych wspomnień itp.Dlatego tak wiele jest powiedzeń np.że * słowem można zabić tak jak nożem * .Oto cały klucz do naprawy serca, Twojego Serca,jeśli to zrozumiesz i zastosujesz systematyczną prawidłową..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 138

.. ...że cynk ustawia ok 70 enzymów w ograniźmie, ciśnienie krwi i puls, zapobiega rozwojowi chorób psychicznych. wiemy czym więc grozi utrata cynku. poza tym mam problemy z magnezem. wszystkie to prawdopodobnie przez to, ze zwykłem nie wylewać za kołnierz : ). jestem obecnie w trakcie..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 210

.. ...dobrze na parametrach, enzymach i markerach krwi także jak dostaje wyniki to nawet do lekarza nie musze iść ich konsultować. rodzina zamiast mnie wspierać śmieje się że jak tak dalej pójdzie to bede mogła studiować medycyne. oj nawet nie wiecie jak m ciężko! Dziewczyny nie gniewajcie się..

Therm Line II a zastawka mechaniczna

.. ...Jednocześnie wzmagają aktywność enzymów odpowiedzialnych za proces rozpadu komórek tłuszczowych oraz hamują działanie zwiazków, które tłuszcz odkładają Synefryna z gorzkiej pomarańczy Silnie przyspiesza przemianę materii, zmniejsza apetyt oraz zwiększa wykorzystanie kwasów tłuszczowych w..

Drżenie ciała, mięśni, juz sama nie wiem jak to nazwać - Str. 28

.. ...Jak z OB, rozmazem, enzymami i mikroelem? Co z cukrem i cholesterolem? Jak ze sprawami kobiecymi?( to do PAŃ ) Siuśki też trzeba zbadać. Zanim ktoś stwierdzi u Was nerwicę powinien wykluczyć inne choroby. Co z ciśnieniem? Jaki puls w spoczynku? Ja teraz tak do tego podchodze. AHA..

Drżenie ciała, mięśni, juz sama nie wiem jak to nazwać - Str. 29

.. ...nie wykazał. Badań na enzymy mięśniowe jeszcze nie robiłam. W piątek czeka mnie emg. Najbardziej wkurzający są lekarze, którzy swierdzają, żę zdaje mi się, a potem jak zauważą że rzeczywiście mi coś jest - zlecają badania. I psychoterapię : ). Śmiać mi się chce bo ona nie pomaga...

Zawroty głowy, ból w klatce piersiowej, uczucie słabości - Str. 3

.. ...tarczyca od a - z ekg enzymy w serduszku itd od maja wylądowałem juz z dziesięć razy na pogotowiu za kazdym razem jak mam atak wydaje mi się że zaraz odlece zawroty głowy pikawa chce mi wyskoczyć z piersi szybko sie mecze KATASTROFA pytanie ja mam dopiero 33lata o co tu chodzi niby..

AlAT a serce - prawdy i mity?

.. ...Drugie pytanie dotyczy wysiłku fizycznego przed badaniem, a mianowicie czy 1 godzina truchtu lub 70 km w 3 godziny ( czyli turystyka )moze znaczaco zaburzyc poziom tego enzymu, czy jednak to serce nawala...

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 15

.. ...niszczenie kolagenu przez enzymy chorych komórek. Wszystkie choroby, również choroby serca, spowodowane są niedoborami wymienionych składników. Nie dość, że organizmowi ich brakuje , to jeszcze musi sobie radzić z toksynami. Jak ma to zrobić? Dzięki za zainteresowanie. Jakie to proste !!..

Złe samopoczucie po acardzie i tulipie

.. ...jak 18 - nasto latek. Enzymy watrobowe rowniez wrocily do normy. Chcialem sie podzielic ze wszystkimi ktorym to moze pomoc. Siemie lniane spozywam nie jako dodatek do pozywienia, lecz jako nieodzowny i codzienny skladnik. Oto co zrobilem: Codziennie wieczorem miele w mlynku do kawy 4..

Pierwotne nadciśnienie płucne - Str. 20

.. ...problemy z wątrobą( jakieś enzymy ) i żołądkiem. Co do przeszczepu to lekarze faktycznie wspominali o sercu i płucach ! Moje nadciśnienie jest różnie mierzone. W zależności od lekarza od 85 - 105. Miałam robione cewnikowanie serca ale nie potrafię go zinterpretować. Klasyfikują mnie..

Zapalenie mięśnia sercowego jest wyleczalne? istnieje ryzyko śmierci?

.. ...już po 3! ) mimo, że enzymy sercowe w chwili przyjęcia były bardzo, bardzo wysokie. Lekarze nie gwarantowali mi niczego. Minęły dwa miesiące od tamtego incydentu, ale zdrowie już nie jest takie jakie było. Bywam bardzo zmęczony, często śpię popołudniami. Mam kołatania serca i chyba przez..

Kardmiopatia rozstrzeniowa z utrwalonym trzepotaniem przedsionków

.. ...ujemne,podwyższony poziom enzymów wątrobowych,metabolitów nerkowych( co to oznacza? ),glikemi,patologiczna krzywa cukrowa. ECHOKARDIOGRAFIA LV - powiekszona,uogólniona hypokinezaFFok15%( co to znaczy ) LA5,3cm - znacznie powiekszony Ao 2,3cm MV - TPM zwapniały słabo ruchomy AV bez..

Moje boje, czy to na pewno nerwica?

.. ...sprawdzenia stanu serca ( ekg, enzymy krwi, troponina itp. ) Wszystko wyszło idealnie, jedynym mankamentem był niedobór potasu. Stwierdzono, że to na tle nerwowym, dostałem hydroxyzynę, coś na uzupełnienie potasu i wypuszczono mnie do domu. Po tym wydarzeniu wcale nie poczułem się..

Problemy sercowe (dolegliwości stenokardialne)

.. Co to jest poziom enzymów sercowych, co to są dolegliwości stenokardialne. Będę wdzięczny za odpowiedź. stenokardia to inaczej ból wieńcowy. pozdrawiam Witaj Asiu, nie piszesz ile masz lat? i czy odczuwalas juz wczesniej jakies sensacje z sercem chodzi mi o te spore niedomykalnosci ) a swoja droga bardzo..

Zawał serca, miałem czy nie miałem?!

.. ...objawow klinicznych plus enzymow ( głownie troponiny ) plus zmian w ekg Iza ok tylko dlaczego każdy kardio - lekarz pyta mnie przebyty zawał o którym nic nie wiem mimo moich pobytów na Internie /pogotowiu/ z bólami ewidentnymi dla bólów lub zawału serca.Rozumiem,że samo EKG to nic nawet..

Po zapaleniu mięsnia sercowego

.. ...przeziębieniu badac poziom enzymów sercowych. Niestety mam ten problem, że jestem ciągle chory, wiecznie przeziębiony i to zmuszało by mnie do zycia w szpitalu ; - ( Chcę uniknąc nawrotu choroby, a wiem, że nie jednokrotnie będe jeszcze powaznie przeziębiony... dlatego proszę powiedzcie..

Arytmia serca a enzymy sercowe (troponina)

.. ...przedsionków mogą wytrącic się enzymy sercowe, np. troponina ? Zbyszku poewiedz dokladniej co sie dzieje? Zbyszku ja mysle, ze raczej nie. Wystepuje to bardziej przy zawale serca miałem ostatnio jakąś arytmię, dokładniej migotanie przedsionków i lekarz powiedział, że wytrąciły się enzymy..

Nerwica - luźne rozmowy o życiu z chorobą - Str. 540

.. ...tarczyca od a - z ekg enzymy w serduszku itd od maja wylądowałem juz z dziesięć razy na pogotowiu za kazdym razem jak mam atak wydaje mi się że zaraz odlece zawroty głowy pikawa chce mi wyskoczyć z piersi szybko sie mecze KATASTROFA pytanie ja mam dopiero 33lata o co tu chodzi niby..

Badanie krwi - enzymy *zawałowe*

.. Jak zmieniają się wskaźniki CKMB, CPK, AspAT , AlAT, mioglobina w kolejnych dniach po zawale? Czy można precyzyjnie określić na ich podstawie ile czasu upłynęło od zawału? Jak wstrząs kardiogenny wpływa na te parametry? Jakie są * normalne * wskazania mioglobiny u zdowego człowieka? wszystko jest tutaj..

Duszność i ból klatki piersiowej

.. ...mi ekg i oznaczenie enzymow czy to przypadkiem nie zawal,okazalo sie ze wszystko ok i ze to jest nerwica ale nie wypuszczono mnie dopoki te bole nie ustapily wiec dziwie sie dlaczego ta osoba pozwolila lekarzom wypisac sie ze szpitala skoro po jakims czasie dolegliwosci sie wciaz..

Podwyższony aspat i alat

.. ...antybiotyki podwyzszaja oba enzymy watrobowe...powinno sie pobrac za jakies 2 miesiace ponowne wyniki .Moja córka tez miewala wysokie enzymy,ale u niej wyszlo ze i cholesterol ma wysoki...pozdrawiam a moze to zapalenie watroby typu c HCV. to wlasnie wykryto u mojego synka jak mial..

Dziwny ucisk w górze klatki piersiowej

.. ...w normie, a badanie enzymów nie wykazało niczego niepokojącego.Kilka dni temu wykonałem dodatkowo RTG klatki piersiowej i nie stwierdzon żadnych niepokojących zmian. Tymczasem objawy te utrzymują się. Mówiąc szczerze nie wiem co o tym sądzić. Zwłaszcza w kontekście wykonanych już badań...

Ból w klatce, który trzyma od miesiąca

.. ...do spzitala nabadania enzymow sercowychi markerow zawalowych bo twierdzi ze mimo wszytsko albo to zawal albo jakas inna choroba wiencowa, mam 37, izastanawiam sie czy gdyby cos bylonie tak to chyba EKG nie byloby takie dobre. Co sadzicie? pozdrawiam jak boli to czlowiek zyje. prawda, bol..

Nie mogę normalnie żyć, normalnie funkcjonować i mam tego dość - Str. 2

.. ...niezbędny w produkcji enzymów. Jednym z nich jest peroksydaza glutationowa - odpowiada ona za ochronę czerwonych ciałek krwi i błon komórkowych przed niszczącym wpływem wolnych rodników. A i tu nadmieniam, że właśnie np. syntetyczna witamina C wpadając do organizmu staje się... wolnym..

Napady dusznosci, strach, ucisk w klatce piersiowej, tiki nerwowe, nerwica?

.. ...jest inhibitorem MAO ( enzym rozkładający niektóre neurotransmitery, w tym wypadku ważne jest działanie MAO na serotoninę ). Zahamowanie działania MAO powoduje wzrost stężenie serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym i zmniejszenie się dolegliwości związanych obniżeniem nastroju lub z..

Fruktozemia nabyta

.. ...czy dziecko posiada enzym odpowiadający za wchłanianie fruktozemii do organizmu, czy też nie. Zapytaj pediatrę o te badania czy można zrobić. Dziś się dowiedziałam jak sama gadałam z mamą. Zastanawiam się czy moje dziecko przejmie po mnie chorobę czy też nie i właśnie mama mi..

Intymny problem - stolec

.. ...uzupełniać dobre bakterie i enzymy. cd. jasny stolec świadczy o nieprawidłowej pracy wątroby ( chyba, że uzupełniasz mg - on też ,,rozjaśnia * stolec ) Agunia twierdzisz ze to stres?Wlasnie jestem bardzo nerwowy, mam czasami lęki a praca nie jest az tak stesujaca( pracy pracuje w..

Acenocumarol a Warfin przy sztucznej zastawce - Str. 2

.. ...odwracalne podwyższenie enzymatycznych wskaźników wątrobowych, bóle związane z kamicą żółciową, rozwój zapalenia naczyń, przemijające łysienie, priapizm ( zwykle w początkowym okresie leczenia ), zespół purpurowego palucha ( bolesne, purpurowe zmiany skóry palców lub spodu stóp ). W..

Ból w klatce piersiowej w okolicy mostka

.. ...tym ekg za bardzo nie wykaze,czasami zawalu nawet nie wykazuje,dopiero badanie krwi - enzymow takich jak troponina ,got,gppt( wiem bo pracuje w szpitalu )ale to juz zupelnie inna sprawa.zycze zdrowia: )..

Życie w ciągłym strachu

.. ...do kilkuset reakcji enzymatycznych w organizmie, więc nic dziwnego, że objawów jest tak wiele. Ale przyjmowanie magnezu nic nie da ( poza nasileniem objawów ), bo przyczyną jest deficyt witaminy B6, która odpowiada za jego wchłanianie, a która jest najbardziej nieodporną na cywilizacyjne..

Czerwona twarz po alkoholu

.. ...sprawdzie sobie poziom enzymow. Może to mieć związek pożywieniem. Jak się spożywa alkohol i zagryza wyrobami zawierającymi tłuszcz to takie plamy pojawiają się. To takie własne spostrzeżenie. Trzeba by zapoznać się z biochemią. Max - Coś w tym jest co napisałeś. Mi sie również zdarzyło..

Tarczyca i Anty tpo

.. ...sugestie, pozdrawiam Wiesz co, nie jestem specjalistą, ale anty - TPO to przeciwciała kierowane przeciwko enzymowi tarczycy. Więc jeżeli ich nie masz to dobrze, wysoka liczba świadczy o problemach z tarczycą...

Zapelenie mięśnia sercowego

.. ...podwyższone te tzw. * enzymy sercowe * , jednakże na echo serca różnice były tak minimalne, że jeden lekarz mówił, że to zapalenie mięśnia sercowego, drugi zaś, że nie. Nie mniej jednak, po wyleczeniu wszystkich objawów trzymali mnie jeszcze kilka dni na obserwacji, zrobili ekg, echo,..

Nadciśnienie w młodym wieku... :(

.. ...badania na elektrolity, enzymy itd, chyba że lekarz będzie od razu znał odpowiedź w co nie bardzo wierzę. dieta, cwiczenia, spokoj : ) Cześć! Ja poradziłabym Ci zbadać nerki! Moja córka ( lat11 ) cierpi na nadciśnienie tętnicze wyszło przez przypadek miała cisnienie utrzymaujace sie na..

Pomóżcie usg serca i echo serca jakie sa moje rokowania

.. ...25 LP32 Ao 35 EF 50 ENZYMY CK 325;3098;1298 CK - MB ;48;439;162 IU/I TROPONINA 1,715,IU/I CRP 5,7 IU/I CO TE SKRÓTY ENZYMY OZNACZAJĄ JAKI SĄ NORMY POPROSZĄ nie masz czasami nadcisnienia? nie mam nadciśnienia 2 tygodnie temu mialam zawal mięśnia secowego ściany dolnej z uniesieniem..

Czy ktoś ma takie dolegliwości

.. ...suplementy swej diety Q10 enzym , który ratuje serce, regeneruje odżywia dostępny w każdej aptece 100% naturalny ( i taki powinien być bez niczego sam ). Lecz przyczyny nie dolegliwości! Przyczyną takiego stanu rzeczy może być ukryta choroba jelit, wątroby, ale byłabym za jelitami 95 %..

Echo serca wyniki pomoc

.. ...morfologii w kierunku enzymow trzustkowych,mie jestem prorokiem ale trzeba dzialac szybko w tym wypadku ,bo jezeli potwierdzi sie ,ze to o czym mysle to szkoda czasu bo bole beda sie nasilac,a co do zbierajacych sie plynow to one sie przemieszczaja tak jak pisalam wczesniej w roznych..

Stan przedzawałowy? mam niedomykalność zastawki dwudzielnej

.. ...Stwierdził, że pobiorą mi enzymy i wszystko będzie jasne. W pracy było ciezko wytrzyma. CHwilami miałam problem z poruszaniem sie kazdy ruch to starszny ból. Ale mam pracę siedząca i mogę robić co chce. w zwiazku z tym tak naprawdę cały dzien przesiedzialam. dabrovska jezeli by byl stan..