Radiofarmaceutyki

Lepsza diagnostyka choroby wieńcowej serca

.. ...Obecnie istnieje kilka radiofarmaceutyków, które mogą być stosowane w diagnostyce chorób serca ( obrazowaniu ), jednakże preparaty te nie są obojętne dla zdrowia osoby badanej, a co więcej, nie tworzą łatwego w interpretacji obrazu układu krwionośnego serca. Wynika to z faktu, iż..