Radioznacznik

Scyntygrafia perfuzyjna

.. ...dożylnym niewielkiej dawki radioznacznika ( najczęściej technetu - 99m lub talu - 201 ), wykazującego skłonność do gromadzenia się w komórkach mięśnia sercowego, i rejestracji promieniowania przez niego emitowanego. Kwanty energii zliczane są przez obracającą się wokół ciała pacjenta..