RBC

Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)

Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)

.. ...płytek krwi. Erytrocyty ( RBC - red blood cells ) u zdrowego człowieka występują w ilości od 3,5 do 5,5 milionów na mililitr. Dokładne normy mogą się różnic nie tylko z uwagi na płeć badanego człowieka, ale także w poszczególnych laboratoriach ( normy referencyjne ). Drugim co do..