Reaktywność

Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne

.. ...uszkodzenia śródbłonka, zmiany reaktywności naczyń ( skurcz - rozkurcz ). Efektem jest wzrost oporu naczyń płucnych. Takie warunki zmuszają prawą komorę do wzmożonej pracy, co powoduje przerost mięśnia sercowego i rozstrzeń w obrębie prawej komory i w konsekwencji rozwój prawokomorowej..

Psychika pacjenta po operacji na by-passy

.. ...wieńcowego: wzrost reaktywności płytek krwi oraz zaburzenia funkcji śródbłonka naczyniowego. U chorych po zawale serca obserwowano także niekorzystny wpływ depresji na aktywność układu współczulnego, co może być przyczyną zwiększonego ryzyka nagłego zgonu. Leczenie..