Receptor angiotensyny

Antagoniści receptora angiotensyny II

Antagoniści receptora angiotensyny II

.. Antagoniści receptora angiotensyny II łączą się swoiście z receptorem angiotensynowym typu I ( AT I ). Zablokowanie receptora AT I powoduje zahamowanie funkcji biologicznej angiotensyny II, która jest peptydem, które go działanie biologiczne polega na pobudzeniu wzrostu ilości aldosteronu. Aldosteron jest..