Receptor wapniowy

Diltiazem (Blocalcin, Dilzem, Dilocard, Diltiazem, Oxycardil)

.. ...antagonistów ( blokerów ) receptorów wapniowych. Mechanizm działania leku polega na blokowaniu dopływu jonów wapnia do komórek mięśniówki tętnic. Powoduje to ich rozkurcz i spadek ciśnienia tętniczego. Dodatkowo diltiazem wpływa hamująco na układ bodźcoprzewodzący serca i zwalnia jego..