Reentry

WPW (zespół Wolffa - Parkinsona - Whitea)

.. ...depolaryzacj nazywana jest reentry i jest ona przyczyną powstania częstoskurczu. Dodatkowa droga przewodzenia nazywana jest pęczkiem Kenta. Droga ta przewodzi bodźce elektryczne szybciej niż węzeł przedsionkowo - komorowy. Dzięki takim właściwościom fala depolaryzacji dociera szybciej do..

Zjawisko reentry

.. Zjawiska reentry, czyli powtórnego wejścia, jest jednym z najczęstszych mechanizmów, w jakich dochodzi do powstawania zaburzeń rytmu serca. Aby zjawisko reentry miało szansę zaistnieć, impuls musi być przewodzony jednocześnie dwiema drogami. Zwykle, jedna z dróg przewodzi impuls z dużą prędkością ( droga..

Tachykardia zatokowa

.. ...układ przywspółczulny - współczulny. Jest dość częste u kobiet w okresie menopauzy. Inną przyczyną tachykardii zatokowej jest zjawisko reentry w obrębie węzła zatokowego - częstoskurcz zatokowy nawrotny...

Częstoskurcz nawrotny

.. ...to tak zwane zjawisko reentry. Jeśli ma ono miejsce w węźle zatokowym, mówimy o częstoskurczu zatokowy nawrotnym. Podobne zjawisko może mieć miejsce w węźle zatokowo - przedsionkowym ( częstoskurcz węzłowy nawrotny – AVNRT ) oraz pomiędzy przedsionkami a komorami bez patologii..

Częstoskurcz

.. ...pobudzeń jest zjawisko reentry dające tzw. częstoskurcze nawrotne ( zatokowy lub węzłowy ). Częstoskurcz może mieć także charakter napadowy, powstaje wtedy w ektopowym źródle rytmu, położonym poza prawidłowym układem bodźcoprzewodzącym. Nie wszystkie częstoskurcze wymagają leczenia...