Refrakcja

WPW (zespół Wolffa - Parkinsona - Whitea)

.. ...zagrażać ich życiu, czas refrakcji pęczka Kenta ( dodatkowy, nieprawidłowy pęczek w układzie bodźcoprzewodzącym ) jest bardzo krótki co u pacjentów z migotaniem przedsionków może sprowokować częstoskurcz komorowy lub migotanie komór ( nagły zgon sercowy ). Rozpoznanie zespołu WPW. objawy..

Ekstrasystolia (dodatkowy skurcz)

.. ...sekundy. Stan taki nazywamy refrakcją, jest to czas w którym komórka nie może być pobudzona do pracy. Jeśli impuls dodatkowy natrafi na okres refrakcji kardiomiocytów, nie wywoła skurczu serca. Możliwy jest też skurcz hemodynamicznie pusty. Mięsień komory kurczy się, ale minęło jeszcze..

Preekscytacja

Preekscytacja

.. ...pobudzeniami, nazywany jest refrakcją bezwzględną. Pobudzenie elektryczne komór ( depolaryzacja ) następuje więc najwcześniej po 120 ms od pobudzenia przedsionków. Na wydruku badania EKG zależność ta jest obrazowane odstępem pomiędzy załamkiem P a zespołem QRS. Odstępem krótszy niż 120..

Zjawisko reentry

.. ...nie są jeszcze zdolne do reakcji ( tak zwany okres refrakcji ), wzgardzony impuls wraca na drogę wolną. W ten sposób może dojść do zapętlą się impulsu, zakłóca to prawidłowy przepływ kolejnych bodźców...

Aberracja przewodzenia

.. ...pobudzenia nazywamy refrakcją. Najdłuższy okres refrakcji w układzie bodźcoprzewodzącym ludzkiego serca mają komórki wchodzące w skład prawej odnogi pęczka Hisa. Względnie często zdarza się, że nadkomorowe pobudzenie przedwczesne jest z powodzeniem przewodzone przez węzeł przedsionkowo -..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 3

.. ...ktorym wydłużyła sie jej refrakcja, a częstotliwość częstoskurczu zmniejszyła. Zabieg jest niestety do powtórki :( Zastanawiam się czy ta zwiększona intensywność częstoskurczy nie jest czasem skutkiem dodatkowych skurczy, które często występują po ablacji? P.Amadea ( skąd taki niezwykły..

Badanie elektrofizjologiczne a rozrusznik

.. ...wsteczne, określa się refrakcje przedsionka, komory a także poprzez specjalne programy stymulacji dokonuje się indukowania arytmii i lokalizajcę jej źródła - wszystko to na podstawie pokazywanych na monitorach w czasie rzeczywistym krzywych elektrogramów wewnątrzsercowych a także z EKG z..

Dodatkowe skurcze - Str. 143

.. ...zwłaszcza wtedy, kiedy okres refrakcji dodatkowego szlaku w kierunku zstępującym nie jest bardzo krótki. Istnieje grupa pacjentów, u których cechy preekscytacji pojawiają się okresowo, na przykład w co drugim pobudzeniu zatokowym lub w niektórych pobudzeniach ( w tej grupie chorych może..

Dodatkowe skurcze - Str. 183

.. ...przewodzenia 3. Efektywna refrakcja przedsionka ( RS+1 ):190 ms, 130/8+1:230 ms, 150/8+1:240 ms 4. Wzbudzane arytmie: Stymulacją RS+1, 130/8+1, 150/8+1, RAP ( 130, 140, 150, 160, 180/min. ) oraz BURST ( 200, 220, 240/min. ) w warunkach podstawowych oraz podczas wlewu isuprelu nie..

Ramipril

.. ...- komorowego, czasu refrakcji, nie działa inotropowo ujemnie. Stosowana w zalecanych dawkach nie wpływa na wielkość filtracji kłębuszkowej, zmniejszając opór przepływu przez naczynia nerkowe. Po podaniu doustnym amlodypina wchłania się dobrze z przewodu pokarmowego. Pokarm nie wpływa na..

Ablacja i przygotowanie do niej

.. ...przewodnictwo wsteczne, czasy refrakcji przedsionka i komory, refrakcje węzła AV. - Kolejnym etapem badania elektrofizjologicznego jest programowana stymulacja przedsionków, komór przy których często dochodzi do celowej indukcji arytmii i oceny położenia jej źródła by później za pomocą..

Nerwica - luźne rozmowy o życiu z chorobą - Str. 510

.. ...oka, czyli astygmatyzm. Refrakcja czyli zdolność załamywania się promienia świetlnego przechodzącego przez różne środowiska o różnej gęstości. Refrakcja układu optycznego oka zależy od współczynników załamywania rogówki, soczewki i cieczy wodnej oka. Dla ciekawych � przeciętna..

Proszę o poradę i zinterpretowanie moich wyników

.. ...zatokowego 900ms. czas refrakcji węzła zatokowego: względnej - 280ms, bezwzględnej 350ms po tym wykluczono mi rozrusznik serca po tych badaniach pojechałam prywatnie do kardiologa i on zaleci tilt test ( test pochyleniowy ) Który wyszedł ujemny czyli dobrze nie wiem co dalej robić bo do..

Wyniki holtera jak mam je rozumieć

.. ...zatokowego 900ms. czas refrakcji węzła zatokowego: względnej - 280ms, bezwzględnej 350ms po tym wykluczono mi rozrusznik serca po tych badaniach pojechałam prywatnie do kardiologa i on zaleci tilt test ( test pochyleniowy ) Który wyszedł ujemny czyli dobrze nie wiem co dalej robić bo do..

Różnica miedzy ekstrasystolią a parasystolią komorową - Str. 2

.. ...pobudzenie trafia na okres refrakcji, a które na okres pobudliwości komór. Rytm z ogniska ektopowego można rozpoznać tylko w badaniu elektrokardiograficznym ( EKG ). Zespoły komorowe pochodzące z ogniska ektopowego mają zawsze ten sam kształt. Odstępy między nimi są wielokrotnością..