Rehabilitacja późna

Etapy rehabilitacji kardiologicznej

.. ...ambulatorium i w domu. Rehabilitacja późna obejmuje późną rehabilitację ambulatoryjną. Następny etap nosi nazwę etapu podtrzymującego. Polega on na utrzymywanie wyrobionych nawyków prozdrowotnych i systematycznego treningu przez samego pacjenta, najlepiej do końca życia. Etap I (..