Rehabilitacja wczesna

Etapy rehabilitacji kardiologicznej

.. ...na: wczesną i późną. Rehabilitacja wczesna obejmuje rehabilitację szpitalną oraz rehabilitację na oddziałach rehabilitacji, wczesną rehabilitację w ambulatorium i w domu. Rehabilitacja późna obejmuje późną rehabilitację ambulatoryjną. Następny etap nosi nazwę etapu podtrzymującego...