Reperfuzja farmakologiczna

Interwencyjne leczenie ostrego zawału serca

Interwencyjne leczenie ostrego zawału serca

.. ...niezwłoczne wdrożenie leczenia reperfuzyjnego. W takim przypadku preferuje się leczenie fibrynolityczne lub PCI. CABG jest wykonywane w razie przeciwwskazań do PCI, jego nieskuteczności lub gdy dochodzi do zamknięcia tętnicy wieńcowej podczas cewnikowania. Ponadto jest to metoda z wyboru..