Rezerwa wieńcowa

Mostki mięśniowe

.. ...serca. Zmniejsza się rezerwa wieńcowa, co jest odczuwane w postaci bólu dławicowego pojawiającego się przy wysiłku. Mostki mięśniowe stwierdza się u około 1/4 osób zmarłych poddanych padaniu sekcyjnemu. Przyżyciowo obecność tej anomalii potwierdza się przy pomocy koronarografii lub..

Ocena rezerwy wieńcowej

Ocena rezerwy wieńcowej

.. Rezerwa wieńcowa jest terminem kardiologicznym, który określa o jaki procent może wzrosnąć przepływ wieńcowy w porównaniu do wyjściowego np. podczas wysiłku, nie powodując przy tym zaburzeń ukrwienia mięśnia sercowego. Krążenie wieńcowe. Serce pełni podstawową rolę w rozprowadzaniu utlenowanej krwi po całym..