RR krwi ciśnienie

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)

.. ...polega na: skurczu naczyń krwionośnych, zwiększeniu przekaźnictwa w układzie adrenergicznym, pobudzeniu uwalniania aldosteronu - hormonu odpowiedzialnego za regulację równowagi między jonami sodowymi i potasowymi. Działanie inhibitorów angiotensyny polega na wywołaniu obniżenia ciśnienia..

Niewydolność serca

.. ...choroba wieńcowa ( niedokrwienna ); nadciśnienie tętnicze; wada zastawkowa; kardiomiopatia: rozstrzeniowa, przerostowa; infekcje obejmujące mięsień sercowy; inne. Objawy niewydolności serca. Najczęściej występującymi klinicznie objawami niewydolności serca jest osłabienie i łatwe..

Migotanie przedsionków

.. ...minutowa jest to objętość krwi tłoczona przez serce w ciągu minuty ). Pacjenci z migotaniem przedsionków skarżą się na kołatanie serca ( nierówna praca, uczucie potykania się serca ). Przyczyny migotania przedsionków. nadciśnienie tętnicze ( Hypertensio arterialis ) choroba niedokrwienna..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca czy niewydolność serca. Strategie leczenia tych schorzeń polegają na stosowaniu leków hipotensyjnych, tzn. obniżających ciśnienie tętnicze krwi, leków usprawniających pracę serca, działających antyarytmicznie czy zmieniających..

Koarktacja aorty

.. ...utrudnionym odpływem krwi może prowadzić do rozwoju niewydolności lewej komory. W badaniu przedmiotowym stwierdza się różnicę w ciśnieniach mierzonych na kończynach górnych ( różnica powyżej 20 mmHg ). Rozpoznanie koarktacji aorty powinno określać dokładną lokalizację, stopień zwężenia...

Drożny otwór owalny

.. ...przypomina zastawkę - prąd krwi pozwala na jego otwarcie w kierunku lewego przedsionka. Poród powoduje zmiany fizjologiczne w sercu noworodka - wzrost ciśnienia w lewej komorze powoduje zasklepienie otworu. U dorosłego człowieka pozostałością otworu owalnego jest tzw. dół owalny w..

Antagoniści receptora angiotensyny II

Antagoniści receptora angiotensyny II

.. ...zmniejszenie objętości krwi krążącej i obciążenia serca. Zahamowanie działania angiotensyny II powoduje zmniejszenie napięcia obwodowego, mniejszą pracę serca a co za tym idzie mniejsze zapotrzebowanie na tlen. Wskazania do stosowania antagonistów receptorów angiotensyny II. nadciśnienie..

Cewnik Swana-Ganza

.. ...ciśnienia i saturacji krwi w jamach serca. Cewnik Swana - Ganza jest to elastyczna rurka zakończona balonikiem stosowana do pomiarów ciśnień w jamach prawego serca ( komora i przedsionek i tętnicy płucnej. Cewnik podłączony jest do monitora ciśnienia i EKG. Zastosowanie cewnika pozwala..

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

.. ...ciśnienia tętniczego krwi powyżej wartości prawidłowych tj: 140/90 mmHg. Nadciśnienie tętnicze z reguły wykrywane jest podczas przypadkowego badania kontrolnego krwi. Największa częstość występowania nadciśnienia występuje w grupie wiekowej pomiędzy 35 a 60 rokiem życia. W większości..

Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

.. ...zaburzenia krzepnięcia krwi, upośledzenie funkcji wątroby i nerek. Zasady postępowania przy nadciśnieniu w ciąży. lekiem z wyboru w pierwszej kolejności jest metyldopa i/lub hydralazyna; w dalszej kolejności beta - blokery kardioselektywne i labetolol: opóźniają rozwój płodu; jeżeli..

Obrzęk płuc

Obrzęk płuc

.. ...serca, ostry stan niedokrwienny mięśniówki serca; nadciśnienie tętnicze; zaburzenia rytmu;wady zastawek serca np. zwężenie zastawki mitralnej powodujące zastój krwi w płucach; udar mózgu ( Insultus cerebri ). płucne. zapalenie płuc; zachłyśnięcie płynami; reakcje alergiczne, choroba..

Tętniak rozwarstwiający aorty

.. ...aorty w wyniku powstania krwiaka śródściennego. Do czynników, które zwiększają prawdopodobieństwo rozwarstwienie aorty należą: nadciśnienie tętnicze ( Hypertensio arterialis ); zespół Marfana; zwężenie cieśni aorty ( koarktacja aorty ); płeć męska w wieku 50 - 60 lat lub kobiety w..

Tamponada worka osierdziowego

.. ...tych w chorobie niedokrwiennej; przepełnienie łożyska żył szyjnych; nagle występujące powiększenie wątroby spowodowane upośledzonym spływem krwi z łożyska żyły głównej dolnej; w badaniu przedmiotowym czasami stwierdza się tętno paradoksalne; ściszenie lub całkowity brak tonów serca w..

Ciśnienie krwi i tętno

Ciśnienie krwi i tętno

.. ...górne i dolne ciśnienie krwi. Jest to nic innego jak ciśnienie skurczowe ( górne ) i rozkurczowe ( dolne ). RR = 120/80 mmHg - takie oznaczenie stosuje się do zapisania wartości ciśnienia krwi u pacjenta z ciśnieniem 120/80. Skrót RR oznacza Riva - Rocci ( dla uczczenia włoskiego..

Pomiar ciśnienia tętnicznego krwi

Pomiar ciśnienia tętnicznego krwi

.. Ciśnienie krwi jest mierzone celem określenia jaka jest jego skurczowa i rozkurczowa wartość. Wartość ciśnienia skurczowego zależy od rzutu serca i elastyczności tętnic. Ciśnienie rozkurczowe zależne jest od oporu naczyń obwodowych. Zmierzone wartości ciśnienia krwi zapisujemy w postaci: RR=xxx/yy mmHg,..

Patogeneza blaszki miażdżycowej

Patogeneza blaszki miażdżycowej

.. ...turbulentny przepływ krwi ( stres ciśnieniowy ) niezidentyfikowane czynniki / toksyny homocysteina palenie papierosów infekcje wirusowe nadciśnienie kompleksy immunologiczne I. Uszkodzenie śródbłonka - typ I uszkodzenia. Przyleganie i migracja monocytów do śródbłonka naczyń wieńcowych...

Hipotonia ortostatyczna

Hipotonia ortostatyczna

.. ...ciśnienia skurczowego krwi o ponad 20 mmHg lub spadek ciśnienia rozkurczowego o ponad 10 mmHg po 3 minutach od pionizacji. Hipotonia ortostatyczna wywołana jest nieprawidłową funkcją układu autonomicznego ( współczulny i przywspółczulny układ nerwowy ). Opisywane są przypadki pacjentów..

Chinapryl (Acurenal, Accupro, AprilGen, Pulsaren, Quinapril TEVA)

.. ...skurcz mięśniówki naczyń krwionośnych i przebudowę mięśnia sercowego ( przerost prowadzący do spadku wydolności mięśnia ). Leki z tej grupy obniżają ciśnienie poprzez rozkurczenie naczyń krwionośnych oraz poprzez wpływ na układ renina - angiotensyna - aldosteron. Dodatkowo powodują..

Atenolol

.. ...obniżenie ciśnienia krwi. Atenolol jest stosowany w leczeniu choroby niedokrwiennej serca ( choroba wieńcowa ), w profilaktyce wtórnej zawału serca, w leczenie nadciśnienia tętniczego. Wpływ beta - adrenolityków na układ bodźcotwórczy serca jest też wykorzystywany w leczeniu niektórych..

Układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)

.. ...przez nie mniejsza ilość krwi. Nerki bronią się wydzielając większe ilości reniny, co paradoksalnie pogarsza tylko sytuacje. Dlatego w nadciśnienia tętniczego sięga się po kombinacje rożnych leków wpływających na układ renina - angiotensyna - aldosteron: inhibitory konwertazy..

Diltiazem (Blocalcin, Dilzem, Dilocard, Diltiazem, Oxycardil)

.. ...do spadku ciśnienia krwi. Diltiazem stosowany w terapii nadciśnienia tętniczego, niektórych zaburzeń rytmu i w chorobie wieńcowej. Diltiazem jest także w powodzeniu stosowany w dławicy Prinzmetala. Blokery kanałów wapniowych są również stosowane w leczeniu napadów migrenowych ( obecnie..

Indapamid (Ipres long)

.. ...ciśnienie w naczyniach krwionośnych. Indapamid dodatkowo rozkurczania mięśnie naczyń ( spadek oporu naczyń prowadzi do spadku ciśnienia tętniczego ) i ogranicza przerost lewej komory. Działania niepożądane indapamidu to przede wszystkim zaburzenia elektrolitowe wynikające z mechanizmu..

Miododryna (Gutron)

.. ...mięśniach gładkich naczyń krwionośnych oraz w pęcherzu moczowym. Pobudzenie receptorów alfa przez miododrynę powoduje skurcz naczyń oraz skurcz szyjki pęcherza moczowego, czyli zatrzymanie opływu moczu. Z mechanizmu działania wynika zastosowanie leku. Miododryna jest stosowana w..

Torasemid (Diuver, Trifas)

.. ...bezpośrednio na naczynia krwionośne - rozszerzając je, dodatkowo obniża ciśnienie krwi. Leki moczopędne są także stosowane w niewydolności serca - w celu eliminacji lub zapobiegania obrzękom obwodowym oraz obrzękowi płuc. Preparaty zawierające torasemid dostępne w Polsce ( za indexem..

Krążenie hiperkinetyczne

.. ...zakażeń bakteryjnych krwi wchodzących w fazę wstrząsu septycznego ( sepsa ). Wstrząs w swojej fazie hemodynamicznej związany jest ze znacznym spadkiem ciśnienia, krążenie hiperkinetyczne jest w takiej sytuacji mechanizmem obronnym. Krążenie hiperkinetyczne może także rozwinąć się w..

Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne

.. ...lewego przedsionka i odciąża prawą komorę serca. Nie ma to żadnego wpływu na naczynia płucne, dlatego w ciężkich stadiach nadciśnienia płucnego jedynym ratunkiem dla chorego jest przeszczep płuca - serce...

Losartan (Cozaar, Lakea, Lorista, Lozap, Losacor, Losartic, Xartan)

.. ...ciśnienia tętniczego krwi. Leki z grupy sartanów mają więc podobne efekty działania do inhibitorów konwertazy angiotensyny, ale nie wykazują efektów ubocznych związanych z blokowaniem konwertazy ( np. uciążliwy kaszel ). Leki z grupy sartanów są przede wszystkim stosowane w leczeniu..

Betaksolol (Locren, Betabion, Betoptic, Optibetol)

.. ...ciśnienia tętniczego krwi ( sercowa składowa ciśnienia ). Prawdopodobnie betaksolol wpływa także na układ renina - angiotensyna - aldosteron ( RAA ), zmniejszając aktywność reniny. Kardiologiczne zastosowanie leku to terapia nadciśnienia tętniczego. Betaksolol można podawać w kroplach do..

Perindopryl (Iprax, Prenessa, Prestarium, Noliprel)

.. ...m.in. zwęża naczynia krwionośne podnosząc ciśnienie tętnicze krwi, zwiększa wydzielanie aldosteronu ( hormonu odpowiadającego za zwiększenie stężenia sodu w organizmie, co również pośrednio przyczynia się do wzrostu ciśnienia tętniczego ) oraz bierze udział patologicznej przebudowie..

Krwiak mózgu

Krwiak mózgu

.. Krwiak mózgu to konsekwencja krwawienia śródmózgowego z pękniętego tętniaka jednej z tętnic mózgowych lub udaru krwotocznego w przebiegu najczęściej kryzy nadciśnieniowej. Stan ten potocznie nazywany jest wylewem do mózgu. Niebezpieczeństwo krwotoku mózgowego stwarza również nieodpowiednie stosowanie leków..

Niedociśnienie

.. ...rozwoju choroby niedokrwiennej serca i uogólnionej miażdżycy tętnic, wskazane są nawet niższe wartości. Za optymalne uważa się ciśnienie skurczowe mniejsze niż 120 mmHg i rozkurczowe poniżej 80 mmHg. Należy jednak zachować umiar również w obniżaniu wartości ciśnienia. U osób leczonych z..

Zespół wazowagalny

.. ...autoregulacji napięcia naczyń krwionośnych, które należą do najczęstszych przyczyn występowania omdleń. Bezpośrednią przyczyną chwilowej utraty przytomności jest spadek ciśnienia tętniczego krwi i/lub rzutu serca, co powoduje przejściowe niedokrwienie mózgu. Podstawową sytuacją..

Omdlenie

Omdlenie

.. ...omdlenia jest chwilowe niedokrwienie mózgu, do którego może dochodzić w różnych mechanizmach. Najczęstszą przyczyną omdleń są zaburzenie napięcia naczyń krwionośnych ( spadek napięcia ścian naczyń powoduje spadek ciśnienie krwi ). W tej grupie mieszczą się omdlenia wazowagalne i..

Budowa naczyń krwionośnych

.. ...serca oraz z naczyń krwionośnych: tętnic, żył oraz łączących ich sieci naczyń włosowatych. Naczynia są rodzajem przewodów, rur, jednak ich funkcja wykracza poza jedynie transport krwi z serca do narządów i z narządów do serca. Naczynia biorą także czynny udział w regulacji krążenia i..

Syndrom białego fartucha

Syndrom białego fartucha

.. ...domowych. Ciśnienie tętnicze krwi zależy miedzy innymi od aktywności układu współczulnego ( część autonomicznego układu nerwowego ). Aktywność ta wzmaga się w sytuacjach stresowych. Możliwe jest, że wizyta u lekarza i lęk przed nieprawidłowym wynikiem pomiaru ciśnienia jest tak duży, iż..

Acebutolol (Abutol, Abutol long, Sectral)

.. ...innymi w naczyniach krwionośnych ( ich blokada wywołuje skurcz naczyń, działanie niepożądane tej grupy leków ). Acebutolol zmniejsza szybkość przewodzenia impulsów w układzie bodźco - przewodzącym serca, zwalnia tym samym jego rytm i zmniejsza pojemność minutową. Jest to sercowa składowa..

Objawy guza mózgu

Objawy guza mózgu

.. ...objętości mózgu, objętości krwi w naczyniach oraz płynu mózgowo rdzeniowego w komorach ośrodkowego układu nerwowego. Niekontrolowany wzrost dowolnej z tych objętości prowadzi do wzrostu ciśnienia wewnątrzczaskowego i jest stanem zagrożenia życia. Dotyczy to jednak raczej krwawień i..

Poranny wzrost ciśnienia tętniczego

.. ...uogólnionym skurczem naczyń krwionośnych. Konsekwencją tych reakcji jest wzrost ciśnienia tętniczego. Jeśli z powodu współistniejących chorób ( miażdżyca, cukrzyca, choroba niedokrwienna serca, itp ) naczynia wieńcowe czy naczynia mózgowe są uszkodzone, poranne wzrosty ciśnienia stanowią..

Terazosyna (Tesin, Hytrin, Kornam, Setegis)

.. ...gładkich. W przypadku naczyń krwionośnych wiąże się to z ich rozkurczem ( wazodylatacja ) i spadkiem ciśnienie tętniczego. Spadek napięcia mięśni gładkich jest też obserwowany w pęcherzu moczowym i gruczole krokowym, co ułatwia oddawanie moczu w przypadku łagodnego przerostu stercza (..

Klonidyna (Iporel)

.. ...tętniczych i spadek ciśnienia krwi ( zarówno skurczowego jak i rozkurczowego ). Pierwsza dawka leku ( szczególnie, jeśli jest wysoka ) może spowodować paradoksalny wzrost ciśnienia. Klonidyna jest stosowana w terapii nadciśnienia tętniczego. W pierwszych dniach przyjmowania klonidyny..

Nebiwolol (Nebilet)

.. ...z rozkurczem naczyń krwionośnych i dodatkowym obniżeniem ciśnienia. Nebiwolol ma mniej działań niepożądanych niż beta blokery nieselektywne. Jest to związane z jedynie śladowym blokowanie receptorów beta 2 zlokalizowanych w naczyniach obwodowych ( blokada tych receptorów powoduje skurcz..

Medytacja obniża ciśnienie krwi

.. ...ciśnienia tętniczego krwi, a w dodatku pozwala uniknąć efektów ubocznych i niebezpieczeństw związanych ze stosowaniem leków obniżających ciśnienie - informuje American Journal of Hypertension . Zespół prof. Jamesa W. Andersona z University of Kentucky przeprowadził metaanalizę - naukowcy..

Szczepionka przeciw nadciśnieniu

.. ...wtedy, gdy ciśnienie krwi pacjenta jest wyższe lub równe 140/90 mm Hg ( milimetrów słupka rtęci ). Podwyższone ciśnienie krwi jest przyczyna połowy przypadków choroby wieńcowej i około 75 procent udarów mózgu. Szacuje się, że na nadciśnienie cierpi 25 procent ludności świata, zaś w..

Buraki obniżają ciśnienie krwi

.. ...obniżyć ciśnienie tętnicze krwi - informuje pismo Hypertension . Naukowcy z London School of Medicine oraz Peninsula Medical School przeprowadzili badania na pijących buraczany sok ochotnikach. Ciśnienie tętnicze krwi spadało już w godzinę po wypiciu soku, efekt ten nasilał się po 3 - 4..

Nadciśnienie tętnicze ma ponad 8 mln Polaków

.. ...cholesterolu i glukozy we krwi, zmierzyć ciśnienie tętnicze, częstość akcji serca, obliczyć wskaźnik masy ciała i uzyskać poradę kardiologa. Do tej pory, u ponad 90 proc. przebadanych w kadiobusie osób stwierdzono występowanie przynajmniej jednego z czynników ryzyka chorób układu..

Nadciśnienie tętnicze to problem 30 proc. Polaków

.. ...wtedy, gdy ciśnienie krwi pacjenta jest przeważnie wyższe lub równe 140/90 mm Hg ( milimetrów słupka rtęci ). W badaniach tych stwierdzono, że podobny odsetek Polaków ma tzw. wysokie prawidłowe ciśnienie krwi, czyli jest zagrożonych rozwojem nadciśnienia. W tym przypadku ciśnienie..

Zbyt szybkie bicie serca jest także niepokojącym objawem

.. ...złogów w naczyniach krwionośnych. W Polsce cierpi na chorobę wieńcową około 2 milionów osób i zdarza się od 80 do 100 tysięcy zawałów rocznie. Jak się oblicza, od 30 do 50 proc. z nich można by uniknąć, gdyby udało się całkowicie wyeliminować palenie. Poważne czynniki ryzyka to również..

Pszczeli jad w leczeniu nadciśnienia

.. ...innymi na ciśnienie krwi - informuje pismo Proceedings of the National Academy of Sciences . Naukowcy z University of Pennsylvania School of Medicine tak zmodyfikowali toksynę występującą w pszczelim jadzie, że może znaleźć zastosowanie w badaniu działania kanałów jonowych,..

Nadciśnienie tętnicze należy leczyć w każdym wieku

.. ...zbyt wysokie ciśnienie krwi płynącej przez układ krążenia sprawia, że uszkodzeniu ulegają naczynia tętnicze, a serce zmuszone jest do nadmiernej pracy. Nieleczone nadciśnienie szybko prowadzi do rozwoju miażdżycy, a w konsekwencji wystąpienia choroby wieńcowej, zawału serca, udaru mózgu,..

Pomiar ciśnienie w tętnicy udowej

.. ...może mierzyć ciśnienie krwi przez całą dobę - informuje serwis EurekAlert . Podwyższone ciśnienie krwi może uszkodzić serce, naczynia krwionośne i wiele narządów - na przykład nerki czy mózg. Skuteczne leczenie nadciśnienia wymaga przeprowadzenia dokładnych pomiarów, ale długotrwałe..

Wysokie ciśnienie u starszych osób w chłodne dni

.. ...zbyt wysokie ciśnienie krwi - wynika z pracy na łamach pisma Archives of Internal Medicine . Od 40 już lat naukowcy wiedzą, że sezonowe zmiany temperatury mają wpływ na ciśnienie krwi ludzi - jest ono wyższe w chłodne dni, ponieważ niska temperatura powoduje kurczenie się naczyń. Jednak..

Ciśnienie krwi jest uwarunkowane genetycznie

.. ...kontrolują przepływ krwi - informują naukowcy z USA na łamach pisma Nautre Genetics. Christopher Newton - Cheh wraz z kolegami z Massachusetts General Hospital w Bostonie analizował materiał genetyczny Europejczyków i odkrył dwa często występujące w populacji warianty genów, które..

Kolejne geny sprzyjające nadciśnieniu

.. ...prawdopodobnie na skutek niedokrwienia mózgu. Geny wpływają na różnice w ciśnieniu krwi Małe różnice genetyczne między poszczególnymi osobami leżą u podstaw różnic w ciśnieniu krwi oraz ryzyku ataku serca i udaru - informują naukowcy z USA na łamach pisma Nature Genetics . Dwie duże..

Bezsenność a choroby serca

.. ...snu ciśnienie tętnicze krwi obniża się i dzięki temu serce ma okazję do odpoczynku. U osób, które cierpią na bezsenność ciśnienie podwyższa się, co w dłuższej perspektywie może zaowocować chorobą serca - mówi autorka badań prof. Paola Lanfranchi. Związek bezsenności z chorobami układu..

Już jeden papieros szkodzi tętnicom

.. ...niedokrwiennego mózgu, powstawania skrzeplin krwi, a także podwyższa ciśnienie tętnicze i zmniejsza poziom tlenu we krwi. Im sztywniejsze tętnice, tym większe ryzyko chorób serca i udaru - podkreśla badaczka...

Stres częstą przyczyną zawału

.. ...do wzrostu ciśnienie krwi, przyspieszenia pulsu i oddechu, wzrostu napięcia mięśniowego. Według prof. Tykarskiego, to m.in. w ten sposób przedłużający się stres prowadzi do rozwoju nadciśnienia, uważanego za najważniejszy czynnik ryzyka chorób sercowo - naczyniowych i zgonów na świecie...

Lecz nadciśnienie skutecznie

.. ...na spadek ciśnienia krwi ), odpowiednia dieta - spożywanie minimum cztery razy dziennie warzyw i owoców, a także częste spożywanie tłuszczów rybich oraz regularna aktywność fizyczna. Nadciśnienie jest określane cichym zabójcą, gdyż może długo nie dawać symptomów. Rzadko objawia się złym..

Nadciśnienie leczone operacyjnie

.. ...podwyższanie ciśnienia krwi za pomocą cienkiego drutu wprowadzonego do naczynia krwionośnego. Koszt operacji jest stosunkowo niski ( w Wielkiej Brytanii - około 4000 funtów ), a pozwala ona zmniejszyć ryzyko udaru mózgu czy zawału serca aż o połowę. Obecnie prowadzone są badania..

Gra w piłkę nożną pomaga znacznie obniżyć ciśnienie tętnicze

Gra w piłkę nożną pomaga znacznie obniżyć ciśnienie tętnicze

.. ...elastyczność naczyń krwionośnych, ciśnienie tętnicze, poziom cholesterolu czy ilość tkanki tłuszczowej. Co więcej, piłka nożna przynosiła lepsze rezultaty niż trening siłowy i jogging. Kierujący badaniami dr Peter Krustrup przeprowadził eksperymenty, podczas których porównał wyniki osób,..

Echo serca - Str. 14

.. ...parametrów krzepliwości krwi. jak napisalam w innym wątku wynik prawidlowy bardzo dziękuje Pani Izabelo od dawna mam już kłócia w okolicy serca, lekarz twierdzi że mam wiotkie płatki serca ale to nie powinno być przyczyną kłóć. Pozatym mam częste zawroty głowy no i niemiarowy rytm serca..

Echo serca - Str. 33

.. ...rosnąć np. w ostrym niedokrwieniu, zaawansowanych wadach z nadciśnieniem płucnym i uszkodzeniem watroby Pani Izabelo! Widzę że znów się pani pojawiła, więc dlatego bardzo panią proszę o zerknięcie swoim fachowym okiem na moje wyniki .Termin wizyty u kardiologa odległy a ja czuję..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 49

.. ...one obniżają ciśnienie krwi , a ja i bez tego jestem niskociśnieniowcem. Czasami przy tętnie 130 ciśnienie mam 100 na 70. I wtedy nie wiem co robić . Najlepiej byłoby się uspokoić, ale przychodzi mi to z wielkim trudem. Czasami w pracy ludzie potrafią mnie tak wyprowadzić z równowagi, że..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 65

.. ...towarzyszyło wysokie ciśnieni krwi i galopujący puls. nie chciałam brać leków nasercowych, bo przecież antydepresanty powinny wystarczyć! Bzdura! Przez takie rozumowanie doprowadziłam do tego, że mam nieodwracalne zmiany w ciałku szklistym( w oku ), na skutek, jak stwierdził okulista..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 95

.. ...się przyczepić. Wynik krwi wyszedł mi rewelacyjnie, a hemoglobina nawet 13,5 ciśnienie mierzę kilka razy dziennie i mam ciągle 121/72 puls od 70 do 90. A mimo to serce mi kołata szczególnie rano jak się budzę a potem cały dzień mam tak ściśnięty żołądek, że niewiele mogę zjeść. Do tego..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 159

.. ...dziś robiłam badania krwi i mam niezbyt dobre wyniki ( tak jakby anemia? ). A że jestem w ciąży to bardziej się zdenerwowałam. Jutro idę do lekarza na kontrolę i cały czas przeżywam, że dostanę burę. Miałam brać żelazo, ale przy lekach na nadciśnienie nie mogę go brać, bo ciśnienie wtedy..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 12

.. ...Zmierzono mi ciśnienie krwi i puls, były dramatycznie wysokie. Dostałam skierowanie do kardiologa, niestety jak się okazało po latach nie był to kompetentny człowiek. Powiedziano mi, że cierpię na pierwotne nadciśnienie krwi ( zrobiono mi tylko USG jamy brzusznej, żeby wykluczyć wadę..

Wysoki puls a ciśnienie w normie

.. ...sprawdzona robili badanie krwi jest ok co jest? chyba na to sie nie umiera ? wie ktos cos na ten temat. No wlasnie mam podobnie cisnienie w normie a puls wysoki. Tak jest wlasnie z rana cisnienie w porzadku a puls zawsze ponad setke, normuje sie po zazyciu tabletki ale nie zawsze i wtedy..

Zmęczenie na sercu

.. ...serca, poziom cukru we krwi, lipidogram, trojglicerydy...Bez tego nie da się nic powiedzieć.Idź do kardiologa, bo twój młody wiek nie gwarantuje ci 100% zdrowia. A jak z ciśnieniem? Ciśnienie jest lekko skaczące - czasem troche podwyższone, czasem trochę obniżone... Ja mam inne uczucie...

Szybkie tętno - Str. 7

.. ...basenie,tylko z zimną krwią do tego podeszłam. Nagranie chyba OK,jutro jadę oddać ten rejestrator. Qrwa,to ciśnienie mi tak leci po tym cholernym BisoHEXAL * u.Muszę zrobić drugą kawę... U Ciebie już też wszystko OK? PS.Dodam,że nie mam zamiaru rezygnować z basenu i już... No Monia -..

Szybkie tętno - Str. 15

.. ...mam 21 lat,i ciśnienie krwi 200/100 naprawdę.co wy na to?tylko mnie nie straszcie. Witam wszystkich, mam do was pytanie czy puls w granicach 80 - 90 jest wysoki. Dodam, że ciśnienie mam 120 - 80. Warto iść do kardiologa czy lepiej nie? Jak sądzicie? Czesc, Tez mam cos takiego, ciesnienie..

Propranolol - Str. 3

.. ...Propranolol obniża ciśnienie krwi.. u mnie spoczynkowe ciśnienie po zażyciu często lekko wzrastało ( ale w granicach normy ), a puls spadał z ok. 80 - 90 do 55 - 60. hej wszystkim. Chciała bym się dowiedzieć czy propranolol można brać doraźnie czy nie? można pod warunkiem że ci lekarz..

Drożny otwór owalny u wcześniaka

.. ...przypomina zastawkę - prąd krwi pozwala na jego otwarcie w kierunku lewego przedsionka.Poród powoduje zmiany fizjologiczne w sercu noworodka - wzrost ciśnienia w lewej komorze powoduje zasklepienie otworu.U dorosłego człowieka pozostałością otworu owalnego jest tzw. dół owalny w..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 167

.. ...mi nie dolega, wyniki krwi mam jak osiemnastolatka...pracuję , wychowuje dziecko, staram się normalnie funkcjonować ale moje mysli cały czas krążą wokół tego, kiedy znowu się źle poczuję,badam puls, mierzę ciśnienie. Moje zycie towarzyskie praktycznie nie istanieje, bo boje się gdzies..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 209

.. ...strachem przed wylewem krwi do mózgu, ponieważ ból i ucisk w tylnej części szyi i głowy były dość silne, problem z oddychaniem, ucisk w klatce piersiowej, dość duże ciśnienie, ( za każdym razem badane - coraz większe ), raz miałem 160 na 120 tragedia przy tym, że normalnie mam 120 na 80,..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 220

.. ...byłem na tych badaniach krwi : ) wyniki będą w piątek : ) na razie okazało się ,że jestem odwodniony i mam coś z zatokami i zapalenie oskrzeli ... :/ ciekawe co będzie dalej;/ może to nie będzie nerwica. możecie mi napisać jaki macie puls i ciśnienie ?? i może czy macie temperature ? a..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 233

.. ...miałem robione badanie krwi na morfologię i CRP, wszystko wyszło idealnie, również robiono mi 4 badania EKG, z tym samym wynikiem. Ciśnienie w normie, ale czuję że jak się denerwuję to jest zmienne. Od czasu do czasu pojawia mi się również pokrzywka cholinergiczna. Przypuszczam, że jest..

Niski puls po concorze 2,5

.. ...dna oka też ok badania krwi też w miarę dobrze wyszły trochę podwyższony cholesterol do 210 norma jest 200 i hemoglobina 17.4 a jest 17.Mam 34 lata. ja mam podobnie,neurolog mówi zdrowa,okulista i kardiolog też( choć mam rozmyte widzenie,a serce wali tak szybko że czasem nie zdążam..

Skąd wysokie trójglicerydy? 225 mg co robić? - Str. 5

.. ...życiu miałem badanie krwi ): Chol. Całk. – 278 HDL – 45 LDL – nie było skali TG – 840 Ciśnienie 220/140 puls 120 Miałem 30 lat, 175 cm wzrostu i 90 kg wagi. Do tego momentu dużo piwa, dużo tłustego jedzenia, wyłącznie komputer, zero ruchu. I w..

Leki i nadciśnienie tętnicze IV stopnia

.. ...jest związana z dużym krwiobiegiem i musi przerosnąć aby obsłużyć organizm. Istotne jest aby przerostowi nie towarzyszyło ścieńczenie ścian komory. Niepokojący jest również wysoki cholesterol a nie napisałeś że bierzesz jakieś statyny czy inne. Tylko pełna diagnostyka i specjalistyczna..

Alveo faktycznie pomaga?

.. ...Mocne serce i naczynia krwionośne: # Wzmacnia pracę serca # Reguluje ciśnienie # Przywraca sprężystość ścian naczyń krwionośnych # Obniża poziom negatywnych frakcji cholesterolu we krwi. 2. Jasny umysł, mocne nerwy: # Zapewnia lepsze dotlenienie komórek mózgowych, a tym samym lepszą..

Podwyższone ciśnienie, leki i częstoskurcze

.. ...zmierzonego cisniena krwi. Jak może mieć cisnienie skurczowe niższe od rozkurczowego ? Przecież to niemożliwe ! Jezeli ma cisnienie - prawidłowo zapisane - 150/100 tzn że jest ono nieco podwyzszone. Mnie też się zdarzają takie skoki wieczorem zwłaszcza po posiłku, z tym że przeważnie..

Dodatkowe skurcze - Str. 42

.. ...skrzeplinką utworzoną we krwi, natomiast wylew jest spowodowany najczęściej wysokim ciśnieniem lub ( i ) zwiotczeniem naczynek, które pękają ( dotyczy głównie starszych osób ). Udar miałam w czerwcu br., naszczeście przejściowy - nie pozostawił nic po sobie. Mam 30 lat. pozdrawiam s..

Dodatkowe skurcze - Str. 204

.. ...zrobic sobie badania krwi , moczu , mierzyc cisnienie i stezenie cukru we krwi to podstawa . Prawidlowe ciśnienie, cholesterol i cukier to duża szansa dozycia starości . Pozdrawiam i życzę dużo spokoju i zdrowia dana i propranolol+nerwosol: Nie wiem jak to jest, ale jak bylam mloda (..

Przyczyny niskiego ciśnienia tętniczego

.. ...jest spadek magnezu we krwi . Miałam i mam niskie ciśnienie 90/40 lub 75/35 zawsze w tych granicach, a tetno 120, 180. Jak biore magnez szybko t sie poprawia, tzn tętno, bo na ciśnienie o kawa itp, ale to w małych ilościach,bo wypłukuje magnez: ) zdrówka życze: * Mam pytanie: Czyniskie..

Posiłek a bicie serca

.. ...wysiłkowych serca,badania krwi,tarczycy,niezliczone ilości ekg.Ciśnienie zarówno przy 60ud/min.,jak i po jedzeniu,przy ok.110ud/min bez mała takie samo ~120/~80. Ja miałem identyczne wyniki podstawowych badań lekarskich jak twoje i zaburzenia rytmu jak ty, dotyczyło to również senności i..

Napadowe nadciśnienie połączone z bradykardią

.. ...zrobili jej m. in. badanie krwi. Wyszło podobno dobrze. Nie widziałem ich więc nie wiem jaki był ich zakres. W najbliższym czasie będzie miała test wysiłkowy. Na pewno jest tu jakaś komponenta nerwowa bo mama leczy się na depresję i jest typem lękowym. Zastanawiam się tylko czy to na..

Ciśnienie i tętno chyba wysokie

.. ...jeśli chodzi o ciśnienie krwi mam 26 lat i pale papierosy ok 10 dziennie czesc Tomek jestem ciekawa czy byles u lekarza moj syn ma cisn.150/69 ma 26 lat cisn.140/70 ja mam takie wyniki 110/78/94 199/72/103 190/63/100 209/82/88 211/84/86 98/72/66 198/71/66 207/80/100 To odczyty moich..

Dwupłatkowa zastawka aortlana a sport

.. ...musi pompować wiecej krwi dwupłatkowość powoduje utrudnienia w przepływie krwi a niedomykalność powoduje cofanie sie krwi do lewej komory. Sytuacja ta na dłuższa mete powoduje powiekszenie sie lewej komory a w ostateczności niewydolność serca. Niech mąz pilnuje ciśnienia krwi unika..

Nadciśnienie? zawał? nerwica?

.. ...itp. Robilem badania krwi,moczy - wszystko w normie a wrecz ksiazkowo! EKG wyszlo tez idealnie. Ilekroc zle sie czuje ogarni mnie panika i londuje na ostrym yzuze,i zaraz po wizycie u lekarza czuje sie dobrze. Nie jestem przekonany co do tego ze wszystko jest ok.Ciagle uczucie sennosci,..

Bóle głowy a ciśnienie - Str. 2

.. ...omdleniem ( takie odpływanie krwi z głowy ). Ostatnio do dolegliwości dołączył się ból karku i „strzykanie” w nim. Bardzo mnie to męczy i stresuje. Czy może to być spowodowane niskim ciśnieniem krwi? Moje codzienne ciśnienie to 100/60. Pragnę dodać, że w międzyczasie..

Serce a choroby tarczycy

.. ...równocześnie spada ciśnienie krwi100/60 90/60.Bez leku puls 100 - 130 ale zato dobre ciśnienie 120/80.Może ktoś wie co brać? Niech sie pani nie łudzi że ktoś tutaj na tym portalu udzieli pani dobrych rad. Uwazam że powinna pani zasięgnąć rady gdzie indziej O tym jak i w jakiej dawce..

Jaki ciśnieniomierz kupić?

.. ...maksymalne ciśnienie krwi co daje bardziej wiarygodny wynik i konfort A co sądzicie o ciśnieniomierzach firmy TECH - MED ? Sprzedają się rewelacyjnie http://allegro.pl/item756893690_cisnieniomierz_tech_med_tma_7000_arytmia_zas_ter.html Naramienne ciśnieniomierze są dokładniejsze. Jeżeli..

Jak zmierzyc ciśnienie tętna na nodze?

.. ...ciśnienie hydrostatyczne krwi.: ) Pozdrawiam Witam.Czy moze ktoś wytłumaczyc czy można zmierzyc cisnienie na nodze zwykłym aparatem do mierzenia cisnienia( elektroniczny z mankietem i gruszką )? Jesli tak to w jaki sposób, czy może zwyczajnie owinac mankiet wokół uda albo łydki i..

Nadciśnienie tętnicze 170/100

.. ...i niepijaca,badanie krwi ma dobre.Dokuczaja mi bole glowy,zle samopoczucie,zawroty glowy,zmeczenie i sporadyczne bole w okolicy klatki piersiowej. Lekarz przepisal mi lek o nazwieDiovan,ktory pomagal mi niespelna tydzien. Prosze o pomoc i porade,jak rowniez o podanie ewentualnych..

Nadciśnienie a bieganie

.. ...abo obniżyć cisnienie krwi należy: Pojęcie niefarmakologicznego leczenia nadciśnienia obejmuje: * walkę z otyłością i nadwagą; * odpowiednią dietę z obniżoną zawartością soli; * podjęcie aktywności fizycznej; * zaprzestanie palenia tytoniu; * zmniejszenie spożycia alkoholu; * walkę ze..

Uderzenia ciśnienia krwi do mózgu

.. ...nastepuje UDERZENIE KRWI DO GLOWY a bynajmniej tak to odczuwam, ograca, niedobrze i czuje skok cisnienia w glowie...po ok 15 min jest ok...i cisnienie po tez jest ok 130/80...wiec ok no i tez nie wiem czy te uderzenia sa normane przy nerwicy? czy to jest bezpieczne? podobno to TYLKO skok..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 124

.. ...głowa pęknie od nadmiaru krwi ( sądzę że chyba ciśnienie mi skoczyło ) i ten straszny przeszywający ból głowy. Pierwsza myśl: wylew. Ale jak tylko drzwi się otworzyły od razu wysiadłam i zaczerpnęłam głęboko jak to było możliwe powietrza. I jakoś się uspokoiłam. Ja to wiem..