Rtęć

Rtęć nie wpływa niekorzystnie na układ krążenia

Rtęć nie wpływa niekorzystnie na układ krążenia

.. ...mięso ryb może zawierać rtęć i dlatego naukowcy postanowili sprawdzić jaki wpływ na organizm człowieka ma ten pierwiastek. Rtęć a choroby serca. Szeroko zakrojone badania wykazały, że narażenie organizmu na kontakt z dużą ilością rtęci nie ma związku z podwyższonym ryzykiem choroby..