Rytm zatokowy ekstrasystolia nadkomorowa

interpretacja badania Holtera

.. ...171/min.Średnia dobowa 96/min. Rytm zatokowy 78 - 100/min z bardzo liczną ekstrasystoliozą nadkomorową, w ciągu dnia z licznymi trwającymi od kilku sekund do 2 godzin okresami PSVT najpewniej trzepotanie przedsionków/z AK do 170/min. W nocy rytm zatokowy. Zmiany ST niediagnostyczne * ...

Holter - czy jest ok?

.. ...mitralnej i trójdzielnej. Rytm zatokowy o max częstości 146 * min, min częstości 52 Rejestrowano pojedyńczą ekstrasystolię komorową ( 146 ) Pojedyńcze pobudzenia komorowe 42, w tym 4 pary i 1 trójka Wystąpił 1 częstoskurcz nadkomorowy składający się z 17 pobudzeń o częstości około 144 QT..

Witam! gorąca prośba o zweryfikowanie badania EKG Holterem

.. ...jak mam w diagnozie. rytm zatokowy śr. 79/min, min hr 48/min, max. hr 148/min. pauzy max. do 1552 ms są reultatemprzerw wyównawczych po ekstrasystolii komorowej. zarejestrowano 891 głównie ednoosrokowych pobudze przedwczesnych komorowyh, w tym 30 okresów bigeminii i 19 rigeminii..