Ryzyko chorób układu krążenia

Powikłania ciążowe a ryzyko chorób układu krążenia

Powikłania ciążowe a ryzyko chorób układu krążenia

.. ...trakcie ciąży zwiększają ryzyko chorób układu krążenia w późniejszym okresie życia. Stan przedrzucawkowy ma związek z większą liczbą czynników ryzyka chorób układu krążenia i może być skuteczniejszy w przewidywaniu tego typu chorób w średnim wieku niż inne powikłania ciążowe. Naukowcy..