Ryzyko niewydolności serca

Większe ryzyko przewlekłej niewydolności serca u osób mniej wykształconych

Większe ryzyko przewlekłej niewydolności serca u osób mniej wykształconych

.. ...połowę mniej narażeni na ryzyko niewydolności serca w porównaniu z mniej wykształconymi. Osoby, które kształciły się przez ponad 10 lat są o 39% mniej narażone na hospitalizację z powodu niewydolności serca w porównaniu z osobami, których edukacja zakończyła się po maksymalnie 8 latach...

Nowy sposób na zmniejszenie ryzyka następstw zawału

Nowy sposób na zmniejszenie ryzyka następstw zawału

.. ...zmniejszyć aż o 50% ryzyko zatrzymania akcji serca lub śmierci. Podając mieszankę GIK pacjentom w karetce, w drodze do szpitala, można znacznie zwiększyć ich szanse na przeżycie zawału. Badania nad skutecznością GIK. Przeprowadzone badanie wykazało, że pacjenci, którym podano GIK..

Migotanie przedsionków u pacjentów po udarze

Migotanie przedsionków u pacjentów po udarze

.. ...jest kojarzona z palpitacjami, omdleniami, bólem w klatce piersiowej oraz niewydolnością serca. Migotanie przedsionków zwiększa ryzyko udaru nawet siedmiokrotnie. Joanna Brodziak Źródło: Cardiology News..