Ryzyko otyłości

Otyłość nastolatków a skurczowe ciśnienie krwi

Otyłość nastolatków a skurczowe ciśnienie krwi

.. ...równoznaczne z podwyższonym ryzykiem wystąpienia choroby serca i udaru. Wśród danych wykorzystanych w badaniu był wskaźnik BMI oraz pomiar ciśnienia krwi. Okazało się, że średni wskaźnik BMI w znacznym stopniu odpowiadał średniemu skurczowemu ciśnieniu krwi dla obu płci. Naukowcy byli w..