Ryzyko po przeszczepie

Jak przewidzieć powodzenie operacji przeszczepu serca?

Jak przewidzieć powodzenie operacji przeszczepu serca?

.. ...serca istnieje większe ryzyko śmierci. Określenie szans na przeżycie po operacji może mieć ogromne znaczenie w chwili decydowania o przeprowadzeniu przeszczepu serca. Ustalanie ryzyka śmierci po przeszczepie serca. Naukowcy zgromadzili czynniki przyczyniające się do niepowodzenia..