Ryzyko raka prostaty

Choroba serca a rak prostaty

Choroba serca a rak prostaty

.. ...wieńcowa zwiększała ryzyko raka prostaty aż o 35%, przy czym prawdopodobieństwo zachorowania rosło w miarę upływu czasu. Choroba serca powodowała 24% wzrost ryzyka choroby nowotworowej w ciągu pierwszych dwóch lat badania, a po czterech latach prawdopodobieństwo raka rosło aż do 74%...