Ryzyko śmierci u chorych na RZS

Skutki odstawienia statyn przez pacjentów z RZS

Skutki odstawienia statyn przez pacjentów z RZS

.. ...statyn w zmniejszaniu ryzyka śmierci na skutek choroby układu sercowo - naczyniowego. Następstwa reumatoidalnego zapalenia stawów. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że reumatoidalne zapalenie stawów dotyka nawet 1% populacji w krajach rozwiniętych. Badania wykazały, że odsetek zgonów..