Ryzyko udaru

Profilaktyka udaru mózgu

Profilaktyka udaru mózgu

.. ...mające na celu redukcję ryzyka udaru mózgu zostały opublikowane w magazynie Udar: Magazyn Amerykańskiego Stowarzyszenia Sercowego . Zalecenia te właśnie zostały zaktualizowane. Więcej udarów, mniej zgonów. Udary mózgu występują stosunkowo często w społeczeństwie, jednak ich skutki nie są..

Witamina E a udar mózgu

Witamina E a udar mózgu

.. ...nieznacznie zwiększa ryzyko udaru krwotocznego jednocześnie zmniejszając ryzyko udaru niedokrwiennego o 10%. Te interesujące dane ukazały się na łamach British Journal od Medicine . Wpływ witaminy E na organizm człowieka. Witamina E jest antyoksydantem chroniącym komórki przed..

Dziedziczenie skłonności do udaru przez kobiety

Dziedziczenie skłonności do udaru przez kobiety

.. ...grupie podwyższonego ryzyka. W czasie badań przeprowadzonych na 2200 pacjentach okazało się, że kobiety, których matki miały udar wykazywały większe prawdopodobieństwo do tego schorzenia niż kobiety, u których w rodzinie udaru dostali ojcowie. Udar mózgu a płeć. Autorzy badania byli..

Hałas drogowy podnosi ryzyko udaru

Hałas drogowy podnosi ryzyko udaru

.. ...poniżej 65. roku życia ryzyko udaru nie zostało w istotny sposób zwiększone pod wpływem hałasu. Natomiast u 65 - latków oraz osób starszych ryzyko udaru zwiększa się o 27% przy każdych dodatkowych 10 dB. Po przekroczeniu granicy 60 dB ryzyko udaru rośnie jeszcze szybciej. Czynniki ryzyka..

Jak skutecznie zapobiegać kolejnym udarom?

Jak skutecznie zapobiegać kolejnym udarom?

.. ...do grupy największego ryzyka. Zwężenie ich tętnic wynosiło od 70 do 99%. Pacjenci po udarze z umiarkowanym zwężeniem tętnic ( 50 - 69% ) byli wykluczeni z badań, ponieważ ryzyko kolejnego udaru było u nich stosunkowo niskie, a potencjalne korzyści związane ze stentowaniem były nikłe...

Dwukrotnie większe ryzyko udaru u nałogowych palaczy

Dwukrotnie większe ryzyko udaru u nałogowych palaczy

.. ...naukowcy ustalili, że ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu, czyli udaru na skutek przemieszczenia się skrzepu krwi, jest dwukrotnie wyższe u palaczy. Osoby palące nałogowo papierosy są również w grupie ryzyka udaru krwotocznego, spowodowanego pęknięciem naczynia krwionośnego. W przypadku..

Ryzyko zawału po śmierci bliskiej osoby

Ryzyko zawału po śmierci bliskiej osoby

.. ...osoby może zwiększać ryzyko zawału serca przez pierwsze dni i tygodnie u żałobników. Jednak z każdym kolejnym dniem prawdopodobieństwo śmierci na skutek zawału wyraźnie maleje. Badania nad ryzykiem śmierci u żałobników. Badanie przeprowadzone na 1985 dorosłych osobach po wcześniejszym..

Infekcje u dzieci a ryzyko udaru niedokrwiennego

Infekcje u dzieci a ryzyko udaru niedokrwiennego

.. ...mogą znacząco zwiększać ryzyko udaru niedokrwiennego. Badania nad wpływem infekcji wieku dziecięcego na zdrowie. Naukowcy przeanalizowali dane dotyczące 2,5 miliona dzieci. Zidentyfikowali 126 przypadków dziecięcego udaru niedokrwiennego. Następnie wybrali 378 zdrowych dzieci do grupy..

Anemia a ryzyko śmierci po udarze

Anemia a ryzyko śmierci po udarze

.. ...trzykrotnie zwiększać ryzyko śmierci w ciągu roku od udaru. Wśród pacjentów po udarze mózgu ciężka anemia jest sygnałem, którego nie wolno lekceważyć. Wcześniejsze badanie udowodniło, że choroba ta zwiększa ryzyko śmierci u osób w ciągu roku po zawale serca, a także z niewydolnością..