Ryzyko udaru mózgu

Palenie niweluje pozytywny wpływ umiarkowanego spożycia alkoholu

Palenie niweluje pozytywny wpływ umiarkowanego spożycia alkoholu

.. ...byli mniej narażeni na ryzyko udaru mózgu aż o 37%. Badanie to zatem sugeruje, że palenie wpływa na zależność między spożyciem alkoholu a ryzykiem udaru. Warto dodać, że naukowcy określili umiarkowane ilości alkoholu na 21 dawek tygodniowo, co odpowiada 2 - 3 kieliszkom czerwonego wina..

Balon powleczony lekiem nadzieją dla osób z chorobą tętnic obwodowych

Balon powleczony lekiem nadzieją dla osób z chorobą tętnic obwodowych

.. ...tętnic w nogach i rękach. Ryzyko wystąpienia choroby zwiększa się wraz z wiekiem i jest szczególnie wysokie w przypadku osób z wysokim ciśnieniem krwi, cukrzycą lub wysokim poziomem cholesterolu. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo wystąpienia choroby tętnic obwodowych..

Kwas acetylosalicylowy w leczeniu choroby naczyń obwodowych

Kwas acetylosalicylowy w leczeniu choroby naczyń obwodowych

.. ...acetylosalicylowy a ryzyko zawału serca i udaru. Kwas acetylosalicylowy w niewielkich dawkach może zmniejszać prawdopodobieństwo zawału lub udaru u osób z chorobą naczyń obwodowych. Duże znaczenie ma również utrzymywanie prawidłowego ciśnienia krwi i poziomu cholesterolu. Specjaliści..

Uraz mózgu a ryzyko udaru

Uraz mózgu a ryzyko udaru

.. ...wewnątrzczaszkowy ) może zwiększać ryzyko udaru mózgu. Zarówno udar, jak i uraz wewnątrzczaszkowy może prowadzić do ciężkiej niepełnosprawności u osób dorosłych. Badania nad związkiem urazu mózgu z udarem. Według danych statystycznych, około 20% pacjentów z udarem mózgu to osoby poniżej..