Ryzyko zawału

Kwas acetylosalicylowy w profilaktyce zawału

Kwas acetylosalicylowy w profilaktyce zawału

.. ...się bowiem zwiększone ryzyko wewnętrznego krwotoku. Badania nad działaniem kwasu acetylosalicylowego. Brytyjscy naukowcy przeanalizowali dane z dziewięciu badań klinicznych, w których udział wzięło 100 000 zdrowych osób. Połowa badanych przez średnio sześć lat przyjmowała pół tabletki..

Problemy kardiologiczne u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Problemy kardiologiczne u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów

.. ...stawów zwiększa również ryzyko udaru – aż o 30%. Wcześniejsze badania wykazały związek między reumatoidalnym zapaleniem stawów i większym ryzykiem zawału mięśnia sercowego, ale dane na temat prawdopodobieństwa udaru były niejednoznaczne. Badania nad ryzykiem udaru i migotania..