Ryzyko zawału serca

Jakie geny wpływają na ryzyko choroby niedokrwiennej i zawału serca?

Jakie geny wpływają na ryzyko choroby niedokrwiennej i zawału serca?

.. ...genów, które wpływają na ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca oraz zawału. Choroba niedokrwienna serca jest najczęstszą przyczyną przedwczesnej śmierci i niepełnosprawności na świecie. Do jej wystąpienia przyczyniają się czynniki genetyczne, ale ich udział w pojawieniu się choroby..

Balon powleczony lekiem nadzieją dla osób z chorobą tętnic obwodowych

Balon powleczony lekiem nadzieją dla osób z chorobą tętnic obwodowych

.. ...tętnic w nogach i rękach. Ryzyko wystąpienia choroby zwiększa się wraz z wiekiem i jest szczególnie wysokie w przypadku osób z wysokim ciśnieniem krwi, cukrzycą lub wysokim poziomem cholesterolu. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo wystąpienia choroby tętnic obwodowych..

Zatrzymanie akcji serca u maratończyków

Zatrzymanie akcji serca u maratończyków

.. ...ze stosunkowo niskim ryzykiem zatrzymania akcji serca w porównaniu do innych dyscyplin sportowych. Badania nad bezpieczeństwem udziału w maratonach. Naukowcy przeanalizowali dane na temat przypadków zatrzymania akcji serca w czasie maratonu z 10 lat. Okazało się, że większość osób, które..

Kwas acetylosalicylowy w leczeniu choroby naczyń obwodowych

Kwas acetylosalicylowy w leczeniu choroby naczyń obwodowych

.. ...acetylosalicylowy a ryzyko zawału serca i udaru. Kwas acetylosalicylowy w niewielkich dawkach może zmniejszać prawdopodobieństwo zawału lub udaru u osób z chorobą naczyń obwodowych. Duże znaczenie ma również utrzymywanie prawidłowego ciśnienia krwi i poziomu cholesterolu. Specjaliści..

Obniżanie poziomu cholesterolu w profilaktyce choroby niedokrwiennej

Obniżanie poziomu cholesterolu w profilaktyce choroby niedokrwiennej

.. ...cholesterolu LDL zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej, jednak dopiero niedawno okazało się, że odpowiednio wczesne rozpoczęcie leczenia powoduje aż trzykrotnie większą redukcję ryzyka choroby niedokrwiennej niż terapia statynami wdrożona w późniejszym okresie życia...

L-karnityna dla pacjentów po zawale serca

L-karnityna dla pacjentów po zawale serca

.. ...do znaczącej redukcji ryzyka śmierci i prawdopodobieństwa wystąpienia arytmii komorowej lub ataku dusznicy po zawale. L - karnityna a choroby serca. Choroby serca należą do głównych przyczyn śmierci. Mimo iż w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat opracowano wiele metod leczenia, które..