Rzut minutowy

Perfuzja narządowa

.. ...jest wyrażany procentem rzutu minutowego serca. Wydolność serca jako pompy oraz adekwatna odpowiedź na mechanizmy regulujące jego prace jest konieczna dla zapewnienie adekwatnego ukrwienia każdego z narządów naszego organizmu. Parametry hemodynamiczne mające bezpośredni wpływ na perfuzję..