ściany serca

Anatomia serca

Anatomia serca

.. ...mniejszą, górną, o cienkich ścianach, zwaną przedsionkiem ( atrium ), do którego krew dopływa z zewnątrz; większą, dolną, o ścianach grubszych i bardziej odpornych, zwaną komorą ( ventriculus ), która wypycha krew z serca. Każdy z przedsionków, łączy się z odpowiednią komorą obszernym..

Ablacja

.. ...tętniak w miejscu wprowadzenia igły do naczynia; powikłania zakrzepowo - zatorowe; przejściowy lub trwały blok przedsionkowo - komorowy; przebicie ściany naczynia lub serca, krwawienie do jamy osierdziowej...

Zespół Eisenmengera

.. ...rozwoju mięśniówki w ścianach naczyń krążenia płucnego. Wszystkie te zaburzenia powodują spadek wysycenia krwi tętniczej tlenem, co prowadzi do sinicy. Badania wykonywane przy podejrzeniu zespołu Eisenmengera: ECHO serca; EKG; zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej; biopsja płuca -..

Zastawki serca

.. ...nigdy nie przylegają do ściany serca, lecz we wszystkich położeniach żywego narządu są tak ustawione, że swobodnie powiewają we krwi. Struny ścięgniste ( chordae tendineae ) są to podłużne okrągławe twory, które jednym swym końcem wachlarzowato przytwierdzają się czy do wolnego brzegu..

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

.. ...zwłaszcza przy zawale dolnej ściany serca, w którym często jedynymi dolegliwościami są: ból brzucha, nudności, wymioty, złe samopoczucie. Zamiast bólu można również odczuwać duszność ( subiektywne uczucie braku tchu ) i uczucie ciężaru na klatce piersiowej. Zawałowi często towarzyszy..

Zawał dolnej ściany serca

.. W zawale dolnej ściany serca martwica mięśnia sercowego spowodowana jest zatrzymaniem gałęzi zstępującej prawej tętnicy wieńcowej ( 80% ) lub gałęzi okalającej lewej tętnicy wieńcowej ( 20% ). Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał..

Zawał przednio-boczny serca

.. ...wieńcowej ( odnoga od LAD ). Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej ściany serca Zawał tylnej ściany serca..

Zawał przedniej ściany serca

.. Zawał przedniej ściany serca ( Infarctus myocardii parietis anterioris ) spowodowany jest zamknięciem gałęzi zstępującej lewej tętnicy wieńcowej ( LAD, left anterior descending ). Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni..

Zawał przednio-przegrodowy serca

.. ...Anterior Descending ). Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej ściany serca Zawał tylnej ściany serca..

Zawał rozległy przedni serca

.. ...gałęzie tętnicy wieńcowej. Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej ściany serca Zawał tylnej ściany serca..

Zawał tylnej ściany serca

.. W zawale tylnej ściany serca ( Infarctus myocardii parietis posterioris ) martwica mięśnia sercowego spowodowana jest zamknięciem dalszego odcinka gałęzi okalającej ( Cx ) - lewej tętnicy wieńcowej albo tylno - bocznej odnogi gałęzi zstępującej prawej tętnicy wieńcowej. Podział zawałów serca. Zawał przedniej..

Powikłania zawału serca

.. ...międzykomorowej ) oraz pęknięcie ściany serca. Obraz kliniczny zawału mięśnia sercowego może być powikłany poszerzeniem obszaru martwicy, odczynem osierdziowym, powikłaniami zakrzepowo - zatorowymi. Do późnych powikłań zawału należy tętniak ściany lewej komory oraz zespół pozawałowy..

Dorzut zawału serca

.. ...dyskinetyczne ). Następstwem tego zjawiska może być niewydolność serca, pęknięcie ściany serca, powstanie tętniaka prawdziwego lewej komory. Ekspansja sprzyja zjawisku remodelingu ( przebudowy ) mięśnia sercowego...

Ubytek typu zatoki wieńcowej

.. ...mięśniowej separującej dolną ścianę przedsionka lewego od zatoki wieńcowej. Wada ta powoduje przeciek na poziomie przedsionków. Fizjologicznie w lewej komorze serca panuje ciśnienie większe niż w prawym przedsionku. Wystąpienie przecieku z lewego do prawego przedsionka powoduje..

Rozrusznik serca (stymulator serca)

Rozrusznik serca (stymulator serca)

.. ...serca. W ostrym zawale ściany dolnej serca zamknięcie tętnicy zaopatrującej węzeł AV może być przyczyną całkowitego bloku AV i bradykardii. Tylko niektórzy pacjenci wymagają pomocy w postaci czasowej stymulacji, ponieważ ciśnienie krwi utrzymuje się zwykle w granicach normy, mimo..

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

.. ...zaopatrują wyłącznie ścianę serca ( dodatkowo oddają drobne gałązki do aorty i pnia płucnego ). W przypadku gdy światło jednego z naczyń wieńcowych zostanie zamknięte ( np. w wyniku pęknięcia blaszki miażdżycowej ) dochodzi do zawału mięśnia sercowego w obszarze unaczynionym przez dane..

Przerost mięśnia sercowego (przerost lewej komory serca)

.. ...zwiększenie grubości ściany ). Jest to odpowiedź organizmu na nadmierne obciążenie serca. Wraz z utrwalaniem się nadciśnienia tętniczego zwiększa się opór układowy, który nasila przerost mięśnia sercowego. Przerost komory powoduje pogorszenie jej napełniania przy rozkurczu i upośledzenie..

Tętniak pozawałowy serca

.. ...cordis ) to uwypuklenie ściany serca, zmienionej bliznowato w wyniku zawału. Zawał serca jest martwicą mięśnia sercowego spowodowaną zamknięciem światła tętnicy wieńcowej. Blizna zawałowa nie ma zdolności kurczenia się. Podczas pracy serca obszar blizny ulega rozciąganiu co doprowadza do..

Pęknięcie wolnej ściany serca

.. Pęknięcie wolnej ściany serca występuje u ok. 7% pacjentów z zawałem. Powikłanie to najczęściej występuje 3 - 6 dniu zawału. W 90% przypadków pęknięciu ulega ściana lewej komory. Czynnikami, które mogą sprzyjać pęknięciu ściany serca są: pierwszy pełnościenny zawał, kobiety po 60 roku życia, nadciśnienie..

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

.. ...Mięsień sercowy, budujący ściany serca, jest wtedy rozluźniony i może przyjąć krew niosącą tlen i składniki odżywcze potrzebne do dalszej pracy. Kontrapulsacja wewnątrzaortalna wspomaga zarówno fazę rozkurczu, jak i skurczu serca. W fazie rozkurczu balon, umiejscowiony w aorcie, jest..

Tamponada worka osierdziowego

.. ...jest pęknięcie wolnej ściany mięśnia sercowego w wyniku zawału; uraz mechaniczny serca; pęknięcie tętniaka aorty, który sączy do jamy osierdziowej. Tamponada podostra worka osierdziowego. wysięki w przebiegu infekcyjnego zapalenia osierdzia; choroby tkanki łącznej - np. toczeń układowy;..

Nakłucie worka osierdziowego

.. ...przemieszcza się przed przednią ścianę serca co ułatwia jego odprowadzenie ). Przed wkłuciem igły skóra pacjenta jest znieczulana roztworem lignokainy. Dostępy przy nakłuciu worka osierdziowego. Stosowane są dwa rodzaje dostępu przy punkcji worka osierdziowego: nakłucie z dostępu..

Metody operacyjne by-passów

.. ...niewielkie okienko w ścianie klatki piersiowej, przez które można osiągnąć jedynie przednią ścianę serca. Operację wykonuje się na bijącym sercu bez użycia krążenia pozaustrojowego. PACB ( port access coronary artery bypass ) polega na dostępie do serca za pomocą torakoskopu. W..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...powoduje uszkodzenie ściany naczyń wieńcowych ( zmiany miażdżycowe dotyczą także innych tętnic ), a następnie powstanie zmian powodujących zwężenie światła naczynia wieńcowego - mówimy wtedy o chorobie wieńcowej; wymienione poniżej inne przyczyny choroby niedokrwiennej serca są bardzo..

ECHO serca (USG serca)

ECHO serca (USG serca)

.. ...objętości, grubości ścian, kurczliwości. ECHO serca pozwala również zdiagnozować obecność płynu ( np. krwi ) w worku osierdziowym ( worku otaczającym serce ). ECHO serca jest badaniem nieszkodliwym, więc nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonywania. Badanie ECHO serca wykonywane..

Akineza

.. ...zastawek oraz grubości ścian, jest ocena kurczliwości poszczególnych elementów serca. Do opisu kurczliwości mięśnia sercowego używa się terminów: normokineza - kurczliwość prawidłowa, hipokineza - kurczliwość zmniejszona w stosunku do normy,najczęściej świadczy o niedokrwieniu danego..

Kardiowersja

.. ...koniuszkowej ( przykładana do ściany klatki piersiowej na lewo i do dołu od lewego sutka ). Rzadziej wykorzystuje się ułożenie elektor tył - przód ( elektrody przyklejane: pierwsza do mostka, druga między łopatkami pacjenta ). Istnieje również możliwość wykonania kardiowersji od wewnątrz..

Fala zwrotna

.. ...powoduje rozciąganie się ścian przedsionków. Z drugiej strony, mięśnie komór pracują silniej i grubieją, wszystko aby zapewnić odpowiedni rzut minutowy. Zmiany budowy serca mogą doprowadzić do jego niewydolności oraz do pojawienia się zaburzeń rytmu. W niedomykalnościach zastawek..

Maska brzuszna zawału serca

Maska brzuszna zawału serca

.. ...ściany dolnej serca. Ta część mięśnia sercowego spoczywa na przeponie, mięśniu oddzielającym klatkę piersiową od jamy brzusznej. Właśnie podrażnieniem przepony tłumaczy się występowanie bólów w nadbrzuszu...

Struny ścięgniste i rzekome

Struny ścięgniste i rzekome

.. ...łatkami zastawek, ale przebiegają poprzecznie, łącząc wspomniane mięśnie ze ścianą komory. Struny rzekome są często wykorzystywane przez układ bodźcoprzewodzący serca jako swego rodzaju droga na skróty ...

Arytmogenna dysplazja prawej komory

.. ...światła, czasem uwypuklenia ściany w postaci tętniaków. W diagnostyce wykonuje się także izotopowe badanie mięśnia sercowego oraz często biopsję. Niestety nie ma skutecznego leczenie. Postępowanie sprowadza się do leczenia zaburzeń rytmu ( leki antyarytmiczne, ablacja, w niektórych..

Kardiomiopatia restrykcyjna

.. ...lewej ). Mięśniówka ścian jest prawidłowej grubości, objętość komór serca również nie odbiega od normy. Czynność kurczowa mięśnia sercowego może być prawidłowa ( normokineza, prawidłowa EF ). Upośledzony jest natomiast proces napełniania komór krwią, która zalega w przedsionkach,..

Choroba Kawasaki

.. ...sercowego. Uszkodzenie ściany naczyń wieńcowych stwarza warunki do powstawania tętniaków i skrzeplin. Może dojść do zawału serca. Zapalenie mięśnia sercowego sprzyja z kolei wystąpieniu zaburzeń rytmu. Odległym powikłaniem choroby, na skutek włóknienia pozapalnego, mogą być także..

Wymiary jam serca w badaniu ECHO

Wymiary jam serca w badaniu ECHO

.. ...ocenia się grubość tylnej ściany lewej komory. Grubość przegrody międzykomorowej ocenia się w rozkurczu. Ponadto, mierzy się średnicę prawej komory, przedsionków, opuszki aorty o raz pnia płucnego. Wymiary jam serca. Normy na podstawie podręcznika Choroby Wewnętrzne pod red. prof...

Biopsja mięśnia sercowego (biopsja serca)

Biopsja mięśnia sercowego (biopsja serca)

.. ...Przypadkowe przebicie ściany serca w czasie pobierania wycinków ( szczególnie ściany prawej komory, która jest relatywnie cienka ) grozi tamponadą serca. Jest to najbardziej niebezpieczne powikłanie biopsji serca. Biopsja mięśnia sercowego może być wykonana w warunkach..

Kardiomiopatia gąbczasta

.. ...dojść do niewydolności krążenia. Zmiany gąbczaste dotyczą zwykle fragmentów ściany serca. Zaburzona może być kurczliwość tych fragmentów. Podstawą rozpoznania kardiomiopatii gąbczastej jest badanie ECHO...

Plastyka serca

.. ...fragment ściany serca zastępuje się specjalną łatą. Przywraca się także prawidłowy kształt i rozmiar lewej komory oraz ustawienie mięśni brodawkowatych oraz koryguje się niedomykalność zastawki mitralnej...

Trudniejsze leczenie kobiet na choroby krążenia

.. ...czyli obejmującym pełną ścianę lewej komory serca, zawale niepełnościennym - obejmującym tylko fragment lewej komory, a także tzw. niestabilnej dławicy - określanej również jako stan przedzawałowy. Jednak według danych zebranych na podstawie leczenia 15 tys. chorych - z polskiego..

Operacja nowotworu serca metodą autotransplantacji

.. ...usunięto nowotwór z częścią ściany serca i po uzupełnieniu ubytku osierdziem wołowym wszyto je z powrotem. Przez prawie 100 minut pacjent był podłączony do systemu krążenia pozaustrojowego. Moja metoda pozwala na dokładniejsze usunięcie tkanki nowotworowej niż praca na otwartym sercu. A..

Żylna choroba zakrzepowo - zatorowa nóg cichym zabójcą

.. ...przylegają zwykle do ściany naczynia. Ich proksymalna część może się jednak u niektórych chorych oderwać. Taki fragment lub fragmenty skrzepliny przemieszczają się z ze strumieniem krwi do serca, a następnie do tętnicy płucnej. W efekcie blokują jedną lub kilka jej gałęzi. Taka sytuacja..

Białko PKC alfa sposobem na zakrzepy krwi

.. ...wyczuwać uszkodzenia ścian naczyń krwionośnych. Staja się wówczas nagle bardzo lepkie i zaklejają uszkodzone miejsce. Niestety, taki mechanizm może się włączyć także w miażdżycowo zmienionych naczyniach serca czy mózgu Stosowane obecnie leki zmniejszające krzepliwość - jak aspiryna, a..

Diagnostyka choroby wieńcowej serca poprzez białka z moczu

.. ...płytek miażdżycowych w ściankach naczyń. Następnie, badacze sprawdzili wiarygodność swojej metody w grupie 67 pacjentów z miażdżycą naczyń wieńcowych potwierdzoną w badaniu koronarograficznym. Okazało się, że przy pomocy analizy moczu byli w stanie prawidłowo zdiagnozować chorobę..

Bicie serca kluczowe dla rozwoju krwinek

.. ...napięcie jakiemu podlegają ściany naczyń krwionośnych znacząco pobudza powstawanie wczesnych komórek krwi. Zahamowanie syntezy tlenku azotu, związku rozszerzającego naczynia krwionośne, upośledza rozwój komórek krwi. Siły biomechaniczne jakich użyto podczas badań były bardzo zbliżone do..

Poczucie beznadziejności przyczyną chorób serca u kobiet

.. ...wpływa na porubienie ściany tętnicy szyjnej, które towarzyszy zmianom miażdżycowym - informuje Stroke: Journal of American Hart Association . Kobiety, które doświadczają poczucia beznadziejności mogą być w większym stopniu narażone na udar i choroby układu krążenia. Podobnych zależności..

80 proc. zgonów z powodu zawału serca można zapobiec

.. ...pęknie i oderwie się od ścianki naczynia wieńcowego, a następnie zaczopuje je, hamując dopływ krwi do serca. W wyniku przedłużającego się niedokrwienia fragment mięśnia sercowego obumiera. Miażdżyca tętnic jest najczęstszą przyczyną zawału. Jak podkreślił prof. Banasiak, zawał serca..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 12

.. ...wskazujacą na niedokrwienie ściany dolnej. Scyntygrafia serca raz wykazała I st. choroby wieńcowej ( zmiany niedokrwienne w ścianie dolnej i przedniej ) natomiast druga wykonana po roku ( w 2005 ) scyntygrafia z obciazeniem depirydamolem wykazała wątpliwe niewielkie niedokrwienie ściany..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 22

.. ...tabletki do śmietnika. Jak dobrze pójdzie to za pół roku dowiem się czy mi wogóle coś jest ( kolejka na ECHO ), a Betaloc dostałam z powodu zbyt szybkiego bicia serca. Proszę o jakiekolwiek informacje...

Echo serca

.. ...przedsionek - 26 Grubość ścian tylna ściana 8mm przegroda międzykomorowa - 8mm duże naczynia szerokość Ao 28mm Przepływ płucny 108 cm/s 2 wynik: lewa komora 41mm lewy przedsionek - 29mm prawa komora - 28mm Grubość ścian lewa komora 8mm przegroda międzykomorowa 8 mm duże naczynia..

Echo serca - Str. 3

.. ...lewej komory; 73 % Tylna ściana w rozkurczu: 11 mm ( 8 - 11 ) w skurczu: 19 mm ( 9 - 18 ) Przegroda w rozkurczu: 11 mm ( 7 - 11 ) w skurczu: 18 mm ( 11 - 18 ) Prawa komora: 26 mm ( do 26 ) Wnioski badającego: Kurczliwość globalna i odcinkowa prawidłowa. W badaniu dopplerowskim: fala..

Echo serca - Str. 4

.. ...IVS11,5/15,PW11/15mm ) Kurczliwość ściandobra,bezodcinkowych zaburzń.EF=65% Funkcja rozkurczowa lewej komory nie zaburzona( E>A ). Zastawka mitralna:zwłóknienia przedniego płatka,Vmax0.9/0,8m/sek,IM( + ) Zastawka aortalna:drobne brzeżne zwłóknienia płatków,Vmax 1,3m/sek,f.zw nb..

Echo serca - Str. 5

.. ...międzykomorowa - 13 mm Tylna ściana lewej - 11 mmm EF lewej komory - 69% Prawa komora - 20 mm W opisie zdjęcia znalazło się również sformułułowanie, że zachowana jest ciągłość przedgród serca, wykluczono koarktację aorty oraz przetrwały przewód tętniczy.Czas akceleracji wyrzutu z prawej..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 142

.. ...przylepiałam się do ścian budynków bo tam czułam się bezpieczna. Niektórzy nawet podejrzewali, że jestem pijana. Zawroty głowy, dolegliwośce ze strony serca, to było na porządku dziennym a do tego sytuacja w mojej rodzinie - cóż, nie było tam miłości i zrozumienia i to dolewało oliwy do..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 9

.. ...komorowy; * przebicie ściany naczynia lub serca, krwawienie do jamy osierdziowej; Powiązane artykuły: już to czytałam ale zanim miałam cewnikowanie i koronografie to co czytałam to wogóle sie nie pokrywało z prawdą ja po cewnikowaniu i koronografi jak mnie przywieżli mogłam wstać nawet..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 27

.. ...k.1,01mm/lewa kom.7,60mm/tylna ściana 1,10mm/aorta wst.3,5mm/lewy przeds.3,7mm.Zast.Aort.MaxPG5,76mmHg/meanPG3,28mmHg/Zast.Mitr.MaxPG1,28mmHg/meanPG0,184mmHg/EF35%. Uogólniona hipokineza mięśnia lewej komory.Reszty nie mogę odczytać.Niewydolność serca II st. w/g NYHA.Mam wszczepiony w..

Rak płuc (przerzuty z piersi)

.. ...pozawałową z przedniej ściany serca , dzieki temu mam lepszą wyrzutowość,nie męcze się i skończyły sie moje wszystkie problemy,pomogli w wielu przypadkach onkologicznych gdzie medycyna rozłożyła już ręce, pomogli ludziom po czerwonej hemi która nie przyniosła rezultatów.Oprucz raka leczą..

Jestem świeżo po zawale serca

.. ...segmentu podstawowego ściany dolnej i przegrody międzykomorowej. W ocenie lekarza moja kondycja i samopoczucie ma swoje odzwierciedlenie w przedstawionych wyżej badaniu - Echo serca. Dla porównania przedstawię wyniki Echa serca które robił mi ten sam lekarz na okoliczność zawału w lutym..

WPW co to takiego? - Str. 2

.. ...komorowy; przebicie ściany naczynia lub serca, krwawienie do jamy osierdziowej; P.S. mam 20 lat, też mam wykryte WPW, ale forme utajona. chcieli mi robic ablacje 3 lata temu ale rodzce nie wyrazili zgody skoro nie ma takiej potrzeby, w koncu to inwazujny zabieg przez tetnice udowa....

Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej

.. ...tym, że rozwarstwia się ściana przegrody międzyprzedsionkowej i w tej przestrzeni gromadzi się krew. Rozumiem, że badaniem, które zdiagnozowało tą zmianę było UKG serca. W opisie tego badania powinna być zaznaczona wielkość tego tętniaka. Niewielkie tętniaki nie są groźne, natomiast..

Analiza biopsji serca

.. ...- d=8mm IVs - s=8mm ściana tylna pogrubiała LvPW - d=13mm LvPW - s=16mm Obrysy wsierdzia - prawidłowe Zastawka mitralna - prawidłowa zastawka aortalna prawidłowa zastawka trójdzielna prawidłowa zastawka t. płucnej prawidłowa Przepływy przez ujścia zastawkowe zastawka mitralna..

Pulsowanie na skórze klatki piersiowej

.. ...koniuszek serca uwypukla ścianę klatki piersiowej ). dzieki: ) uspokoiliście mnie, myślałem że może to być objaw tętniaka ... Mnie od wielu lat męczy bicie serca. Non stop czuje jak całe moje ciało pulsuje wraz z uderzeniem. Bez względu na sytucję mogę liczyć uderzenia serca nie..

Dodatkowe skurcze - Str. 287

.. ...nadkomorowe okresowo w ilościach katastrofalnych przechodzące w gromadne. Skurcze pojawiają się wyłącznie w spoczynku, kiedy jestem w ruchu zupełnie ich nie czuję.Miałam robionego holtera,ale wtedy niestety się uspokoiły,natomiast udało się je wyłapać przy ekg i Echo serca. Echo..

Niedomykalność zastawek

.. ...38 ) Grubośc tylniej ściany 7,5 N ( 6 - 11mm ) Grubość przegrody 5,5 N ( 6 - 11mm ) Kurczliwośc globalna lewej komory w normie. Bez zaburzeń kurczliwości odcinkowej EF 65% Materiału zatorowego w jamach serca nieuwidoczniono Płynu w worku osierdziowym nieuwidoczniono Doppler: Zastawka..

Zastawka trójdzielna niedomykalność

.. ...była przymocowanado ściany komory. Prawa komora serca jest powiększona o 1 cm. Jest to bardzo skomplikowana operacja, i jest niewielu kardiochirurgów / na świecie /, którzy by się jej podjęli. Bardzo proszę o poradę, czy mam już teraz zdecydować się na tę operację, czy można z tym..

Ostry zawał ściany dolnej serca i badanie wysiłkowe

.. trzy tygodnie temu mialem ostry zawal sciany dolnej serca zrobiono mi koronografie i angioplastyke jednej tetnicy tej przez ktora byl zawal ale pozostala jeszcze jedna obiecali ze ja zrobia a teraz kombinuja zeby nie robic ( 60% zapchana ) chca mi robic jakies specjalne badanie wysilkowe co o tym sadzicie po..

Płyn w osierdziu

.. ...spowodowany niewydolnościa serca np. w przebiegu wady zastawkowej , mozę być spowodowany niewydolnoscia nerek czy choroba nowotworowa , moze wystepowac w zespole pokardiotomijnym po CABG itd Witaj Izabelo! dziękuje za odpowiedź!! mam jeszcze jedną prośbę, podam Ci cały wynik badania echa..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 14

.. ...to uderzanie platka o ścianę serca? Badzo jestem ciekawy i czuje że dochodze do sedna moich przykrych objawów. arytmia to zaburzenia pracy serca - przerozne od tachycardii czyli szybkiego bicia serca, po dodatkowe skurcze komorowe, nadkomorowe, bradycardie czyli zbyt wolny rytm serca,..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 40

.. ...na dalekich przedmieściach Wrocławia. Oprócz garści różnokolorowych tabletek rano i wieczorem najbardziej - chcę Ci to powiedzieć, chociaż mi wstyd - leczyły mnie tragedie i opis cierpienia innych ludzi. Dzięki temu nagle to, co mi się zdarzyło, znajdowało swój układ odniesienia. Nie..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 67

.. ...z bólem głowy i nudnościami. Jeszcze do tego coś ściaska mi serce. Nawet w samochodzie nie mogłem wytrzymać i po nie przespanej nocy z trudem powróciłem. Mam stracha przed zaśnięciem bo jestem sam w domu i w razie czegoś groznego ( znowu myśl przed najgorszym ) nikt mi nie pomoże...

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 69

.. ...jak nie skronie, to ściaka z przodu z tyłu i jakieś trzaski. Atakuje mnie ze wszystkich stron i o każdej porze. Ja się czuje tylko dobrze jak leże i to nie zawsze .Cały czas się zastanawiam jak to jest możliwe ze mnie to spotkało przecież ja nic takiego nie robiłem aby doprowadzić się do..

Ablacja w CK Anin

.. ...powikłań od perforacji ściany serca do pózniejszych zwężeń ujść żył płucnych )Opisywane przez Ciebie dolegliwości przed ablacją są wiernym odbiciem moich obecnie, napisz jasię czujesz teraz i czy było wg.Ciebie warto, czyzdarzają Ci się epizody AF i czy zażywasz jakieś leki, jak z..

Marihuana, czy alkohol? co tak naprawde gorsze dla serca? - Str. 5

.. ...pierd.... łbem pierdolnie o ściane to może zmądrzy( taka osoba sobie nie daje dopuścić takiej myśli do głowy bo jest za bardzo pewna siebie * tępa * :p Hmmm ciezkie pytanie bo tak NPARAWDE nikt nigdy nie zbadal wplywu pomiedzy alkoholem a marihuana na serce.... Logicznie to marihuanna..

Echo serca, jaka interpretacja?

.. ...0,93 cm Grubość tylnej ściany - 0,93 cm Prawa komora - 2,1 cm opis:Wielkość jam serca prawidłowa.Kurczliwość mięśnia lewej komory dobra.EF około 70%.Zastawki bez zmian strukturalnych o nieco wiotkich płatkach( zwłaszcza zastawka mitralna ).W rejestracji collor doppler stwierdzono..

Drżenie ciała, mięśni, juz sama nie wiem jak to nazwać - Str. 32

.. ...Siedzenie w czterech ścianach i użalanie się nad samymi sobą raczej nie jest drogą prowadzącą do * wyleczenia * . Nie sądzę, żeby wspomniano tutaj o jednym bardzo ważnym elemencie - przy dowolnych dolegliwościach nerwicowo - lękowych, zwłaszcza jeżeli towarzyszy temu przyspieszone bicie..

Badania stwierdzające wadę serca - Str. 2

.. ...zastawki mitranlej, bez cech MVP. IMślad. IT ślad. Przepływy prawidłowe. Oczywiscie lekarz nic nie poradzil, dostalem tylko pigulki na artymie concor cor i na nerwice...Pramolan i kalms na uspokojenie..

Interpretacja badania serca

.. ...zmiany miażdżycowe w ścianie aorty wstępująćej oraz na płtakach,W2D nieco powiększone prawe jamy serca,morfologia zastawek sercowych prawidłowa 2 ) lewa komora niepowiększona o prawidłowej skurczowej funkcji z zaburzeniami kurczliwośći,hipokineza ściany przedniej na 1/4 długości..

Zawroty głowy i przeskakiwanie serca

.. ...jakieś zmiany z nad ściany bocznej. Ja tak miałam i okazało się, że to nerwica. Byłam przekonana, że to coś z sercem. Czasem czuję się jakbym przechodziła zawał i to kilka razy dziennie. To skutki stresu. Kiedu w pracy dużo roboty mam beton w klatce. czesc a co z ta głowa bo ja mam..

Echo serca i prośba o odczytanie wyników

.. ...5.7 | 5,2 Gr. tylnej ściany LK | 0.6 - 1.1 | 1,0 Gr. przegrody m - k | 0.6 - 1.1 | 1,0 PK | 0,9 - 2,6 | 1,8 EF ( % ) | | ================================================= Opinia badania: Osierdzie wolne. Powiększenie jamy LP. Kurczliwość mięśnia LK dobra bez odcinkowych zaburzeń z EF..

Nadmiernie ruchliwy tętniak przegrody międzyprzedsionkowej

.. ...tym, że rozwarstwia się ściana przegrody międzyprzedsionkowej i w tej przestrzeni gromadzi się krew. Rozumiem, że badaniem, które zdiagnozowało tą zmianę było UKG serca. W opisie tego badania powinna być zaznaczona wielkość tego tętniaka. Niewielkie tętniaki nie są groźne, natomiast..

Kołatanie serca, niskie ciśnienie, wysoki puls, zawroty głowy

.. ...poty byłam blada jak ściana i musiałam sie czegoś podprzeć bo inaczej zemdlałabym ( co zdarzyło sie juz ). Ostatni raz zdarzyło mi się to w marcu ( coraz rzadziej ). Nie wydaje mi się żeby to były jakieś sytuacje stresowe czy wysiłek fizyczny bo wtedy nie miałam, żadnych takich sytuacji,..

Badanie USG serca płodu

.. ...http://www.sercedziecka.org.pl/index.php?url=3_diagnostyka_wad_serca.inc Normalnie ściana lewej komory jest na ogól dwukrotnie grubsza odściany komory prawej, co wynika z faktu, ze ta pierwsza wyonuje dużo większą prace. Ale dziecko rodzi się z większą komora prawą i dopiero z wiekiem..

Echo serca, interpretacja wyników

.. ...mm, PK 26 mm Grubość ścian: przegroda międzykomorowa: 9 mm, tylna ściana LK: 8,5 mm. Duże naczynia: szerokość aorty: na wysokości pierścienia:20 mm, część wstępująca: 26 mm. Zastawki: mitralna: płatek przedni nieco wydłużony, nadmiernie wiotki o podwyższonej echogeniczności, uginający..

Satro - nareszczie coś wiarygodniejszego od EKG - Str. 3

.. ...dobra a poszczególne ściany serca słaba. I komu tu wierzyć Doktorom kardiologii czy metodzie satro Szkoda nerwów na takie eksperymenty. Idę sobie pobiegać 5 km bo przez to wszystko nabawiłem się nerwicy . I jeszcze jedno Czy ktoś kto przebiegnie 5 km bez problemu w tym ostatnie 200 m pod..

Wynik badań serca - potrzebuję info na ich temat

.. ...normie, graniczna grubość ścianek LK, bez odcinkowych zaburzeń kurczliwośći LK, śladowa niedomykalność trójdzielna + oraz mitralna morfologia płatków zastawek oraz ruchomość w normie, bez płynu w osierdziu. nadmieniam iż moje dane to: wiek - 27 wzrost - 190 waga - 110 kg ciśnienie 140/90..

Kardmiopatia rozstrzeniowa z utrwalonym trzepotaniem przedsionków

.. ...Ściany serca z akinezą ściany przedniej przegrody.Hipokineza pozostałych ścian.Wszystkie jamy serca poszerzone.Aorta w luku i tętnica płucna szer.prawidł.Osierdzie bez zmian.Orientacyjna frakcja wyrzutowa: EF - 19%. - Był ciągle osłabiony i szybko się męczył ,ale brał leki i starał się..

USG: wiotkie płatki i graniczne wielkości jam serca

.. ...19 - 40mm ) Grubość ścian ( w rozkurczu ): przegroda międzykomorowa - 10 ( norma 6 - 11mm ) tylna ściana lewej komory - 9 ( normqa 6 - 11mm ) kurczliwość ścian lewej komory:prawidłowa zastawka dwudzielna: struktura: zmiany pozapalne na płatkach i strunach ścięgnistych , płatki wiotkie..

Moja przygoda z zawałem serca cz. V

.. ...wiele brakowało do szczęścia. Gdzieś już słyszałem o bypassach niestety tak naprawdę nic nie wiedziałem. Lekarza na oddziale mniej więcej wytłumaczyli mi na czym ten pic polega. Nie ukrywam, że włosy mi się najeżyły. Jak to mówią krótka piłka: baypassy innego wyjścia nie ma. Kolejne..

Unknąłem wszczepienia By-passów

.. ...segmentu podstawowego ściany dolnej i przegrody międzykomorowej. W ocenie lekarza moja kondycja i samopoczucie ma swoje odzwierciedlenie w przedstawionych wyżej badaniu - Echo serca. Dla porównania przedstawię wyniki Echa serca które robił mi ten sam lekarz na okoliczność zawału w lutym..

Analiza wyników badania serca

.. ...międzykomorowa IVSd 9 Tylna ściana lewej komory LVPWd - 9 Aparat zastawkowy Zastawka mitralna MV płatki zwłókniałe Tylny o znacznie ograniczonej ruchomości .przedni z wyrażnym dommingiem.Przyśpieszony przepływ do 2,8m/s.Gradienty maksymalny / średni odpowiednio 31.28/18,79mmHg,..

Renta a zawał serca

.. .../ ostry zawał dolnej ściany STEMI /na zwolnieniu / 37 dni / przed senatorium.Jak wygląda sprawa po senatorium???Wraca się od razu do pracy czy na zwolnienie???.Kiedy można dostać rentę i jaka jest szansa w moim przypadku????Jestem po angioplastyce z wstawieniem stenda.Mam jeszcze jedna..

Wyniki USG serca w kardiomiopatii rozstrzeniowej

.. ...pierścienia zastawkowego i ścian aorty wstępującej:AoR I st. Grubość ścian lewej komory w normie.Zwłóknienie śródścienne segmentów przegrodowych.Przegroda międzykomorowa wykazuje zaburzenia tętnienia i jest akinetyczna,ciężka hipokineza segmentów koniuszkowych i ściany bocznej.,jedynie..

Zinterpretowanie wyniku Echo serca

.. ...3,38 Aorta AO 3,08 skurcz H ~~ LVEDV cm3 128 LVESV cm3 42 EF /o ( frakcja wyrzutowa ) 67% KURCZLIWOŚĆ ŚCIAN KOMORY LEWEji obraz prawidłowy Bez zaburzeń kurczliwości jest ktos na tym forum wogule wrrrrrrrr..

Wyniki badania Echo serca

.. ...pierścienia zastawkowego i ścian aorty wstępującej.Jama RA i TV nieznacznie powiększona.TVR I stopnia( max,gr.systoliczny RV/RA - 30mmHg ) oraz PVR małego stopnia.Grubość ścian lewej komory w normie.Uogólnione upośledzenie kurczliwości poszczególnych segmentów lewej komory typu..

Echo serca - proszę o interpretację

.. ...0,95 cm Kurczliwość ścian serca bez ogniskowych zaburzeń Frakcja wyrzutu lewej komory 57% wg. Simsona Aorta wstępująca nieposzerzona 3,2 cm zastawka aortalna trójpłatkowa V max. 138 cm/sek gradienty 7,6/3,0 mmHg zastawka mitralna gradienty 3,8/1,3 mmHg niedomykalność mitralna ++..

Stenty - ile życia po wstawieniu stentów? - Str. 2

.. ...rozległy zawal serca - ściany przedniej serca. Założono mi dwa stenty. Powoli wracałem do zdrowia, po 3 miesiącach czułem sie juz całkiem dobrze. Dzisiaj 4 stycznia 2010 czuje sie gorzej, mam ból w klatce piersiowej. Nie wiem co to jest, nie jest tak silny jak w 2007 roku ( rok mojego..

Echo serca - co oznaczają wyniki?

.. ...3,19 syst. 2,22 tylna ściana - 1,19 EDV - 40,50 ESV - 16,62 SV - 23,88 EF - 58,97 FS - 30,23 Zwiększona echogenność płatków zastawki aortalnej Doppler mitralny - 80 Doppler aortalny - 104; fala zwrotna 1,5+ Doppler trójdzielny - 40 Dopler płucny - 70 Zaznaczony przerost lewej komory Co..

Szmery serca u niemowlaka

.. ...która może przyrastać do ściany pnia tętnicy płucnej, powodując nadzastawkowe zwężenie. Płatki zastawki bywaja niekiedy dysplastyczne ( zniekształcone, grube, nieruchome ), a pierścień zastawki nidorozwinięty. W większości przypadków zwężeniu zastawki towarzyszy wtórne zwężenie..

Interpretacja echa serca

.. ...skierowana na tylną ścianę LA Płatki trój. V - 50..PG max1,0 zast.płucna V - 76..PG - 2,3 Pozdrawiam Wynika z tego że pożyjesz jeszcze lecz nie dłużej niż do śmierci. Na poważnie to porozmawiaj z lekarzem, niekoniecznie kardiologiem, czasani z lekarzem pierwszego kontaktu idzie..

Nerwica w ciąży - Str. 49

.. ...widzą mnie ludzie, a w 4 ścianach zaczyna się inny świat. Kołatanie serca, pustka w głowie, brak koncentracji, niewytłumaczalny lęk, myśli o śmierci, bóle głowy itd. itp. Po 8 latach brania róznych leków udałam się na terapię, ponieważ chciałabym mieć dziecko, a nie wyobrażam sobie..

Wyraźnie upośledzona relaksacja serca

.. ..., Hypokineza dolnej ściany , Niedomykalność mitralna+ , Typ napływu restrykcyjny , Prawa komora poszerzona hyperkinetyczna , Niewielkie rozwarstwienie blaszek osierdzia za prawą komorą , RVSP 20mmHg. Czy dna moczanowa która zaatakowała mi nerki w postaci obustronnej kamicy może czy też..