Scyntygrafia

Scyntygrafia perfuzyjna

.. Scyntygrafia perfuzyjna to badanie stopnia ukrwienia mięśnia sercowego z zastosowaniem znaczników promieniotwórczych. Wykonuje się pomiary w czasie spoczynku i po wysiłku fizycznym ( intensywny spacer na bieżni, jazda na cykloergometrze rowerowym ) lub farmakologicznym pobudzeniu serca ( np. dipirydamol ). Z..

Objawy zapalenia mięśnia sercowego

.. ...wieńcowych będzie prawidłowy. Scyntygrafia mięśnia sercowego - wykazuje wzmożone gromadzenie się znacznika radioizotopowego, jednak nie jest to charakterystyczne tylko dla zapalenia mięśnia sercowego. Lekarz Magdalena Kowalska Choroby wewnętrzne pod redakcją prof. dr hab. Andrzeja..

Ocena rezerwy wieńcowej

Ocena rezerwy wieńcowej

.. ...Echokardiografia obciążeniowa i scyntygrafia perfuzyjna. Echokardiografia obciążeniowa obrazuje odcinkowe zaburzenia kurczliwości lewej komory spowodowane niedokrwieniem ( stwierdza obecność, lokalizację i rozmiar obszaru niedokrwienia ), a w ten sposób otrzymujemy dane o rezerwie..