Sepsa

Krążenie hiperkinetyczne

.. ...wstrząsu septycznego ( sepsa ). Wstrząs w swojej fazie hemodynamicznej związany jest ze znacznym spadkiem ciśnienia, krążenie hiperkinetyczne jest w takiej sytuacji mechanizmem obronnym. Krążenie hiperkinetyczne może także rozwinąć się w nadczynności tarczycy ( przełom tarczycowy ), w..

Migotanie przedsionków u pacjentów z ciężką postacią sepsy

Migotanie przedsionków u pacjentów z ciężką postacią sepsy

.. ...przedsionków, co sugeruje, że sepsa może wpływać na ryzyko pojawienia się arytmii. Przewlekłe migotanie przedsionków jest znanym czynnikiem ryzyka udaru i śmierci. Badania nad związkiem sepsy z migotaniem przedsionków. Aby zbadać związek pomiędzy ciężką sepsą a migotaniem przedsionków,..