Serce

Anatomia serca

Anatomia serca

.. Serce ( cor s. cardia ) jest narządem ośrodkowym układu naczyniowego określanym przez anatomów jako mięsień wydrążony, odgrywający rolę pompy. Serce pobiera krew krążącą w organizmie z obu żył głównych, górnej i dolnej ( vena cava superior et inferior ), oraz z żył płucnych. Krew z komór serca tłoczona jest..

Zapalenie mięśnia sercowego

.. Zapalenie mięśnia sercowego dotyczący komórek mięśniowych, naczyń i tkanki śródmiąższowej. Ze względu na przyczynę wywołującą można je podzielić na infekcyjne i nieinfekcyjne. Nieinfekcyjne zapalenie mięśnia sercowego związane jest z reumatoidalnym zapaleniem stawów ( RZS ), chorobami z grupy kolagenoz lub..

Praca serca

.. Serce w czasie spoczynku wykonuje 70 - 75 skurczów na minutę. Objętość krwi wyrzucana z jednej komory podczas skurczu wynosi ok. 70 ml, zatem objętość wyrzutowa w spoczynku wynosi ok. 5 litrów/min. Częstość skurczów serca reguluje układ nerwowy. Wzrost aktywności układu współczulnego - przyspiesza czynność..

Serce trójprzedsionkowe

.. Serce trójprzedsionkowe jest to wada, objawiająca się obecnością włóknisto - łącznotkankowej błony w jamie lewego przedsionka. Błona ta umiejscowiona jest pomiędzy zastawką dwudzielną a ujściem żył płucnych do lewego przedsionka. W większości przypadków wada ta wykrywana jest u noworodków podczas badania..

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

.. Serce człowieka unaczynione jest przez tętnice wieńcowe ( początkowy odcinek tętnic wieńcowych obejmuje serce co może przypominać wieniec ). Wyróżniamy dwie główne tętnice wieńcowe, które odchodzą od aorty wstępującej w tzw. zatokach aorty ( Valsalvy ). Główne tętnice wieńcowe to lewa i prawa tętnica..

Hibernacja mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej

.. Choroba niedokrwienna serca ( choroba wieńcowa ) występuje powszechnie i jest jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce. Postępy profilaktyki i terapii choroby niedokrwiennej serca znacznie wpłynęły na zmniejszenie umieralności jednak choroba wieńcowa wciąż pozostaje jedną z najważniejszych przyczyn..

Światowy Dzień Serca (28 września)

Światowy Dzień Serca (28 września)

.. 28 września obchodzony jest Światowy Dzień Serca. Akcja ma za zadanie upowszechnić podstawową wiedzę o chorobach serca, ich leczeniu i..

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK)

.. ...do serca. W drugim, serce nie ma przestrzeni do pracy. Wydajna praca serca jest też niemożliwa przy masywnym zatorze tętnicy płucnej. Do nagłego zatrzymania krążenia może także dojść z powodu zatrucia lekami czy chemikaliami. Przy NZK serce nie wykonuje pracy hemodynamicznej, nie bije...

Osierdzie

.. Osierdzie jest to rodzaj worka, w którym ukryty jest mięsień sercowy. Osierdzie składa się z dwóch warstw. Zewnętrzna warstwa jest zbudowana z tkanki włóknistej. Warstwa wewnętrzna ma charakter błony surowiczej, z jednej strony przylega ściśle do serca ( ta część jest również zwana nasierdziem ), z drugiej..

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe

.. ...tłumaczy fakt, iż zawał serce u młodych ludzi jest zwykle znacznie bardziej rozległy niż u osób z długoletnim wywiadem choroby wieńcowej. Drożność tętnic wieńcowych ocenia się wykonując koronarografię. Zabieg ten pozwala na ewentualne jednoczasowe udrożnienie tętnicy przy pomocy..

Wymiary jam serca w badaniu ECHO

Wymiary jam serca w badaniu ECHO

.. Wymiary jam serca ocenia się na podstawie badanie ECHO wykonywanym w kilku projekcjach. Ocenia się średnicę lewej komy podczas skurczy i rozkurczu serca. Podobnie ocenia się grubość tylnej ściany lewej komory. Grubość przegrody międzykomorowej ocenia się w rozkurczu. Ponadto, mierzy się średnicę prawej..

Kardiomegalia

.. ...metabolicznych. Dla przykładu, serce dzieci urodzonych przez matki chore na cukrzycę, może być powiększone przez kilka pierwszych tygodni życia. Jest to efekt zaburzeń metabolicznych w organizmie matki i ich wpływu na rozwój płodu. Sylwetka serca jest także powiększona w przebiegu chorób..

Wsierdzie

.. Wsierdzie jest to najbardziej wewnętrzna warstwa serca. W zasadzie, wsierdzie stanowi przedłużenie błony wewnętrznej naczyń krwionośnych. Od strony jam serca wsierdzie jest wysłane pojedynczą warstwą nabłonka. Nabłonek ten nazywamy śródbłonkiem, wyściela on również wnętrze wszystkich naczyń krwionośnych (..

Budowa naczyń krwionośnych

.. Ludzki układ krążenia składa się serca oraz z naczyń krwionośnych: tętnic, żył oraz łączących ich sieci naczyń włosowatych. Naczynia są rodzajem przewodów, rur, jednak ich funkcja wykracza poza jedynie transport krwi z serca do narządów i z narządów do serca. Naczynia biorą także czynny udział w regulacji..

Biopsja mięśnia sercowego (biopsja serca)

Biopsja mięśnia sercowego (biopsja serca)

.. Biopsja mięśnia sercowego ( biopsja serca ) jest inwazyjnym badaniem diagnostycznym wykonywanym w sytuacjach, gdy inne metody nie pozwoliły na zidentyfikowanie choroby, a dokładna diagnoza jest konieczna do wdrożenia odpowiedniego leczenia. Biopsja mięśnia sercowego dotyczy swoistych chorób serca jak..

Nowotwory serca

.. Nowotwory serca, szczególnie nowotworowy pierwotne, są zjawiskiem rzadkim. Nowotwory pierwotne to takie, które wywodzą się z komórek danego narządu. W przypadku serca, najczęstszym nowotworem pierwotnym jest śluzak. U dzieci najczęściej występuje mięśniak poprzecznie prążkowany. Śluzak umiejscawia się zwykle..

Wskaźnik sercowy

.. ...kwadratowego ) oraz że serce w ciągu minuty przepompowuje 5,4 litra krwi, średnia wartość CI wynosi 3,2 L/min/m2. Na wartość wskaźnika sercowego ma przede wszystkim wpływ pojemność minutowa serca, ta z kolei stanowi iloczyn częstości serca i pojemności wyrzutowej ( przyjęte anglojęzyczne..

Światowy Dzień Serca 2008

.. ...będzie hasło: Czy Twoje serce potrzebuje pomocy? , odbędą się w Zamościu. Światowy Dzień Serca to wydarzenie o randze międzynarodowej. Jego pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Światowa Federacja Serca, korzystająca ze wsparcia Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO ), UNESCO i UNICEF...

Leczenie zapalenia mięśnia sercowego

.. Zapalenie mięśnia sercowego to proces obejmujący komórki mięśniowe serca, jego naczynia, czasami także warstwę zewnętrzną i/lub wewnętrzną serca ( osierdzie, wsierdzie ). Przyczyny zapalenia mięśnia sercowego. Schorzenie to może mieć różnorodne przyczyny: zakaźne ( wirusy - najczęstsza przyczyna, bakterie,..

Objawy zapalenia mięśnia sercowego

.. Klinicznie zapalenie mięśnia sercowego jest jednostką bardzo zróżnicowaną, dlatego też nie ma niestety objawów typowych, które umożliwiłyby postawienie szybkiego i oczywistego rozpoznania. Obraz kliniczny jest ponadto uzależniony od czynnika sprawczego, nasilenia procesu zapalnego i odporności organizmu...

Powikłania zapalenia mięśnia sercowego

.. Częstość występowania zapalenia mięśnia sercowego nie jest znana. Szacowane dane, iż przechodzi je ok. 3,5 - 5 % populacji wydają się mocno zaniżone, ponieważ przypuszcza się, że w większości przypadków zapalenie mięśnia sercowego pozostaje nierozpoznane, ponieważ przechodzi bezobjawowo i bez trwałych..

Przyczyny zapalenia mięśnia sercowego

.. Zapalenie mięśnia sercowego ( ZMS ) jest schorzeniem o różnorodnej etiologii. Sam termin myocarditis oznacza czynne procesy zapalne toczące się w mięśniu sercowym, które obejmują kardiomiocyty ( komórki mięśnia sercowego ), tkankę śródmiąższową, naczynia, a w niektórych przypadkach również osierdzie...

Interwencyjne leczenie ostrego zawału serca

Interwencyjne leczenie ostrego zawału serca

.. Ostry zawał serca jest definiowany na podstawie obrazu klinicznego, zmian w zapisie echokardiograficznym ( EKG ) oraz diagnostyki biochemicznej. W zależności od typu zawału serca leczenie interwencyjne jest preferencyjną metodą postępowania ( STEMI ) lub też przeprowadzane jest jedynie w ściśle określonych..

Choroba reumatyczna a zapalenie wsierdzia

Choroba reumatyczna a zapalenie wsierdzia

.. ...osłabienie, szmer nad sercem, niewydolność serca czy objawy zapalenia płuc czy zatorowości. Również przyczyn oraz czynników predysponujących jest wiele. Zalicza się do nich: wady wrodzone serca, narkomanię, inne choroby serca oraz chorobę reumatyczną, dokładniej mówiąc gorączkę..

Objawy infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Objawy infekcyjnego zapalenia wsierdzia

.. ...pacjentów szmery nad sercem świadczące najczęściej o niedomykalności zastawek mitralnej lub aortalnej. Są one skutkiem uszkodzenia budowy zastawek, co generuje omawiane dźwięki podczas przepływu krwi. Infekcyjnemu zapaleniu wsierdzia często towarzyszą również objawy niewydolności serca,..

Powikłania infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Powikłania infekcyjnego zapalenia wsierdzia

.. ...się pompowanej przez serce krwi i w konsekwencji niedostateczne zaopatrzenie tkanek w tlen i substancje odżywcze, zwane zastoinową ( z powodu zastoju krwi w naczyniach żylnych ) niewydolnością serca. W zależności od stopnia cofania się krwi w lewej połowie serca i zastojem krwi w..

Nowa chirurgiczna hybryda przeciw śmiertelnym arytmiom

Nowa chirurgiczna hybryda przeciw śmiertelnym arytmiom

.. ...piersiowej, który odsłania serce. W zależności od miejsca powstawania arytmii lekarza mają do wyboru technikę nazywaną oknem przezmieczykowatym lub ograniczoną przednią torakotomię. Dzięki bezpośredniej wizualizacji serca oraz poruszania się po tkankach i naczyniach krwionośnych można..

Wszczepiono nowy defibrylator serca

Wszczepiono nowy defibrylator serca

.. W szpitalu św. Michała w Ontario po raz pierwszy wszczepiono pacjentowi nowoczesny defibrylator. Dzięki jego małym rozmiarom operacja zaliczana jest do małoinwazyjnych. Małoinwazyjna operacja natomiast oznacza mniejsze blizny i szybszy powrót do zdrowia. Mały rozmiar - duża siła. Mimo niewielkiego rozmiary..

Przewlekła niewydolność nerek

Przewlekła niewydolność nerek

.. ...wpływ wywierany jest na serce i naczynia krwionośne. Wśród około 30 - 50% osób cierpiących na PChN stwierdza się objawy choroby wieńcowej, u takiej samej liczby osób występuje niewydolność serca. Statystycznie około 10% osób rocznie zmagających się z PChN umiera z przyczyn sercowo -..

Tłuszczak serca

.. ...tłuszczaków, znajduje się serce. Jest to jednak dość rzadka lokalizacja. Zajęcie serca może powodować jednak uciążliwe dla pacjenta oraz groźne dla zdrowia i życia objawy ze strony układu sercowo - naczyniowego. Leczenie zabiegowe najczęściej powoduje ustąpienie dokuczliwych objawów...

Krążenie oboczne

.. W przypadku zamknięcia światła naczynia dochodzi do niemożności przepływu przez nie krwi. W niektórych przypadkach wytwarza się krążenie oboczne, które pozwala na zastępcze ukrwienie danego narządu. Jest to niezwykle cenne zjawisko, pozwalające uniknąć groźnych powikłań wynikających z długotrwałego..

Mięśniak poprzecznie prążkowany

Mięśniak poprzecznie prążkowany

.. Nowotwory układu sercowo - naczyniowego występują niezwykle rzadko. Mięśniak prążkowanokomórkowy jest najczęściej występującym nowotworem łagodnym serca u dzieci. Wczesne wykrycie oraz leczenie chirurgiczne daje duże szanse całkowitego pozbycia się zmiany. Dlatego też tak bardzo ważna jest diagnostyka serca..

Ścisła kontrola serca wcale nie oznacza lepszego stanu zdrowia

Ścisła kontrola serca wcale nie oznacza lepszego stanu zdrowia

.. Ścisła kontrola serca pacjentów chorych na migotanie przedsionków wcale nie oznacza, że są oni w lepszej kondycji niż pacjenci, którzy nie są skorzy do regularnego badania. Odkryła to grupa osób odpowiedzialnych za opracowanie najnowszych zaleceń dla cierpiących na to schorzenie pracy serca. Migotanie..

Jak serce przystosowuje się do niskiej zawartości tlenu?

Jak serce przystosowuje się do niskiej zawartości tlenu?

.. ...sprawdzić jak zachowuje się serce w warunkach o obniżonej zawartości tlenu i w jaki sposób serce wraca do normy po zejściu z dużych wysokości. Nie tylko na szczycie góry można znaleźć się w warunkach niedostatecznej zawartości tlenu. Osoby na oddziałach intensywnej terapii w szpitalach..

Uderzenia gorąca w menopauzie mogą być dobrym znakiem dla serca

Uderzenia gorąca w menopauzie mogą być dobrym znakiem dla serca

.. Znasz to uczucie? Najpierw uderzenie gorąca na twarzy, następnie ciepło rozchodzi się po całym ciele, zaczynasz się pocić, po czym następuje kolejny atak. Uderzenia gorąca dotykają 75% kobiet w okresie menopauzy. Chociaż uczucie to jest uciążliwe, naukowcy twierdzą, że jest to oznaką zdrowego serca...

Badanie serca noworodków pulsoksymetrem

Badanie serca noworodków pulsoksymetrem

.. ...przypadków problemów z sercem, które zagrażają życiu dzieci. Wiele noworodków opuszcza szpital bez postawionej diagnozy, co zwiększa ryzyko powikłań, a nawet śmierci. W przeszłości przeprowadzono już testy dotyczące korzyści płynących z badania noworodków pulsoksymetrem, jednak nie..

Niski poziom witaminy C a ryzyko niewydolności serca

Niski poziom witaminy C a ryzyko niewydolności serca

.. ...z powodu problemów z sercem lub śmierci sercowej. Dodatkowo ustalono, że 98 pacjentów miało wysoki poziom hsCRP. Znaczenie badań nad niedoborem witaminy C. Obecność szlaków zapalnych u pacjentów z niewydolnością serca może tłumaczyć większe ryzyko problemów zdrowotnych w przypadku..