Serce do

Anatomia serca

Anatomia serca

.. Serce ( cor s. cardia ) jest narządem ośrodkowym układu naczyniowego określanym przez anatomów jako mięsień wydrążony, odgrywający rolę pompy. Serce pobiera krew krążącą w organizmie z obu żył głównych, górnej i dolnej ( vena cava superior et inferior ), oraz z żył płucnych. Krew z komór serca tłoczona jest..

Praca serca

.. Serce w czasie spoczynku wykonuje 70 - 75 skurczów na minutę. Objętość krwi wyrzucana z jednej komory podczas skurczu wynosi ok. 70 ml, zatem objętość wyrzutowa w spoczynku wynosi ok. 5 litrów/min. Częstość skurczów serca reguluje układ nerwowy. Wzrost aktywności układu współczulnego - przyspiesza czynność..

Powikłania zawału serca

.. ...powstaniem nowego szmeru nad sercem. Leczeniem jest pilna operacja naprawcza pękniętej przegrody. Pęknięcie mięśnia brodawkowatego występuje u 2% chorych z zawałem. Dochodzi do niego między 2. a 10. dniem po zawale. Najczęściej pęknięciu ulega mięsień przyśrodkowy tylny. Pęknięcie..

Migotanie przedsionków

.. ...krwi tłoczona przez serce w ciągu minuty ). Pacjenci z migotaniem przedsionków skarżą się na kołatanie serca ( nierówna praca, uczucie potykania się serca ). Przyczyny migotania przedsionków. nadciśnienie tętnicze ( Hypertensio arterialis ) choroba niedokrwienna serca ( IHD ) nadczynność..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...niewystarczający odżywiają serce. Najczęstszym objawem choroby niedokrwiennej serca jest ból w klatce piersiowej. Biorąc pod uwagę charakter bólu schorzenie to możemy określać jako dławicę piersiową. Lekami najczęściej wykorzystywanymi w chorobie wieńcowej są azotany ( nitraty ). Można..

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

.. ...systematycznie przyzwyczajać serce do wysiłku fizycznego. Do ćwiczeń zalecanych osobom po zawale należą dyscypliny, w których wysiłek jest jednostajny, bez gwałtownych zrywów. Jazda na rowerze, pływanie i szybkie chodzenie podczas spacerów korzystnie wpływają na wzrost wydolności..

Serce trójprzedsionkowe

.. Serce trójprzedsionkowe jest to wada, objawiająca się obecnością włóknisto - łącznotkankowej błony w jamie lewego przedsionka. Błona ta umiejscowiona jest pomiędzy zastawką dwudzielną a ujściem żył płucnych do lewego przedsionka. W większości przypadków wada ta wykrywana jest u noworodków podczas badania..

Defibrylacja

Defibrylacja

.. ...łóżka; przyłożyć elektrody tak aby serce znajdowało się między nimi; nacisnąć w tym samym czasie oba przyciski rozładowujące na elektrodach; po każdym wyładowaniu ocenić wynik defibrylacji ( EKG, tętno )...

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

.. Serce człowieka unaczynione jest przez tętnice wieńcowe ( początkowy odcinek tętnic wieńcowych obejmuje serce co może przypominać wieniec ). Wyróżniamy dwie główne tętnice wieńcowe, które odchodzą od aorty wstępującej w tzw. zatokach aorty ( Valsalvy ). Główne tętnice wieńcowe to lewa i prawa tętnica..

Sztuczne zastawki serca

.. ...zastawek serca na sztuczne. Serce ludzkie ma 4 zastawki kontrolujące kierunek przepływu krwi podczas skurczu i rozkurczu. Między przedsionkami i komorami są zastawki: dwudzielna ( mitralna ) i trójdzielna. W ujściu aorty i pnia płucnego są zastawki: aortalna i pnia płucnego. Wymiana..

Tętniak pozawałowy serca

.. ...kardiochirurgiczne usunięcie tętniaka ( aneuryzektomia ), resekcja wsierdzia, ablacja prądem częstotliwości radiowej mająca na celu usunięcia ogniska arytmogennego, pomostowanie aortalno - wieńcowe CABG...

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

.. ...ciała ludzkiego, tak i serce musi być zaopatrywane w krew. Rolę naczyń tętniczych serca pełnią tętnice wieńcowe, rozpoczynające się w początkowym odcinku aorty ( opuszce aorty ) i doprowadzające krew do serca głównie w fazie jego rozkurczu. Mięsień sercowy, budujący ściany serca, jest..

Test wysiłkowy EKG

Test wysiłkowy EKG

.. ...pojawić się: bóle w klatce piersiowej, uczucie duszności; zawroty głowy. Jeżeli podczas badania poczujesz ból w klatce, brak sił, uczucie duszności od razu poinformuj o tym lekarza przeprowadzającego test...

Nakłucie worka osierdziowego

.. ...Worek osierdziowy otacza serce człowieka. W różnych stanach patologicznych ( zapalenie, uraz ) może dojść do gromadzenia się w nim krwi lub płynu wysiękowego. Obecność dużej ilości płynu w worku osierdziowym prowadzi do upośledzenia pracy serca ( utrudniony jest skurcz i rozkurcz )...

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

.. ...fizycznego. Mówiąc o pojęciu serce sportowca mamy na myśli: rozstrzeń - powiększenie objętości jam serca; przerost mięśniówki serca; wzmożone napięcie nerwu błędnego - dziesiąty nerw czaszkowy ( powoduje to zmniejszenie ilości uderzeń serca podczas wysiłku i w spoczynku ). Powiększenie..

Metody operacyjne by-passów

.. ...sztucznego aparatu płuco - serce ): pomost żylny aortalno - wieńcowy ( ACVB ); ominięcie zwężenia tętnicy wieńcowej za pomocą pomostu z tętnicy piersiowej wewnętrznej ( ITA lub IMA by - pass ). Metody torakoskopowe by - passów. nie wymagające otwarcia klatki piersiowej; nie wymagają..

Ciśnienie krwi i tętno

Ciśnienie krwi i tętno

.. ...warunkach normalnych serce człowieka wykonuje ok. 60 - 80 skurczów na minutę. W momencie skurczu komór serca krew napływa do tętnic - powoduje to wzrost ciśnienia. W czasie rozkurczu ciśnienie w tętnicach jest niższe. Dzięki takim właściwościom układu sercowo - naczyniowego wyróżniamy..

ECHO serca (USG serca)

ECHO serca (USG serca)

.. ...( worku otaczającym serce ). ECHO serca jest badaniem nieszkodliwym, więc nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonywania. Badanie ECHO serca wykonywane jest w pozycji leżącej. Pacjent leży na leżance na lewym boku, klatka piersiowa musi być odsłonięta by zapewnić lekarzowi dostęp. Na..

Borelioza

Borelioza

.. ...stawy, układ nerwowy lub serce. Postacie boreliozy. W postaci stawowej zajęte są zwykle stawy kolanowe ( obrzęki, stan zapalny ). Neuroborelioza ( zajęty układ nerwowy ) może powodować niedowłady, porażenia nerwów, zapalenie mózgu. Ta postać choroby często przypomina stwardnienie..

Blok przedsionkowo-komorowy

.. ...pobudzeń jest blokowane ( serce zamiera na ułamek sekundy, potyka się ) mówimy o periodyce Wenckebacha. Ten typ bloku drugiego stopnia również może występować u zupełnie zdrowych ludzi, na przykład w młodzieży podczas snu. Nie wymaga leczenie jeśli nie powoduje dyskomfortu,..

Krążenie hiperkinetyczne

.. ...serca jest znaczna. Serce zwiększając częstość uderzeń i/lub silę skurczu kompensuje niskie ciśnienie układowe. Krążenie hiperkinetyczne ma miejsce na przykład w przypadku ciężkich zakażeń bakteryjnych krwi wchodzących w fazę wstrząsu septycznego ( sepsa ). Wstrząs w swojej fazie..

Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne

.. ...lewego przedsionka i odciąża prawą komorę serca. Nie ma to żadnego wpływu na naczynia płucne, dlatego w ciężkich stadiach nadciśnienia płucnego jedynym ratunkiem dla chorego jest przeszczep płuca - serce...

Ketoza

.. ...ostre bóle brzucha. Serce chorego bije szybko ( tachykardia ), chory jest odwodniony, z ust wydobywa się zapach acetonu. Kwasica ketonowa jest stanem zagrożenia życia, wymaga natychmiastowego leczenie w warunkach oddziału szpitalnego. U chorych z rozpoznaną cukrzycą, leczonych insuliną,..

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK)

.. ...do serca. W drugim, serce nie ma przestrzeni do pracy. Wydajna praca serca jest też niemożliwa przy masywnym zatorze tętnicy płucnej. Do nagłego zatrzymania krążenia może także dojść z powodu zatrucia lekami czy chemikaliami. Przy NZK serce nie wykonuje pracy hemodynamicznej, nie bije...

Przepuklina przełykowa (przepuklina rozworu przełykowego)

.. ...za tchawicą, potem za sercem i aortą. Przebija przeponę w miejscu zwanym rozworem przełykowym. Zaraz pod przeponą, już w jamie brzusznej, łączy się z żołądkiem. Miejsce połączenia nazywane jest wpustem żołądka. W przypadku przepukliny rozworu przełykowego przez otwór w przeponie do..

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe

.. ...tłumaczy fakt, iż zawał serce u młodych ludzi jest zwykle znacznie bardziej rozległy niż u osób z długoletnim wywiadem choroby wieńcowej. Drożność tętnic wieńcowych ocenia się wykonując koronarografię. Zabieg ten pozwala na ewentualne jednoczasowe udrożnienie tętnicy przy pomocy..

Stymulacja przezprzełykowa

.. ...Po pierwsze pobudza serce za pomocą impulsów elektrycznych. Po drugie, rejestruje aktywność elektryczną własną serca oraz wywołaną sztucznym impulsem elektrycznym. W trakcie badania można ocenić, a co ważniejsze, wywołać ukryte zaburzenia rytmu, które samoistnie występują rzadko, ale po..

Szmery serca u dzieci

.. Szmer nad sercem jest akustycznym odzwierciedleniem pewnych zaburzeń przepływu krwi. Podstawowym badaniem służącym do oceny szmerów serca jest osłuchiwanie przy pomocy stetoskopu lekarskiego. W zależności do charakteru szmeru, jego występowania względem uderzeń serca, barwy, natężenia i promieniowania do..

Szmery w sercu

.. ...korelować z nasileniem wady - konieczne jest badanie ECHO. Coraz częściej zdarza się, że szmery nad sercem dorosłego człowieka są związane z pozostałościami po wrodzonych wadach zoperowanych w dzieciństwie...

Krążenie w życiu płodowym

Krążenie w życiu płodowym

.. ...także inaczej zbudowany. Serce płodu ma kształt w przybliżeniu kulisty, lewe komora jest podobnej grubości co prawa. Przedsionki serca są połączone przez otwór w przegrodzie międzyprzedsionkowej ( otwór owalny ). Pień tętnicy płucnej jest połączony z aortą za pomocą przewodu tętniczego (..

Zator

.. ...bakteryjne zdążają się w ciężkich, uogólnionych infekcjach ( np. w sepsie meningokokowej ). Zlepione masy bakteryjne zatykają drobne naczynia krwionośne, objawem są krwawe wybroczyny na skórze chorego...

Choroba reumatyczna (gorączka reumatyczna)

.. ...atakowane narządy to stawy, serce i układ nerwowy. Zapalenie stawów na tle choroby reumatycznej nieleczone trwa do kilku tygodni. Podstawowe dolegliwości to ból i obrzęk dużych stawów. Nie dochodzi do trwałego uszkodzenia. Zajęcie układu nerwowego objawia się w postaci pląsawicy, czyli..

Zespół wazowagalny

.. ...małego powrotu żylnego, serce pracuje na pusto , czyli za szybko w stosunku do objętości krwi, która powraca z żył dolnej części ciała. Taka sytuacja powoduje aktywację układu przywspółczulnego, głównie nerwu błędnego ( łac. nervus vagus ) i w konsekwencji rozszerzenie naczyń ( łac...

Serce po prawej stronie (dekstrocardia)

.. ...wewnętrznych, w której serce jest lustrzanym odbiciem serca u większości ludzi. Odwrócenie położenie dotyczy nie tylko koniuszka serca ( standardowo położony po prawej stronie na wysokości 4 - 5 międzyżebrza, w dekstrocardii symetrycznie po prawej ) ale także układu wielkich naczyń serca..

Kardiomegalia

.. ...metabolicznych. Dla przykładu, serce dzieci urodzonych przez matki chore na cukrzycę, może być powiększone przez kilka pierwszych tygodni życia. Jest to efekt zaburzeń metabolicznych w organizmie matki i ich wpływu na rozwój płodu. Sylwetka serca jest także powiększona w przebiegu chorób..

Zaciskające zapalenie osierdzia

.. ...rentgenowskiego ( serce w pancerzu zwapniałego osierdzia ) i badania ECHO serca. Przydatna może być także tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny. Leczenie polega na wykonaniu zabiegu perikardiocentezy...

Zespół MAS

.. ...dochodzi do bradykardii. Serce, pracując w zwolnionym rytmie, może nie być w stanie zapewnić odpowiedniego ukrwienia mózgu - stąd omdlenia. Drugą możliwą sytuacja jest wystąpienie chwilowej asystolii, czyli braku czynności elektrycznej, a zatem również skurczowej, serca. Mięsień sercowy..

Choroby tkanki łącznej

Choroby tkanki łącznej

.. ...wewnętrznych ( płuca, serce, nerki, jelita ). Leczenie jest niestety jedynie objawowe, w zależności od konkretnej jednostki podaje się preparaty mające na celu spowolnienie lub zatrzymanie progresji choroby...

Ból w klatce piersiowej u dziecka

.. ...rzadko związane są z sercem i układem krążenia. Ból w klatce piersiowej u dzieci jest najczęściej objawem patologii dotyczącej układu oddechowego. Może to być ból związany z ostra infekcją, np. zapaleniem płuc. Same płuca jako narząd nie są unerwione czuciowe, bogato unerwiona jest..

Wskaźnik sercowy

.. ...kwadratowego ) oraz że serce w ciągu minuty przepompowuje 5,4 litra krwi, średnia wartość CI wynosi 3,2 L/min/m2. Na wartość wskaźnika sercowego ma przede wszystkim wpływ pojemność minutowa serca, ta z kolei stanowi iloczyn częstości serca i pojemności wyrzutowej ( przyjęte anglojęzyczne..

Śmierć kliniczna

.. ...samodzielnego oddychania a jego serce nie bije. Według klasycznej definicji śmierci, człowiek jest martwy. Jeśli przyczyny zatrzymania akcji serca i oddychania nie są nieodwracalne, możliwe jest jeszcze przeprowadzenie skutecznej reanimacji. Punktem bez powrotu, według obecnej wiedzy..

Tętno u dziecka

.. ...znacznie szybciej niż serce dorosłego: noworodki ( do 28 dnia życia ): 100 - 180/min pierwsze miesiące życia: 100 - 220/min pierwsze lata życia: 80 - 170/min 2 - 10 rok życia: 70 - 110/min dopiero w wieku kilkunastu lat normy częstości pracy serca stają się zbliżone norm dla ludzi..

Plastyka serca

.. ...Badania nad sztucznym sercem nadal jednak nie dają nam oczekiwanej alternatywy. Podobnie inżynierowie biomedyczni są ciągle daleko od wyhodowania ludzkiego serca w warunkach laboratorium. Plastyka serca, zwana także geometryczną rekonstrukcją lewej komory serca ( metoda Dora ) jest..

Milrynon (Corotrope)

.. ...obwodowego, któremu serce musi się przeciwstawiać, sprawia, że wzrasta wydolność pracy mięśnia sercowego. Co ciekawe, wzrost siły skurczu uzyskany poprzez blokadę fosfodiesterazy, nie wiąże się z zwiększeniem zapotrzebowania serca na tlen. Serca pracuje więc wydajniej i, kolokwialnie..

W zawale serca liczy się przede wszystkim czas

.. ...dopływać do mięśnia i serce wychodzi z zawału bez większych uszkodzeń - wyjaśniał prof. Grajek. Jak przyznał, w idealnych warunkach najlepszym sposobem na zawał jest angioplastyka - wprowadzony do naczynia specjalny balonik pozwala pozbyć się zakrzepu i blaszek miażdżycowych. Niestety,..

Problemy z ciążą mogą wpływać na serce dziecka

.. Dzieci, u których matek wystąpił w czasie ciąży stan przedrzucawkowy, mogą w późniejszym życiu być bardziej narażone na choroby serca - wynika z badań ogłoszonych na zjeździe brytyjskiego Society for Endocrinology. Stan przedrzucawkowy to stosunkowo częste powikłanie - jest nim zagrożonych około 7 procent..

Łóżko dla chorych na serce

.. ...niewydolności krążenia serce nie radzi sobie z pompowaniem krwi. U pacjenta pojawiają się obrzęki, a sprawność fizyczna drastycznie maleje. Niewydolność krążenia wymaga dobrej opieki kardiologicznej, a częste pobyty w szpitalu są kosztowne. Stąd pomysł, by wykrywać każde pogorszenie..

Pionierskie badanie polskich kardiologów

.. ...wieńcowej serca. Przez serce biegnie lewa i prawa tętnica wieńcowa. Lewa dzieli się na dwa duże naczynia - tętnicę zstępującą przednią i okalającą. Ich część wspólna to właśnie pień, bardzo krytyczne miejsce, bo w przypadku jego zwężenia pojawia się ryzyko wystąpienia ostrej..

Jak stresująca praca niszczy serce

.. Stres w pracy zaburza nerwowe i hormonalne mechanizmy regulujące pracę serca i w ten sposób bezpośrednio prowadzi do rozwoju choroby wieńcowej - informują badacze brytyjscy na łamach pisma European Heart Journal . Już wcześniejsze badania wykazały, że stresująca praca zwiększa ryzyko choroby wieńcowej serca,..

Brokuły w walce z chorobą serca

.. ...działają ochronnie na serce poprzez pobudzanie produkcji białka o nazwie tioredoksyna. Zapobiega ona uszkodzeniu komórek mięśnia sercowego przez wolne rodniki tlenowe. Składnikiem brokułów, który podnosi poziom tioredoksyny w organizmie jest sulforafan, związek należący do flawonoidów..

Immunoterapia chorób serca

.. ...mamy do czynienia, gdy serce nie radzi sobie z pompowaniem dostatecznej ilości krwi. Powoduje to miedzy innymi łatwe meczenie się, zastój krwi i obrzęki. W niektórych przypadkach ma to związek z zaburzeniami odporności Naukowcy z Methodist Hospital w Houston ( Teksas ) przeprowadzili..

Serce na miarę 21 wieku bije w laboratorium

.. ...Naukowcy z USA pozbawili serce dorosłej świni wszystkich komórek, zostawiając tylko samą konstrukcję i wchodzące w jego skład naczynia krwionośne. Miejsce usuniętych kardiomiocytów uzupełnili natomiast macierzystymi komórkami mięśnia sercowego. Po 4 dniach hodowli w laboratorium serce..

Burzliwe związki szkodzą na serce

.. ...mieć negatywny wpływ na serce - wynika z badań brytyjskich naukowców. Mimo że poprzednie badania sugerowały, że osoby, które pozostają w związkach, cieszą się lepszym zdrowiem niż single, okazuje się, że partnera należy wybierać starannie. Badanie 9 tys. osób wykazało, że niewłaściwy..

Chirurdzy zszyli pęknięte serce

.. ...Opolu zszyli pęknięte serce 19 - letniego Łukasza. Skomplikowana operacja uratowała chłopakowi życie. Młody mężczyzna został potrącony na drodze przez forda transita. Chłopak doznał ciężkiego urazu klatki piersiowej. W godzine po przywiezieniu do Centrum, chirurdzy przystąpili do..

Całkowicie wszczepialne polskie sztuczne serce za 5 lat

.. ...programu Polskie Sztuczne Serce . Na realizację projektu budżet państwa zaplanował 30 mln zł, jednak polskie placówki naukowe zainteresowane projektem wciąż czekają na rozporządzenia wykonawcze, aby program mógł ruszyć. Nad stworzeniem polskiego sztucznego serca od lat pracuje zabrzańska..

Oparzenia szkodzą sercu

.. ...tkanki kostnej. Wątroba i serce są przeciążone, zaś rany goją się trudniej, co zwiększa ryzyko infekcji. Zdaniem kierującego badaniami Marca Jeschke, leczenie oparzeń powinno się koncentrować na takich czynnikach jak odpowiedź zapalna, oporność na insulinę, nadmierny metabolizm, rozpad..

Operacja nowotworu serca metodą autotransplantacji

.. ...odrzuci, bo jest to jego serce - tłumaczył dziennikarzom amerykański kardiochirurg. Pacjent - pragnących zachować anonimowość 55 - letni poznaniak - czuje się dobrze i w najbliższym czasie, jak wszyscy pacjenci po operacji nowotworów złośliwych, przejdzie chemioterapię. Dopiero po jej..

Pierwsza udana transplantacja serca w Polsce przeprowadzona była 20 lat temu

.. ...pobraliśmy bijące jeszcze serce, wbrew dużemu oporowi ze strony środowiska lekarskiego. Wcześniej przeprowadzano wprawdzie w Polsce przeszczepy nerek, ale organy te pobierano wyłącznie od osób, których serce przestało już pracować. Uważano bowiem, że człowiek, którego serce bije, jest..

Trombopoetyna chroni serce po zawale

.. ...na raka, może chronić serce przed skutkami zawału - wskazują amerykańskie badania, o których informuje pismo Cardiovascular Research . Zawał serca to martwica fragmentu mięśnia sercowego, będąca skutkiem zahamowania krążenia w naczyniach ( tzw. wieńcowych ), które prowadzą krew do serca...

Beta-blokery pogarszają wyniki operacji serca?

.. ...ogranicza ryzyka problemów z sercem, ale może pogarszać szanse pacjenta - informuje The Lancet . Według przyjętego wśród lekarzy poglądu, podawanie beta - blokerów przed operacją miało chronić serce przed stresem i zwiększać szanse na przeżycie. Niestety, okazało się, że jest odwrotnie...

Gen wielkiego serca

.. ...cor bovinum , czyli sercem wołu może prowadzić do groźnych dla życia powikłań. Bywa spowodowane przez intensywne ćwiczenia, podwyższone ciśnienie krwi czy otyłość. Jak jednak wynika z prowadzonych na 30 ludziach i znacznej liczbie szczurów badań międzynarodowego zespołu ekspertów,..

Rajd dla zdrowia pacjentów po przeszczepie serca

.. ...przeszczepionym 10 lat temu sercem - Małgorzata Rejdych z Krakowa. Chcemy ludziom pokazać, że dostaliśmy szansę na dalsze życie i że na takie życie oczekują jeszcze następni. Każdy chce żyć, a my tym bardziej, i umiemy uszanować to serce drugi raz dane - dodała. Moje serce ma się bardzo..

Sterole mogą zwężać zastawki serca

.. ...i dodatkowo obciąża serce. Takie zwężenie występuje u 2 procent osób powyżej 65 roku życia oraz ponad 5 procent po 85 roku życia. Wraz ze starzeniem się populacji problem będzie narastał. Sterole blokują przyswajanie cholesterolu przez organizm, jednak - mimo że sa słabo wchłanianie -..

Przeszczepiono serce 9-miesięcznej dziewczynce

.. ...Zabrzu przeszczepili serce dziewięciomiesięcznej dziewczynce. To najmłodsza pacjentka w Polsce, u której przeprowadzono taką operację. Cierpiała na kardiomiopatię - wrodzoną wadę serca. Szczegóły przeprowadzonej niespełna tydzień temu transplantacji - pierwszej takiej u niemowlęcia -..

Hormon powiększający serce

.. ...hormon może powiększyć serce i nadać mu większą siłę - informuje pismo Clinical Endocrinology . Włoscy naukowcy z uniwersytetów w Mediolanie i Neapolu mierzyli poziom hormonu IGF - 1 ( insulinopodobnego czynnika wzrostu ) w organizmach 38 osób - z których połowę stanowili wyczynowi..

Zanieczyszczone powietrze niszczy serce

.. ...są osoby cierpiące na serce i choroby układu krążenia. Inny uczony, który badał wpływ zanieczyszczenia powietrza na serce, dr Robert Kloner zaleca, by takie osoby nie ćwiczyły na tzw. świeżym powietrzu, kiedy smog jest szczególnie gęsty. Uczony dodaje jednak, że prawdziwe rozwiązanie, to..

Zbyt szybkie bicie serca jest także niepokojącym objawem

.. ...im wolniej bije ich serce. Mały gryzoń, którego tętno sięga 240 uderzeń na minutę, przeżywa w idealnych warunkach 5 lat, podczas gdy najstarszy z obserwowanych wielkich żółwi z tętnem 6 uderzeń na minutę żył 177 lat. W przypadku człowieka mamy szansę na około trzy miliardy uderzeń serca..

Iwabradyna obniża ryzyko zawału serca

.. ...i palenia. Chorzy na serce z tętnem 70 i więcej uderzeń na minutę byli o 46 proc. bardziej narażeni na zawał i o 34 proc. na zgon, w porównaniu z osobami, których serce biło wolniej. Jak przypomniał prof. Andrzej Rynkiewicz, obecnie w leczeniu choroby wieńcowej stosuje się standardowo..

Światowy Dzień Serca 2008

.. ...będzie hasło: Czy Twoje serce potrzebuje pomocy? , odbędą się w Zamościu. Światowy Dzień Serca to wydarzenie o randze międzynarodowej. Jego pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Światowa Federacja Serca, korzystająca ze wsparcia Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO ), UNESCO i UNICEF...

Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzeniem rytmu serca

.. ...leczenie chirurgiczne ). Serce ma wielu wrogów – najgroźniejsi to otyłość, cukrzyca, nadciśnienie, brak systematycznego, dostosowanego do wieku wysiłku fizycznego. Konieczna jest też stała, zwłaszcza w dojrzałej fazie życia, kontrola pracy serca. W spoczynku powinno ono bić w..

Uwaga na zbyt szybkie tętno spoczynkowe

.. ...za zdrowe, u których serce w stanie spoczynku bije powyżej 80 uderzeń na minutę, powinny przejść podstawowe badania - jest to bowiem czynnik mogący wskazywać np. na możliwość występowania nierozpoznanego wcześniej zwiększonego ciśnienia tętniczego lub niedokrwienia mięśnia sercowego. O..

Nadciśnienie tętnicze a sól

.. ...społeczny Chronię mózg i serce - mniej solę . Znany z telewizyjnych programów o gotowaniu Okrasa jest z wykształcenia dietetykiem, chętnie więc podjął się współpracy ze specjalistami z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dieta, która nie smakuje, nie leczy. Zdrowe jedzenie nie musi..

Smażone jedzenie, słone przekąski i mięso zwiększa ryzyko ataku serca

.. ...na układ krwionośny i serce, podczas gdy inne ( takie jak sos sojowy ) mogą działać niekorzystnie - ich połączenie w jednej diecie neutralizuje ich ostateczne działanie. Autorzy pracy podsumowując swoje odkrycie zachęcają: jedzmy owoce i warzywa, to prosty sposób obniżenia ryzyka chorób..

Metoda OCT na zawał serca

.. ...pozaakademickich w Polsce w zawale serce wynosi w tej chwili mniej więcej 3 - 5 procent, więc są to niskie wskaźniki. Jest też niewątpliwym sukcesem, że prawie cała powierzchnia kraju jest pokryta przez sieć ośrodków kardiologii inwazyjnej, które leczą całodobowo pacjentów z zaostrzeniem..

Nadciśnienie tętnicze należy leczyć w każdym wieku

.. ...naczynia tętnicze, a serce zmuszone jest do nadmiernej pracy. Nieleczone nadciśnienie szybko prowadzi do rozwoju miażdżycy, a w konsekwencji wystąpienia choroby wieńcowej, zawału serca, udaru mózgu, niewydolności nerek i demencji starczej. Nadciśnienie można rozpoznać dość szybko - do..

Sztuczne serce działa jak prawdziwe?

.. ...dobrze jak prawdziwe serce. Obecnie używane, poruszane pneumatycznie sztuczne serca sprawdzają się tylko jako rozwiązanie tymczasowe, dopóki nie znajdzie się odpowiedni narząd do przeszczepu. Pacjent nie ma z nimi pełnej swobody ruchów, pojawiają się też komplikacje w rodzaju zakrzepów..

Rozrusznik serca zasilany sercem?

.. ...generowanym przez bijące serce - informuje New Scientist . Opracowany przez brytyjskich naukowców z Southampton University Hospital generator składa się z dwóch niewielkich baloników wypełnionych płynem i połączonych silikonową rurką z ruchomym magnesem wewnątrz Bicie serca kolejno..

Przeszczep serca od tej samej płci jest lepszy

.. ...osoba która otrzyma nowe serce jest tej samej płci co dawca. Naukowcy z Johns Hopkins University w Baltimore przeanalizowali wyniki ponad 18 000 operacji przeszczepu serca z lat 1998 - 2007. Okazało się, że odsetek zgonów rósł o 20 procent powyżej przeciętnej, jeśli biorcą była kobieta,..

Wino korzystniejsze na serce niż ryby

.. ...wpływają korzystniej na serce, niż dieta z ryb. W badaniu wykazano, że u ludzi, którzy wypijają szklankę wina dziennie, poziom kwasów omega - 3 we krwi, które maja bardzo korzystny wpływ na serce jest wyższy, niezależnie od tego, jaką ilość ryb spożywają. Kwasy Omega - 3 znajdują się w..

Pomiar ciśnienie w tętnicy udowej

.. ...krwi może uszkodzić serce, naczynia krwionośne i wiele narządów - na przykład nerki czy mózg. Skuteczne leczenie nadciśnienia wymaga przeprowadzenia dokładnych pomiarów, ale długotrwałe mierzenie ciśnienia tętniczego bywa próbą cierpliwości zarówno dla pacjenta, jak i lekarza. Trzeba..

Szybsze tętno w spoczynku a zawał serca

.. ...wcześniej problemów z sercem. Okazało się, że kobiety których tętno było najszybsze ( ponad 76 uderzeń na minutę ) były 1,6 raza bardziej narażone na zawał w porównaniu z rówieśniczkami o wolniejszym tętnie ( poniżej 62 uderzeń na minutę ). Jednak związek między tętnem a zawałem okazał..

Ciśnienie krwi jest uwarunkowane genetycznie

.. ...produkowane głównie przez serce i ściany naczyń krwionośnych - tzw. peptydy natriuretyczne. Białka te są odpowiedzialne między innymi za regulację wydalania soli z moczem. Już od czasu odkrycia, że serce wydziela peptydy rozszerzające naczynia krwionośne i ułatwiające pozbycie się..

Polski robot kardiochirurgiczny

.. ...będzie można operować serce. Jest przyjazny dla chirurga. Przyjemnie się pracuje tą maszyną - powiedział podczas konferencji prasowej w Katowicach dyrektor naukowy FRK dr hab. Romulad Cichoń, kardiochirurg od wielu lat operujący z wykorzystaniem robotów medycznych. Przeprowadzone..

Nowa metoda leczenia zastawek serca

.. ...Stowarzyszenia Nasze Serce . Choroby zastawki serca to grupa chorób polegających na uszkodzeniu zastawek serca w postaci ich zwężenia lub nieszczelności. Zastawka może jednocześnie być zwężona i nieszczelna, także choroba może dotyczyć kilku zastawek jednocześnie ( w sercu są cztery..

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Religi

.. ...tegorocznego koncertu Serce za serce . W ten sposób fundacja od lat dziękuje wspierającym ją sponsorom. 28 listopada wystąpi m.in. wybitna śpiewaczka Małgorzata Walewska z towarzyszeniem muzyków Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego. Fundacja Rozwoju..

Wirtualny model serca lepszy niż prawdziwe?

.. ...przekrój serca w żądanym rzucie. Serce może bić normalnie lub symulować różne choroby. Wirtualne serce ma być nie tylko pomocą dydaktyczną dla studentów, ale również wsparciem dla specjalistów - kardiologów...

Bicie serca kluczowe dla rozwoju krwinek

.. ...terapeutyczne. Kiedy zaczyna bić serce rozwijającego się zarodka, komórki wyściełające naczynia krwionośne zaczynają różnicować się w komórki krwi. George Daley wraz z kolegami ze Szpitala Dziecięcego w Bostonie odkrył, że napięcie jakiemu podlegają ściany naczyń krwionośnych znacząco..

Białka budujące serce pomoże ratować mięśnie chorych na miopatię

.. Białko budujące mięsień sercowy może zastąpić uszkodzone białko mięśni szkieletowych u chorych na miopatię - informują naukowcy na łamach pisma Journal of Cell Biology . Głównym białkiem umożliwiającym mięśniom kurczenie się jest aktyna. To białko, które występuje w różnych postaciach w dorosłym sercu i..

Pomidory pomogą w leczeniu chorób serca

.. ...150 osób chorych na serce - Ateronon w ciągu ośmiu miesięcy zmniejszył u nich związane z miażdżycą utlenianie szkodliwych tłuszczów niemal do zera. Neurolog Peter Kirkpatrick zaryzykował twierdzenie, że likopen mógłby być skuteczniejszy niż stosowane dotąd powszechnie statyny. Inni..

Nordic Walking w rehabilitacji chorób serca

.. ...z ciężko uszkodzonym sercem - poinformował podczas konferencji prasowej rzecznik szpitala Zdzisław Czekierda. Prof. Waldemar Banasiak, kierownik Ośrodka Chorób Serca Wojskowego Szpitala Klinicznego dodał, że rehabilitacji zostali poddani pacjenci, u których wyczerpano możliwości..

Przeszczep wspomagającego serca

.. ...lat temu wspomagające serce pozwoliło mającej obecnie 16 lat dziewczynie odzyskać zdrowie - informuje pismo The Lancet . Obecnie własne serce Hannah Clark jest w znakomitym stanie. Przeszczep usunięto już w roku 2006. Sir Magdi Yacoub, który dokonał zabiegu wszczepienia serca powedział..

Dla serca najlepszy jest świeży czosnek

.. ...lepiej wpływa na nasze serce niż czosnek suszony czy gotowany - informuje Journal of Agricultural and Food Chemistry . Choć dobry wpływ czosnku na serce przypisywano dotąd przeciwutleniaczom, zespół kierowany przez Dipaka K. Dasa wykazał, że surowy, świeżo zgnieciony czosnek wytwarza w..

Dieta uboga w węglowodany i bogata w białka zwiększa ryzyko miażdżycy

.. ...węglowodany i ich wpływu na serce była kardiolog dr Shi Yin Foo z laboratorium Rosenzweiga. Zainspirowały ją do tego kontakty z pacjentami, którzy stosowali te diety i trafili do niej z zawałem serca. W tamtym czasie Rosenzweig był na podobnej diecie. Naukowcy postanowili wspólnie..

Bezsenność a choroby serca

.. ...wystąpienia problemów z sercem - ostrzegają francuscy naukowcy, których badania opublikowane zostały w piśmie Sleep . Naukowcy z Uniwersytetu Montrealu i Uniwersytetu Laval przez 40 godzin obserwowali 13 osób cierpiących na bezsenność i 13 osób, które nie miały problemów ze snem. Ich..

Masywne uda chronią serce

.. Osoby, których uda mają obwód większy niż 60 centymetrów są w mniejszym stopniu narażone na choroby serca - przekonują duńscy naukowcy. Ich zdaniem, uda o mniejszym obwodzie nie mają wystarczającej masy mięśniowej, przez co zmniejsza się wrażliwość na insulinę. To z kolei zwiększa ryzyko cukrzycy i chorób..

27 września Światowy Dzień Serca

.. Zdrowe serce lepsza praca - pod takim hasłem odbędzie się w Polsce już po raz ósmy Światowy Dzień Serca. Centralne obchody zaplanowano na 27. września we Wrocławiu. Impreza odbywa się w ponad stu krajach, pod patronatem Światowego Stowarzyszenia Serca. Jak powiedział prezes - elekt Polskiego Towarzystwa..

Długotrwały stres zwiększa ryzyko choroby serca u dzieci

.. ...podczas konferencji Serce w potrzasku! Stres jako czynnik ryzyka chorób serca , która odbyła się w grudniu w Warszawie. Dane pochodzące z badań mogą budzić niepokój, ponieważ wskazują, że coraz więcej dzieci i młodzieży może być narażonych na choroby układu sercowo - naczyniowego w..

Szampan może korzystnie wypływać na serce i układ krążenia

.. ...mieć korzystny wpływ na serce i układ krążenia - wynika z brytyjskich badań, które publikuje pismo British Journal of Nutrition . Nasze badania wykazały, że picie około dwóch kieliszków szampana dziennie może korzystnie oddziaływać na czynność naczyń krwionośnych, w sposób podobny do..