Sinistrogram

Lewogram

.. Lewogram ( sinistrogram ) to przesunięcie osi elektrycznej serca w lewo w stosunku do prawidłowej osi serca. Oś serca określamy w oparciu o wynik badania EKG. Do orientacyjnego określenie osi elektrycznej serca wystarczą zapisy z I i II lub I i aVF elektrody ( elektrody kończynowe ). Jeśli odchylenie osi..

Echo serca - Str. 44

.. ...graniczne P - mitrale sinistrogram patologiczny 28 maja 2008 - Holter EKG rytm zatokowy o sredniej czest 83 max 136 min 51 w nocy bez zlozonych arytmii pojed. pobudzenie komorowe 5/dobe bez pauz odcinek ST bez zmian 31 maja 2008 - Echo mierzone w opuszce czy jakos tak AO op - 3,5 n. 2 -..

Graniczne P-mitrale i graniczna wielkosc lewego przedsionka

.. ...graniczne P - mitrale sinistrogram patologiczny 28 maja 2008 - EKG rytm zatokowy o sredniej czest 83 max 136 min 51 w nocy bez zlozonych arytmii pojed. pobudzenie komorowe 5/dobe bez pauz odcinek ST bez zmian 31 maja 2008 - Echo mierzone w opuszce czy jakos tak AO op - 3,5 n. 2 - 3,9 LA..