Skala Glasgow

Śpiączka

Śpiączka

.. ...kontaktu z otoczeniem. Skala Glasgow. W zależności od przyczyny śpiączki, ogólny stan kliniczny chorego może być ciężki lub stabilny. Ocenę świadomości przeprowadza się na całym świecie za pomocą skali Glasgow. Jest to 15 punktowa skala oceniająca trzy grupy parametrów: reakcje ruchowe..