Skurcz

Anatomia serca

Anatomia serca

.. ...występuje na przemian skurcz ( systole ) i rozkurcz ( diastole ) komór i przedsionków. W momencie gdy przedsionki wypełniają się krwią, komory wyrzucają krew na obwód. Następnie rozkurczają się komory serca i krew przez ujścia przedsionkowo - komorowe prawe i lewe napływa z przedsionków..

Czynność mechaniczna serca (hemodynamika serca)

.. ...i komór powoduje ich skurcz, faza repolaryzacji poprzedza ich rozkurcz. Układ krążenia jest niezbędny do zapewnienia następujących funkcji: transportowanie tlenu i substratów odżywczych do tkanek; usuwanie dwutlenku węgla i produktów przemiany materii ze wszystkich tkanek organizmu;..

Akineza

.. ...Akineza oznacza brak skurczu. Termin odnosi się do wyników badania ECHO serca. Jednym z elementów takiego badania, obok oceny budowy mięśnia sercowego i zastawek oraz grubości ścian, jest ocena kurczliwości poszczególnych elementów serca. Do opisu kurczliwości mięśnia sercowego używa się..

Ekstrasystolia (dodatkowy skurcz)

.. ...to inaczej dodatkowy skurcz, wynik przewiedzenia do komór dodatkowego impulsu elektrycznego. Prawidłowy rytm serca wynika z cykliczności powstawania pobudzeń w układzie bodźcoprzewodzącym serca. Skurcz przedsionków poprzedza skurcz komór. Skurcze dodatkowe wynikają z obecności..

Zjawisko reentry

.. ...mięśniowych i wywołuje ich skurcz. Impuls przewodzony drogą wolniejszą natrafia na komórki już pobudzone, więc niezdolne do kolejnej natychmiastowej reakcji. Impuls nie może od tak zniknąć, wraca więc szybka drogą. Jeśli trafi na już wypoczęte komórki, pobudza je i wywołuje skurcz. Jeśli..

Dystonia (ruchy dystoniczne)

.. ...niezależnie od naszej woli skurczów pewnych partii mięśni. Zaburzenie może dotyczyć całego ciała, kilku lub tylko jednej grupy mięśnie. Dystonia może występować jako zaburzenie uwarunkowane genetycznie, może być także objawem uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego ( udar mózgu, uraz )...