Skurcz i rozkurcz serca

Anatomia serca

Anatomia serca

.. ...występuje na przemian skurcz ( systole ) i rozkurcz ( diastole ) komór i przedsionków. W momencie gdy przedsionki wypełniają się krwią, komory wyrzucają krew na obwód. Następnie rozkurczają się komory serca i krew przez ujścia przedsionkowo - komorowe prawe i lewe napływa z przedsionków..

Czynność mechaniczna serca (hemodynamika serca)

.. ...i komór powoduje ich skurcz, faza repolaryzacji poprzedza ich rozkurcz. Układ krążenia jest niezbędny do zapewnienia następujących funkcji: transportowanie tlenu i substratów odżywczych do tkanek; usuwanie dwutlenku węgla i produktów przemiany materii ze wszystkich tkanek organizmu;..

Zwężenie odpływu z prawej komory

.. ...ulega zarówno czynność skurczowa jak i rozkurczowa. Badania wykonywane w celu rozpoznania zwężenia odpływu z prawej komory: ECHO serca EKG Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej Leczenie zwężenia odpływu z prawej komory. Leczenia korekcyjnego wymagają pacjenci, u których w badaniu ECHO..

Zastawki serca

.. ...poszczególnymi jamami serca. Skurcz komór powoduje zamknięcie zastawek przedsionkowo - komorowych ( dwudzielna i trójdzielna ), co zabezpiecza przed wtłoczeniem krwi do przedsionków zamiast do pni tętniczych. Podczas rozkurczu komór zastawki przedsionkowo - komorowe otwierają się -..

Niewydolność serca

.. ...jest na niewydolność skurczową, w której występuje spadek EF ( frakcji wyrzutowej ) oraz niewydolność rozkurczową ( częsta w chorobie wieńcowej oraz w przerostach mięśnia sercowego ). Niewydolność rozkurczowa charakteryzuje się podwyższonym ciśnieniem późnorozkurczowym w komorze przy jej..

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

.. ...czemu praca serca ( skurcz i rozkurcz ) nie powoduje wzrostu oporów przepływu. W około 80% przypadkach lewa tętnica wieńcowa ma większą średnicę od prawej. Rozkurcz komór jest momentem kiedy krew może swobodnie przepływać przez tętnice wieńcowe. Lewa tętnica wieńcowa ( arteria coronaria..

Sztuczne zastawki serca

.. ...przepływu krwi podczas skurczu i rozkurczu. Między przedsionkami i komorami są zastawki: dwudzielna ( mitralna ) i trójdzielna. W ujściu aorty i pnia płucnego są zastawki: aortalna i pnia płucnego. Wymiana zastawek na sztuczne może być zalecana w przypadku ich nadmiernego zwężenia (..

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

.. ...wyróżnić dwie fazy: skurczu i rozkurczu. W fazie skurczu mięsień sercowy napina się i objętość komór serca ulega gwałtownie zmniejszeniu. Efektem tego jest wyrzucenie krwi z prawej komory do płuc a z lewej do aorty, stąd zaś do całego organizmu. W fazie rozkurczu napięcie mięśnia maleje..

Tamponada worka osierdziowego

.. ...bardzo niską amplitudą skurcz/rozkurcz. Odchylenia obserwowane w badaniach dodatkowych. W wyniku tamponady worka osierdziowego pojawiają się zmiany w wielu badaniach ( EKG, rtg klatki piersiowej, ECHO serca, cewnikowanie prawego serca ). Najbardziej wartościową metodą badania serca jest..

Nakłucie worka osierdziowego

.. ...serca ( utrudniony jest skurcz i rozkurcz ). Wykonanie nakłucia worka osierdziowego. Pacjent znajduje się w pozycji półsiedzącej pod kątem mniej więcej ok. 30 stopni do poziomu ( w pozycji tej płyn przemieszcza się przed przednią ścianę serca co ułatwia jego odprowadzenie ). Przed..

Ciśnienie krwi i tętno

Ciśnienie krwi i tętno

.. ...pracy serca wyróżniamy skurcz i rozkurcz. Podczas skurczu ( systole ) krew wyrzucana jest z komór do tętnic. W czasie rozkurczu ( diastole ) krew napływa z przedsionków do komór. W warunkach normalnych serce człowieka wykonuje ok. 60 - 80 skurczów na minutę. W momencie skurczu komór..

Pomiar ciśnienia tętnicznego krwi

Pomiar ciśnienia tętnicznego krwi

.. ...określenia jaka jest jego skurczowa i rozkurczowa wartość. Wartość ciśnienia skurczowego zależy od rzutu serca i elastyczności tętnic. Ciśnienie rozkurczowe zależne jest od oporu naczyń obwodowych. Zmierzone wartości ciśnienia krwi zapisujemy w postaci: RR=xxx/yy mmHg, gdzie xxx to..

Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne

.. ...reaktywności naczyń ( skurcz - rozkurcz ). Efektem jest wzrost oporu naczyń płucnych. Takie warunki zmuszają prawą komorę do wzmożonej pracy, co powoduje przerost mięśnia sercowego i rozstrzeń w obrębie prawej komory i w konsekwencji rozwój prawokomorowej niewydolności serca...

Niedotlenienie serca

.. ...dostarczania tlenu; skurczem naczyń wieńcowych, jak na przykład w anginie Printzmetala; zaburzeniami rytmu serca, w przebiegu których skraca się faza rozkurczu mięśnia sercowego; końcowe odgałęzienie naczyń wieńcowych doprowadzające krew do warstwy podwsierdziowej są mechanicznie..

Niedociśnienie

.. ...mieścić się w przedziale: skurczowe 120 - 129 mmHg oraz rozkurczowe 80 - 84 mmHg. Biorąc pod uwagę rolę, jaką wzrost ciśnienia odgrywa w rozwoju choroby niedokrwiennej serca i uogólnionej miażdżycy tętnic, wskazane są nawet niższe wartości. Za optymalne uważa się ciśnienie skurczowe..

Wymiary jam serca w badaniu ECHO

Wymiary jam serca w badaniu ECHO

.. ...średnicę lewej komy podczas skurczy i rozkurczu serca. Podobnie ocenia się grubość tylnej ściany lewej komory. Grubość przegrody międzykomorowej ocenia się w rozkurczu. Ponadto, mierzy się średnicę prawej komory, przedsionków, opuszki aorty o raz pnia płucnego. Wymiary jam serca. Normy..

Milrynon (Corotrope)

.. ...leku jest wzrost siły skurczu ( tzw. efekt inotropowo dodatni ). W naczyniach krwionośnych zmiana przepływu jonów wapnia wiąże się z rozkurczem tych naczyń. Zestawienie tych dwóch efektów: wzrost siły skurczu serca oraz spadek oporu obwodowego, któremu serce musi się przeciwstawiać,..

Echo serca - Str. 3

.. ...43 mm ( 39 - 57 ) w skurczu: 25 mm ( 19 - 35 ) Frakcja wyrzutowa lewej komory; 73 % Tylna ściana w rozkurczu: 11 mm ( 8 - 11 ) w skurczu: 19 mm ( 9 - 18 ) Przegroda w rozkurczu: 11 mm ( 7 - 11 ) w skurczu: 18 mm ( 11 - 18 ) Prawa komora: 26 mm ( do 26 ) Wnioski badającego: Kurczliwość..

Echo serca - Str. 4

.. ...Lewa komora rozk 53 Skurcz 36 EF 60% Przegroda miedzykom skurcz 17 rozkurcz 11 Tylna ściana skurcz 17 Rozkurcz 10 Prawa komora 23 1 Dodatkowo mam pytanie jaka jest istota wyniku ef 60%?mało czy dużo czy jest to wartość zmienna? 2 Czu regularne bieganie doprowadzi moje ciśnienie do normy..

Echo serca - Str. 5

.. ...Wymiary Jam Serca w skurczu: Zakres normy lewa komora: 5,2/3,8 3.5 - 5.7 prawa komora: 2,3 0,.7 - 2.3 Lewy przedsionek:3,5 1.9 - 4.0 Grubosc Scian w rozkurczu przegroda miedzykomorowa 0,8/1,3 0,6 - 1,1 tylna sciana lewej komory 0,8/1,3 0,6/1,1 Kurczliwosc sciany komory lewej - prawidłowa..

Echo serca - Str. 9

.. ...i gałęziach przepływ skurczowy. Wydłużone płatki obu ujść a - v. AML w rozkurczu opiera się o IVS. Mi 1,5 cm do La, wąska. TI 2,5 cm do Ra. Wymiany serca, osierdzie prawidłowe. Kurczliwość nieregularna. Z góry dziękuję. Czy to jest opis echa doroslego czy dziecka? 17 - letniej osoby...

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 35

.. ...i ich napięcie przy skurczach i rozkurczach serca. Wszystkie parametry są na wydruku, a lekarz dokładnie opisuje, jak pracuje serduszko. Nie ma mowy o pomyłce! Radzę, abyś po powrocie do kraju - dla własnego spokoju - zrobiła jeszcze raz cały zestaw badań, ze wskazaniem na te tyczące się..

Nerwicowcy a co z alkoholem?

.. ...mam wysokie cisnienie skurczowe przy niskim rozkurczowym a raz cisnienie miewam w normie. Mam odczuwalne skurcze dodatkowe i okresowo częstoskurcze. U kardiologa każde badanie - a miałem ich chyba już setki zawsze wychodzą dobrze. EKG i osłuchiwanie - zawsze OK. Echo serca - gites. Niby..

Zwężenie zastawki aortalnej i stenoza aorty

.. ...płatków, które w czasie skurczu serca otwierają się szeroko pozwalając na swobodny przepływ krwi z lewej komory do aorty. W czasie rozkurczu serca zamykają się szczelnie i tym samym nie pozwalają, aby krew z aorty cofała się do komory. Zwężenie wywołane jest nieprawidłową budową..

Ciśnienie i tętno chyba wysokie

.. ...Wskażniki ciśnienia skurczowego są bardzo wysokie, bo w niektórych przypadkach aż ponad 200 co jest bardzo niebezpieczne, natomiast rozkurczowe ciśnienie dobre co może sugerować wadę serca.Nie wiem ,czy bierzesz jakieś leki ? Uważam, że w twoim przypadku jest niezbędne wykonanie badań,..

Echo serca, jaka interpretacja?

.. ...- 3,1 cm Lewa komora skurcz - 2,8 cm Lewa komora rozkurcz - 4,8 cm Grubość przegrody M - K - 0,93 cm Grubość tylnej ściany - 0,93 cm Prawa komora - 2,1 cm opis:Wielkość jam serca prawidłowa.Kurczliwość mięśnia lewej komory dobra.EF około 70%.Zastawki bez zmian strukturalnych o nieco..

Echo serca i prośba o odczytanie wyników

.. ...Powierzchnia LP | 21 | LK: skurcz | 2.6 - 3.4 | 3,9 rozkurcz | 3.5 - 5.7 | 5,2 Gr. tylnej ściany LK | 0.6 - 1.1 | 1,0 Gr. przegrody m - k | 0.6 - 1.1 | 1,0 PK | 0,9 - 2,6 | 1,8 EF ( % ) | | ================================================= Opinia badania: Osierdzie wolne. Powiększenie..

Zastawka mitralna - gdzie wykonać operację? - Str. 2

.. ...nerwowością, kołataniem serca, skurczami mięśni. Dlatego jeśli jesteś zagorzałym amatorem kawy, koniecznie łykaj preparaty zawierające magnez. Zalety i wady picia kawy : + pobudza układ nerwowy + przyśpiesza proces myślenia + usuwa zmęczenie psychiczne i fizyczne + działa rozkurczowo i..

USG: wiotkie płatki i graniczne wielkości jam serca

.. ...prawidłowową globalną f. skurczową i rozkurczową. Ślad dysfunkcji pozapalnej zastawki mitralnej - bez znaczenia hemodynamicznego. Mam 28 lat, badanie USG wykonałem w celach profilaktycznych. Dotąd nie miałem żadnych problemów z sercem. Jednak to badanie mnie zaniepokoiło. Lekarz -..

Nerwica - luźne rozmowy o życiu z chorobą - Str. 1253

.. ...odczuwalem, okropny skurcz i rozkurcz w okolicy serca to pamietac bede zawsze i ten obraz zielonej laki przed moimi oczami ktory mial byc ostatnim w mym haniebnym zyciu. po kilku dniach w szpitalu wypisano mnie .wrocilem do domu jako narkoman ,klamca i ..nerwicowiec czas mnial zagoic..

Wyraźnie upośledzona relaksacja serca

.. ...tachykardii lewa komora w skurczu 5.0 przerost mięśnia lewej PMK rozkurcz1.26 skurcz 1.65cm frakcja wyrzutowa 60 - 65% wyraznie upośledzona relaksacja? LP 3,7 Ao3,4 Acc130ms męczę sie, boli mnie w klatce co jakiś czas, dostałem bisocard o co w tym wszystkim chodzi upośledzona relaksacja..

Zastawka trójdzielna

.. ...SPAP,około35mmhg,dobra czynność skurczowa i rozkurczowa lewej komory serca,zwiększony przepływ przez zastawkę aortalną przy pierścieniu o średnicy około 20mm i prawidłowej trójpłatowej zastawce,zwiekszony przepływ przez zastawke pnia płucnego. Też mam niedomykalność trójdzielną I stopnia..

Ciśnienie 120/43

.. ...punktów między ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym. Ciśnienie rozkurczowe jest to najniższa wartość ciśnienia stwierdzana podczas jego pomiaru, która pojawia się w momencie rozkurczu serca. Ciśnienie skurczowe masz bardzo dobre, oznacza to, że twoje serce ma prawidłowe ciśnienie w..

Arytmia serca u zawodnika kulturystycznego

.. ...moje serce ma dodatkowe skurcze lub rozkurcze bo ja sie na tym nie znam, dodam jeszcze to że na codzien mi to wogole nie przeszkadza w zyciu codziennym tylko wtedy kiedy juz sie poloze spac czuje i slysze ze moje serce nienormalnie bije. Nawiązując do odpowiedzi pana * Student am *..

Dysfunkcja rozkurczowa mięśnia lewej komory

.. ...wypompowywanej w czasie skurczu. Przyjmuje sie , ze u zdfrowego człowieka powinna przreakraczać 65 %. Nie znam noerm dla tych parametrów ale gdyby było coś nie tak chyba by lekarz napisał. Pozytywne : Jamy serca prawidłowej wielkości. Prawidłowa grubość i kurczliwość ścian. Dysfunkcja..

Echo serca interpretacje mojego wyniku

.. ...jam serca - lewa kom.skurcz:29mm rozkurcz:46 ,lewy przedsionek:30mm,aorta 35mm prawa komora:25mm ,miesien IVS - skurcz 16mm,rozkurcz:9mm,tyl - skurcz:16mm,rozkurcz:8mm ,masa miesnia lewej komory:144,7mm. Zastawka mitralna:płatki cienkie,gradient maks:4 gradient sredni:1mmHg - fala..

Przerost prawej komory serca

.. ...komory w normie. Czynność skurczowo - rozkurczowa prawidłowa. Zastawki morfologicznie i czynnościowo bez istotnych zmian. osierdzie bez cech płynu. Czy ktoś może mi powiedzieć czy to coś poważnego, co mam o tym wszystkim myśleć? Dodam jeszcze może to istotne od dwóch tygodni mam..

Echo serca prosba o zweryfikowanie badan

.. ...w rozkurczu - 50mm w skurczu - 30mm tylna sciana w rozkurczu - 8mm w rozkurczu - 14mm przegroda w rozkurczu - 11m w skurczu - 11mm lewy przedsionek - 29mm Ef 70.3% ( mm tiechholtz ) kurczliwosc prawidlowa zastawka aort bz gradient maks 9mmhg sr 5mmhg zastawka trojdz bz pierscien aorty -..

Wynik echo serca z użyciem Dopplera

.. ...przedsionek 3,9 cm Lewa komora skurczu 2,9 cm Lewa komora rozkurcz 4,9 cm Grubość przegrody M - K 1,1 cm Grubość tylnej ściany 1,0 cm Prawa komora 2,3 cm Wymiar jam serca prawidłowe Nie stwierdza się przerostu ani odcinkowych zaburzeń kurczliwości mięśnia LK. Kurczliwość globalna dobra..

Badania, wyniki - prosze o wasze interpretacje

.. ...3,9 cm ; Lewa komora skurczu 2,9 cm ; Lewa komora rozkurcz 4,9 cm ; Grubość przegrody M - K 1,1 cm ; Grubość tylnej ściany 1,0 cm ; Prawa komora 2,3 cm Wymiar jam serca prawidłowe. Nie stwierdza się przerostu ani odcinkowych zaburzeń kurczliwości mięśnia LK. Kurczliwość globalna dobra ;..

Prestarium i nedal na skoki ciśnienia

.. ...3,9 cm ; Lewa komora skurczu 2,9 cm ; Lewa komora rozkurcz 4,9 cm ; Grubość przegrody M - K 1,1 cm ; Grubość tylnej ściany 1,0 cm ; Prawa komora 2,3 cm Wymiar jam serca prawidłowe. Nie stwierdza się przerostu ani odcinkowych zaburzeń kurczliwości mięśnia LK. Kurczliwość globalna dobra ;..

Uciążliwy dyskomfort w okolicy klatki piersiowej i serca

.. ...- 3,9 cm Lewa komora skurcz - 2,9 cm Lewa komora rozkurcz - 4,9 cm Grubość przegrody M - K - 1,1 cm Grubość tylnej ściany - 1,0 cm Prawa komora - 2,3 cm Wymiary jam serca prawidłowe. Nie stwierdza się przerostu ani odcinkowych zaburzeń kurczliwości mięśnia LK. Kurczliwość globalna dobra...

Echo serca Prosba o zwerifikowanie

.. ...w rozkurczu - 50mm w skurczu - 30mm tylna sciana w rozkurczu - 8mm w rozkurczu - 14mm przegroda w rozkurczu - 11m w skurczu - 11mm lewy przedsionek - 29mm Ef 70.3% ( mm tiechholtz ) kurczliwosc prawidlowa zastawka aort bz gradient maks 9mmhg sr 5mmhg zastawka trojdz bz pierscien aorty -..

Meridiany serca

.. ...różnica między ciśnieniem skurczowym a rozkurczowym jest duża, co praktycznie oznacza, że podwyższone jest głównie ciśnienie skurczowe. Nadciśnienie przebiega napadowo, często towarzyszą mu charakterystyczne zaburzenia rytmu serca, odczuwane przez pacjenta jako palpitacje i kołatania,..

Interpretacja wyników - Echo Serca - Prolaps

.. ...czasu miewam bolesne skurcze. Niedawno zrobiłam na polecenie kariologa Echo Serca i oto moje wyniki: Przed.poprzecznie 31 cm LK skurcz 3,0 cm LK rozkurcz 4,3 cm Grubość przegrody 1 cm Grubość tylnej śc. 1 cm PK 2,5 cm Komentarz do badania: Jamy serca nieposzerzone. Kurczliwość..

Proszę o interpretację wyników Echa serca

.. ...47( mm ) Lewa komora skurcz 27( mm ) Przegroda komorowa 8( mm ) Tylna ściana 8( mm ) Prawa komora rozkurcz 23( mm ) Lewy przedsionek 35( mm ) Aorta 34( mm ) E/A ujście mitralne 1,1 EF 68,1 ( % ) Fala zw. zasięg zastawka aortalna +/++ Fala zw. Vmax. ( m/s ) 4,7 Zastawka aortalna zmieniona..

Nadciśnienie, napadowe- szybkie bicie serca, sterydy anaboliczne.

.. ...ciśnienie od 160 do 175 skurczowe, zaś rozkurczowe 75 do 90. Usprawian sport, co prawda przez ostatnia zimę miałem bardzo siedzący trwa życia i dietę ala fast food. Morf. Krwi w normie, cholesterol 6.2mmol glukoza 6.1mmol trójgli. 2.5mmol, tsh 4.12ulU, GLUKOZA NA CZCZO 6.1 po obciazemiu..

Echo serca-proszę o interpretację - Str. 2

.. ...izolowane nadciśnienie skurczowe, bo to pierwsze mam zazwyczaj podwyższone, a to drugie w normie. Czy to możliwe, że od nerwów skacze tylko ciśnienie skurczowe, a rozkurczowe pozostaje w normie? Lekarka ogólna mi powiuedziała, że z mojego UKG wynika niedomykalność którejś zastawki, nie..

Echo serca

.. ...4,3 ( 1,9 - 4,0 ) LK skurcz 4,0 cm ( 2,6 - 3,5 ) LK rozkurcz 5,7 ( 3,5 - 5,7 ) grubość przegrody 1,1 ( 0,6 - 1,1 ) grubość tylnej ściany 3,0 ( 0,9 - 2,6 ) PK 3,0 ( 0,9 - 2,6 ) Aorts wstępująca 3,4 cm ciśnienie skurczowe 27 mmHG EF/frakcja wyrzutowa 55% Zastawki wpisano mi tylko..