Skurcz przedsionków

Anatomia serca

Anatomia serca

.. ...występuje na przemian skurcz ( systole ) i rozkurcz ( diastole ) komór i przedsionków. W momencie gdy przedsionki wypełniają się krwią, komory wyrzucają krew na obwód. Następnie rozkurczają się komory serca i krew przez ujścia przedsionkowo - komorowe prawe i lewe napływa z przedsionków..

Zespół Barlowa (zespół wypadania płatków zastawki dwudzielnej)

.. ...przedsionka podczas skurczu komór. W prawidłowym sercu skurcz komór powoduje szczelne zamknięcie zastawek przedsionkowo - komorowych ( dwudzielna i trójdzielna ). W większości przypadków zespół Barlowa jest klinicznie i hemodynamicznie nieistotna. Rzadziej zespół Barlowa prowadzi do..

Zaburzenia rytmu serca

.. ...Migotanie przedsionków Częstoskurcz przedsionkowy Rytmy z łącza przedsionkowo - komorowego. Częstoskurcze przedsionkowo - komorowe nawrotne. Rytmy komorowe. Częstoskurcz komorowy Przyspieszony rytm komorowy idiowentrykularny Torsades de pointes Migotanie komór Zaburzenia przewodzenia...

Zapalenie mięśnia sercowego

.. ...tachykardia; zaburzenia rytmu ( skurcze dodatkowe, tachyarytmie komorowe, zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo - komorowego ); objawy niewydolności serca; osłuchowo: szmery skurczowe o różnym charakterze, czasami 3 ton serca, szmer tarcia osierdziowego. W badaniach dodatkowych można..

Zastawki serca

.. ...poszczególnymi jamami serca. Skurcz komór powoduje zamknięcie zastawek przedsionkowo - komorowych ( dwudzielna i trójdzielna ), co zabezpiecza przed wtłoczeniem krwi do przedsionków zamiast do pni tętniczych. Podczas rozkurczu komór zastawki przedsionkowo - komorowe otwierają się -..

Powikłania zawału serca

.. ...) występują komorowe skurcze przedwczesne, u 8% migotanie komór ( VF ), u blisko 50% zaburzenia nadkomorowe, zaś u 20 - 35% zaburzenia przewodzenia przedsionkowo - komorowego. Ponad połowa pacjentów z zawałem ma objawy niewydolności serca, u ok. 8% występuje wstrząs kardiogenny, a u..

Trzepotanie przedsionków

.. ...czynnością elektryczną i skurczową przedsionków ( kurczą się z częstością ok. 250 - 300/min. ). Węzeł przedsionkowo - komorowy częściowo hamuje przewodzenie tak szybkiej fali pobudzenia z przedsionków do komór. Ilość impulsów przewiedzionych do mięśniówki komór decyduje jaka jest..

Migotanie przedsionków

.. ...skutecznego hemodynamicznie skurczu przedsionków. W badaniu przedmiotowym pacjenta z migotaniem przedsionków stwierdza się całkowicie niemiarową czynność serca i deficyt tętna na obwodzie ( fala tętna na tętnicy promieniowej nie pokrywa się w czasie z pracą serca ). Migotanie..

WPW (zespół Wolffa - Parkinsona - Whitea)

.. ...przyczyną występowania częstoskurczów. Fala depolaryzacji może przechodzić z przedsionków do komór drogą dodatkową i powracać wstecznie pęczkiem Hisa do przedsionków. Taka wędrująca fala depolaryzacj nazywana jest reentry i jest ona przyczyną powstania częstoskurczu. Dodatkowa droga..

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

.. ...wapnia są niezbędne do skurczu komórki mięśniowej. Zablokowanie napływu jonów wapnia powoduje zmniejszenie kurczliwości kardiomiocytów ( komórki mięśniowe serca ) - a co za tym idzie zwolnienie przewodnictwa przedsionkowo - komorowego i zmniejszenie oporu naczyń obwodowych. Zmniejszenie..

Sztuczne zastawki serca

.. ...przepływu krwi podczas skurczu i rozkurczu. Między przedsionkami i komorami są zastawki: dwudzielna ( mitralna ) i trójdzielna. W ujściu aorty i pnia płucnego są zastawki: aortalna i pnia płucnego. Wymiana zastawek na sztuczne może być zalecana w przypadku ich nadmiernego zwężenia (..

Przewlekła niewydolność serca

.. ...roku życia Przebieg skurczowej niewydolności serca jest przeważnie stopniowy i bardziej powolny. W badaniu fizykalnym poza typowymi objawami niewydolności serca zwraca uwagę częsta obecność IV tonu, co świadczy o nasilonej czynności skurczowej lewego przedsionka. Oceniając objawy..

Ciśnienie krwi i tętno

Ciśnienie krwi i tętno

.. ...pracy serca wyróżniamy skurcz i rozkurcz. Podczas skurczu ( systole ) krew wyrzucana jest z komór do tętnic. W czasie rozkurczu ( diastole ) krew napływa z przedsionków do komór. W warunkach normalnych serce człowieka wykonuje ok. 60 - 80 skurczów na minutę. W momencie skurczu komór..

Kardiowersja

.. ...powraca prawidłowa funkcja skurczowa przedsionków. Ewentualna skrzeplina może w takiej sytuacji zostać wypchnięta do naczyń krwionośnych i zadziałać jak korek, wywołując udar mózgu lub zator tętnicy płucnej. Aby uniknąć takich powikłań, pacjent musi być odpowiednio przygotowany do..

Fala zwrotna

.. ...miało miejsce w czasie skurczu serca. W tej fazie zastawka przedsionkowo - komorowa powinna być zamknięta, tak aby skurcz komory przetłoczył krew do aorty ( z komory lewej ) lub pnia płucnego ( z komory prawej ). W przypadku niedomykalności zastawki, w czasie skurczu komory cześć krwi..

Ekstrasystolia (dodatkowy skurcz)

.. ...bodźcoprzewodzącym serca. Skurcz przedsionków poprzedza skurcz komór. Skurcze dodatkowe wynikają z obecności specyficznych zaburzeń rytmu. Równą prace serca zakłóca impuls zwany ekstrą. W oparciu o zapis EKG możemy ocenić, czy impuls ten powstał w samym układzie bodźcoprzewodzącym ( na..

Metoprolol (Betaloc, Betaloc ZOK, Beto ZK, Metocard, MetoHEXAL, Metoprolol)

.. ...rytmu serca ( częstoskurcze, migotanie przedsionków, skurcze dodatkowe ). Do działań niepożądanych, występujących głównie po przedawkowaniu lub przy jednoczesnym przyjmowaniu innych leków wpływających na układ bodźcoprzewodzący serca, należą bradykardia i bloki przewodzenia. Inne efekty..

Niedomykalność zastawki mitralnej

.. ...cofa się w czasie z skurczu z lewej komory do lewego przedsionka. Niedomykalność zastawki może wynikać z uszkodzenia każdego z elementów aparatu zastawkowego. Defekt może dotyczyć samych płatków, najczęściej jest to następstwo choroby reumatycznej, infekcyjnych zapaleń wsierdzia o różnej..

Hipokaliemia

.. ...możliwe jest wystąpienie skurczy mięśni. Wraz z pogłębianiem się hipokaliemii wzrasta ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu nadkomorowych ( migotanie przedsionków ) i komorowych. Pojawiają się dolegliwości związane z tachyarytmiami. Znaczna hipokaliemia wiąże się z ryzykiem nagłego zgonu..

Sole potasu (Kalipoz, Kaldyum, Kalimat, Kalium, Acespargin, Kalibit)

.. ...nadkomorowych zaburzeń rytmu ( skurcze dodatkowe, częstoskurcze, migotanie przedsionków ) oraz arytmii komorowych, w tym torsady i migotania komór ( nagły zgon sercowy ). Jony potasu odgrywają bardzo istotną role w utrzymywaniu równowagi kwasowo - zasadowej i wodnej organizmu, w wielu..

Nadczynność tarczycy

.. ...mają charakter częstoskurczu nadkomorowego, skurczów dodatkowych, często występuje napadowe migotanie przedsionków. Arytmie te ustępują przy prawidło prowadzonym leczeniu nadczynności tarczycy. W skrajnych przypadkach może dojść do przełomu tarczycowego, w przebiegu którego pojawiają się..

Niedomykalność zastawki trójdzielnej

.. ...komorowej mówimy, gdy przy skurczu serca krew cofa się z prawej komory do przedsionka. Niedomykalność zastawki trójdzielnej może mieć charakter organiczny, lub ( co zdarza się znacznie częściej ) czynnościowy. U podłoża organicznej niedomykalności zastawki trójdzielnej leżą uszkodzenia..

Wymiary jam serca w badaniu ECHO

Wymiary jam serca w badaniu ECHO

.. ...średnicę lewej komy podczas skurczy i rozkurczu serca. Podobnie ocenia się grubość tylnej ściany lewej komory. Grubość przegrody międzykomorowej ocenia się w rozkurczu. Ponadto, mierzy się średnicę prawej komory, przedsionków, opuszki aorty o raz pnia płucnego. Wymiary jam serca. Normy..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 39

.. ...rytmu,sa to nadkomorowe skurcze dodatkowe( inni mówią przedwczesne ) nie wiem czy to jest to samo.Zdarzają się też komorowe sk.przedwcz. Miesiąc temu Holter wykazał migotanie przedsionków, wystąpiło to jeszcze 3 razy,trzymało ok.3 - 4 godz. oddawałam wtedy często i w dużych ilościach..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 46

.. ...nadkomorowego od częstoskurczu przedsionkowego. Taki wyszedł mi wynik Holtera,( 1580 pobudzeń nadkomorowych i kilkakrotne wstawki częstoskurczu przedsionkowego max. do 130/min ) ). Muszę dodac, że od 1992 roku wykryto u mnie wypadanie płatka zastawki dwudzieknej ( ++/+++ ) z falą..

Echo serca - Str. 24

.. ...wymiar lewej komory w skurczu LA - wymiar lewego przedsionka IVSd - wymiar przegrody miedzykomorowej w rokurczu cm Aorta 2,3 cm PWd - wymiar sciany tylnejcm EF 73,0 % ! - frakcja wyrzutowa LVEdV 92,4 cm SF 42,2 % - frakcja skracanai i parametry objętosciowe lewej komor LVEsV 24,6 cm SV..

Echo serca - Str. 38

.. ...prawidlowej funkcji skurczowej.Lagodna niedomykalnosc zastawki miralnej i mala trojdzielnej.Tetniak przegrody miedzprzed.wpuklajacy sie do pr.przedsionka.w badaniu obecnosc precieku z lewa na prawo w czesci srodkowej i dolnej tetniaka o niewielkim zasiegu w dopplerze kolorowym i..

Echo serca - Str. 48

.. ...gdzie: RVSP – skurczowe ciśnienie w prawej komorze ( ang. right ventricular systolic pressure ), v – maksymalna prędkość fali niedomykalności trójdzielnej, RAP – ciśnienie w prawym przedsionku ( ang. right atrial pressure ), można wiarygodnie ocenić..

Echo serca - Str. 58

.. ...kurczliwości. Zaburzenia funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory. Nieco powiększony lewy przedsionek. Niedomykalnośc obu zastawek przedsionkowo - komorowych II stopnia. Wszelkie uwagi mile widziane. Czy tak złe samopoczucie jest efektem zaburzeń pracy serca do tego stopnia, że nie..

Betaloc zok 50 raz dziennie

.. ...- mam nadciśnienie, skurcze dodatkowe komorowe a ostatnio doszły mi w nocy bloki przedsionkowo - komorowe II stopnia Mobitz II, a w ulotce napisane jest że w przypadku bloków II i III stopnia przyjmowanie leku jest przeciwwskazaniem - jak mam to interpretować? To moje pierwsze..

Blok przedsionkowy-komorowy II

.. ...wczesniej meczył mnie czestoskurcz a rok po zabiegu( ablacja ) dowiedzialm sie przez słuchawke tel( system Kardiotel )ze mam blok II stopnia. Czy rozrusznik jest jednym sposobem leczenia?? Czy jest to niebezpieczne?? Witaj Pati! Mam do ciebie parę pytań. Piszesz,że jesteś po ablacji, że..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 15

.. ...dwudzielnej ) w czasie skurczu komory serca. Zjawisko to powoduje jej nieszczelność i wsteczny przepływ krwi z lewej komory do lewego przedsionka serca. Anomalia ta występuje u kilku procent ludzi ( ostatnie szacunki wykazały 2,4% ), dwukrotnie częściej u kobiet. Zaobserwowano skłonność..

Po ablacji - Str. 18

.. ...AVNRT - nawrotny czestskurcz wezlowy. Do Carpe Diem W pierwszej ablacji ( styczeń 2002 r. ) - częstoskurcze komorowe, dwa ogniska ektopowe w obrębie RVOT w drodze odpływu prawej komory zlikwidowano systemem mapowania CARTO. W drugiej ablacji ( lipiec 2005 ) - napadowe trzepotanie..

Blok prawej odnogi pęczka Hisa

.. ...- - - - Do wywołania skurczu serca potrzebne jest źródło impulsu elektrycznego, który rozpoczyna skurcz oraz układ przewodzący, który umożliwia dotarcie impulsu elektrycznego do wszystkich jam serca ( przedsionków i komór ). W warunkach zdrowia rolę źródła sygnału elektrycznego pełni..

Problemy z wariującym sercem

.. ...3 lat mam dodatkowe skurcze byłem na badaniach no i wszystko ok ale tak nie jest bo skurcze dalej są i to mocnijsze aczesami serce wariuje z minute i nie moge prawie złapać powietrza i czuje sie jaby mi cos podchodziło pod gardło czy to migotanie przedsionków i czy to grozne mam 17 lat i..

Jak się diagnozuje WPW?

.. ...stwierdza się częstoskurcz przedsionkowy to czy on musi byc zaraz nawrotny????? i jak rozpoznać wpw? ja miałam holtera, kilkakrotnie ekg, echo i napisali: skłonność do tachykardii - częstoskurczu przedsionkowego, no i leki tylko podczas napadu, nie mam długich napadów ale czasem mi to..

Różnica w odczuwaniu skurczów dodatkowych komorowych a przedsionkowych

.. ...somatyczne jak częstoskurcze lub zwolnienie rytmu, skurcze dodatkowe, nadcisnienie - niemniej wyniki EKG mam ponoć idealne. Od jakiegoś czasu nurtuje mnie problem.Czy ktoś wie jaka jest róznica w odczuwaniu skurczów dodatkowych komorowych a przedsionkowych. Czytam posty tu zawarte i..

Dodatkowe skurcze - Str. 121

.. ...ze mam jakies czestoskurcze no odczuwalam potkniecia ale wtedy nie zdawalam sobie sprawy zaczelam przegladac moje wypisy po operacjach i zawsze bylo zaznaczone w ekg wychodzily exstrasystole nadkomorowe i dzieki Bogu wszystko bylo ok gdybym nadcisnienie leczyla to nie doszlo by do..

Dodatkowe skurcze - Str. 130

.. ...jeden temat tluczenie, skurcze 5,10 100 mialam mialem i caly czas jeden temat , prawda co pisze Tom i Ula ja z tym dziadostwem zyje kilkanascie lat i mozna z tym zyc zrobili ablacje bo bylo migotanie i trzepotanie przedsionkow ale na te skurcze nie zwracam uwagi, nawet dzis myslalam ze..

Dodatkowe skurcze - Str. 211

.. ...jedną szansę i zabrał te skurczybyki ode mnie - .....Tak cchiałbym urodzić moją córeńkę i razem znią dorastać... Kochani proszę odpowiedzcie.. ja czuję kilka dodatkowych na raz. i nie wiem czy to w końcu dodatkowe czy migotanie przedsionków;( ja nie mam migotania więc nie umiem ci..

Dodatkowe skurcze - Str. 245

.. ...nieprzerwany ciąg dodatkowych skurczów ( u mnie kilka - kilkanaście ), czyli serce jakby bulgocze, podskakuje, jeździ z góry na dół, przewija się to ze skurczami. Potrafi to namieszać w głowie, bo o ile pojedyncze, podwójne są do zaakceptowania to salwy dość trudno. Na koniec salw..

Migotanie przedsionków jest wyleczalne?

.. ...przedsionków? Czy częstoskurcz napadowy nadkomorowy może przejść w migotanie przedsionków? I czemu migotanie owych przedsionków nieszczęsnych jest groźne dla życia? Pozdrawiam. Jestem po ablacji...i od tej pory nadal występują u mnie niepokojące objawy. W holterze wyszło,że miałam..

Migotanie przedsionków jest wyleczalne? - Str. 2

.. ...cierpię na dodatkowe skurcze komnorowe,,a oprócz tego zdarzają mi się napady szybkiego bicia serca kiedyś miewałam je często teraz rzadziej ale kiedyś moje serce szlało - ponad 200 uderzeń na minutę leżałam 3 dni na intensywnej terapi ,po kilku godzinach liczba uderzeń spadła do 160 ale..

Po ablacji niepokojące objawy - Str. 2

.. ...wyszlo tych dodatkowych skurczy komorowych i nadkomorowych w ciagu doby? Z jakiego powodu mialas ablacje?pozdrowienia A jak sie wam podoba ponad 5000 komorowych po ablacji na dobe? Kto da wiecej ? Ablację miałam z powodu zespołu WPW z napadowymi częstoskurczami przedsionkowo -..

Napadowe migotanie przedsionków

.. ...napadowych dodatkowych skurczów... nie wiem niestety czy jest ona bezpieczna i na ile... więc też się trochę boję :( pozdrawiam serdecznie! Poczytajcie na forum o zabiegu ablacji.Może to pomoże Wam podjąć decyzję. Ja też jestem po ablacji i powiem,że nie taki diabeł straszny jak go..

Wypadanie płatka (syndrom Barlova)

.. ...mitralnej ). W czasie skurczu lewej komory jeden lub oba płatki wpuklają się do lewego przedsionka ( to wpuklanie nazywane jest właśnie wypadaniem ). Dochodzi wówczas do niepełnego zwarcia płatków zastawki i niewielkiego przecieku krwi zwrotnego z lewej komory do lewego przedsionka..

Częstoskurcz a ciąża

.. Mam od 10 lat czestoskurcz nadkomorowy od 2 lat przyjmuje sotahexa80.Zastanawiam sie jak to sie ma do ciązy... Najlepiej porozmawiaj z lekarzem. ja mam czestoskurcze nadkmorowe ( przedsionkowe ) i mam miec badanie elektrofizjologiczne, a byc moze i ablacje. Elektrofizjolog powiedzial, ze to nie jest u mnie..

Ugięcie płatka przedniego do lewego przedsionka

.. ...przedsionka w okresie skurczu lewej komory. W warunkach prawidłowych płatki stykają sie ze soba w okresie skurczu komór, a czynnośc aparatu podzastawkowego uniemożliwia przemieszczanie sie płatków poza płaszczyzne pierścienia mitralnego do lewego przedsionka. Zmiany w strukturze i..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 71

.. ...serca są to najczęściej skurcze dodatkowe pochodzenia komorowego lub przedsionkowego. Mogą występować podczas normalnej czynności pracy serca. Wtedy czujemy takie charakterystyczne szarpnięcie lub przerwe w pracy serca po czym rusza dalej. Raz miałem taką sytuacje, że pukawa mi się..

Przegroda międzyprzedsionkowa jest scieńczala i uwypuklona

.. ...4.Prawidłowa funkcja skurczowa LV. 5.IVS ciągła. 6.Uszko lewego przedsionka wolne. 7.Tętnica płucna nadzastawkowo 21mm w części dalszej 28mm. WNIOSKI;( TTE+TEE ) - łagodna nadzastawkowa stenoza tętnicy płucnej..od lekarza dowiedziałam się tylko iż,tego nie leczą i że to prawdopodobnie..

Przyśpieszone przewodnicwo przesionkowo komorowe

.. ...to forme dodatkowych skurczy,uczucia zamierania serca,podwojnego bicia...a jak to jest u was?? Blok przedsionkowo komorowy najczęściej nie wymaga leczenia w I i II stopniu, zaś w trzecim lub/i w niższych wymaga wstawienia stymulatora serca jeżeli wystapią omdlenia lub zatrzymanie akcji..

Tętniak w przegrodzie przedsionkowej z podejrzeniem przecieku

.. ...inne - tachykardie i skurcze dodatkowe, które są podobno od niedomykającej się zastawki mitralnej. Tętniak wyszedł na echo * przy okazji * . Jeden lekarz powiedział, że nie ma się czym przejmować, drugi - że u niektórych taki tętniak tworzy się w okresie niemowlęcym podczas zarastania..

Zespół Barlowa czyli problem z płatkami zastawki dwudzielnej

.. ...przedsionka podczas skurczu komór. W prawidłowym sercu skurcz komór powoduje szczelne zamknięcie zastawek przedsionkowo - komorowych ( dwudzielna i trójdzielna ). Ja tez mam zespol barlowa od jakiegos roku mam dokladnie te same objawy co ty strasznie duzy puls zawroty glowy bóle serca..

Zawroty głowy i przeskakiwanie serca

.. ...- ca krew do tętnic, skurcz przedsionków powoduje prawidłowe wypełnienie komór przed ich skurczem. Przyjmuje się, że zapewnia on ponad 20% objętości krwi wyrzucanej następnie przez komory. Brak skurczów komór lub przedsionków albo zakłócenie jego rytmiczności wywołuje zasłabnięcie albo..

Migotanie przedsionków - ablacja

.. ...migotaniem i pojedyńcze skurcze komorowe? Myślę, że warto, żebyś skonsultował się jednak z Prof. Walczakiem w Centrum Kardiologii w Aninie ul. Płowiecka 37, Profesor uznawany jest w środowisku kardiologów za guru w dziedzinie zaburzeń rytmu serca, w tym tak ciężkich postaci jak Twoja,..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 2

.. ...się uchwycić dodatkowe skurcze na ekg ze 2 razy w życiu, a holterów miałam kilkanaŚcie a dopiero we wrzeŚniu udało się zarejestrować zab.rytmu chyba dlatego, że trwało to kilka tygodni.dziŚ w nocy myŚlałam że życie skończę, miałam skurcze dodatkowe b. często wymęczyłam się bardzo.jest..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 7

.. ...moze to tylko dodatkow skurcze ja mialam i mam migotania ale jak zrobie ekg i lekarz powie to wiem a wy odrozniacie to bez wynikow?tez jestem po ablacji dwa lata Do Markobe! Witam - ja też jestem bardzo zainteresowany jak u Ciebie było w okresie pierwszych trzech miesięcy po ablacji -..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 8

.. ...pojawiaja sie juz pojedyncze skurcze. tez panikuje juz przestraszylam sie tego.ale moze nie koniecznie to robie bo wszystko sie okaze po holterze. zawsze robia miesiac po ablacji badania holtera i wtedy juz wiadomo jest. wlasnie przed chwila poczulam dodatkowy skurcz.Ja mialam wypadanie..

W ciągu życia serce odpoczywa tylko kilka dni?

.. ...Hehe, myślę że określenie * ileś tam dni * w ciągu całego życia odnosi się do sumy czasu trwania wszystkich chwil w życiu kiedy serce jest tuż po fazie rozkurczu a kolejnym skurczem przedsionków i komór...

Nieznaczne skurczowe wypadanie przedniego płatka zastawki mitralnej

.. ...echokardiogaraficznego wykryto nieznaczne skurczowe wypadanie przedniego płatka zastawki mitralnej do lewego przedsionka ze sladową falą zwrotną obecną przez zastawkę.Nie wiem czy jest to cos groźnego,i czy można to jakoś wyleczyć?Proszę o odpowiedzi... Śladowa, bliska fizjologicznej. Po..

Wypadanie przedniego płatka zastawki mitralnej a sport

.. ...echokardiogaraficznego wykryto nieznaczne skurczowe wypadanie przedniego płatka zastawki mitralnej do lewego przedsionka ze sladową falą zwrotną obecną przez zastawkę.Nie wiem czy jest to cos groźnego,i czy można to jakoś wyleczyć?Proszę o odpowiedzi...czy mozna uprawiac z tym sport..

Trzecie bicie serca

.. ...skurczem przedsionków i komór jest dodatkowe uderzenie na koniuszku serca. To nic strasznego. czesc. napisz cos jak sie czujesz,oraz jak komisja,czy masz rente i jak dlugo.Bo mnie to czeka za m - c. pozdr...

Nietypowe migotanie przedsionkow - czy raczej nerwica?

.. ...bum * , to nadkomorowe skurcze dodatkowe, kompletnie niegrozne, wiec nimi nie zawracaj sobie kompletnie glowy. Ja sie kiedys nimi przejmowalam ( i znajdziesz na tym forum tysiace postow ludzie, ktorzy je maja ), ale przestalam. Czasami mam wiecej, czasami mniej. Jak akurat mi sie..

Rozrusznik serca - pytania i wątpliwości - Str. 3

.. ...nadciśnienie, dodatkowe skurcze komorowe ( tylko 6% - 7000 ) oraz doszedł mi blok komorowo - przedsionkowy II st Mobitz II wykryty po omdleniu z utratą przytomności ( miałam ich tylko 2 na dobę a najdłuższy to 2,1 sek ). Słyszałam, że w takich sytuacjach wstawia się rozrusznik serca -..

Potknięcia serca to migotanie przedsionków?

.. ...dostaję czasami częstoskurcze nadkomorowe, biorę cały czas Rhytmonorm. Miałam zrobione setki ekg, na wszystkich linia jest taka mocno drżąca... ale nikt z lekarzy nigdy nie mówił, że mam migotanie przedsionków. Moje pytanie brzmi, czy takie potknięcie się serca to może być objaw czegoś..

Kaszel - od nerwicy czy od serca?

.. ...czasem dostaje częstoskurcze nadkomorowe, przyjmuję Rhytmonorm, mam też dość sporą nerwicę... Od pewnego czasu, raczej napadowo męczy mnie kaszel, dusi mnie za mostkiem, tak jakby od serca, czuję, że muszę lekko zakaszleć..i w związku z tym mam pytanie... czy ten kaszel to może być..

Arytmia przedsionkowa

.. ...jak mialam gromadne skurcze polaczone z migotaniem przedsionkow ,zaproponowali ablacje .i nie jest ok. mam wade wrodzona serca przeciek komorowy i od roku mam arytmie serca wczesniej nie mialem jak chodze jezdze rowerem i jestem w ruchu nic sie nie dzieje najgorzej jak siedze ogladam..

Przeciek międzyprzedsionkowy

.. ...kliniczne pokazało szmer skurczowy1 - 2/6 w p.Erda jest jeszcze informacja dla lekarza ostateczne rozpoznanie:( wg ICD - 10 ) Q21.1. ale nie mam pojęcia co to znaczy Q21.1. - Atrial septal defect czyli ubytek przegrody międzyprzedsionkowej. Szmer skurczowy 1 - 2/6 w p.Erda oznacza szmer..

Echo serca, płatki wypadające do lewego przedsionka

.. ...i globalna czynność skurczowa lewej komory prawidłowa. Osierdzie bez zmian. Baaardzo prosze o cokolwiek bo nie daje mi to spokoju. Jeśli to co napisze * wyląduje * tam gdzie nei trzeba to przepraszam ale znalazłam to forum teraz na necie i nie wiem co i jak tu hula :( Z góry dziękuje..

Objawy migotania przedsionków?

.. ...czy to zwykły częstoskurcz? Jak to odróżnić? Dodam , że miałam badanie EKG, UKG i inne, ale nie w momencie ataku walenia. A może czegoś nie wykryli? Po czym poznać atak migotania przedsionków??? Może to być migotanie przedsionków ponieważ jest to najczęstsze zaburzenie rytmu. Głównymi..

Zastawka trójdzielna - wymiana

.. ...przedsionków. zachowana funkcja skurczowa niepowiększonej lewej komory. migotanie przedsionków. boję się :( Witam Panią, ja żyję z wymienioną zastawką trójdzielną już 10 lat. Wszystko jest ok, wysiłek jest nawet wskazany, mogę jeździć, biegać i normalnie żyć. Oprócz tego że zastawka cyka..

Wypadanie płatka - jak wyleczyć?

.. ...echokardiogaraficznego wykryto nieznaczne skurczowe wypadanie przedniego płatka zastawki mitralnej do lewego przedsionka ze sladową falą zwrotną obecną przez zastawkę.Nie wiem czy jest to cos groźnego,i czy można to jakoś wyleczyć?Proszę o odpowiedzi... ; ) tego się nie da wyleczyć,..

Interpretacja wyników echo serca

.. ...płatki wyginaja sie w skurczu do lewego przedsionka. Kurczliwosc lewej komory w normie z tendencja do ............... wszystkich scian WNIOSKI : Lewa komora nieco powiekszona,o granicznej grobosci scian( tendencja do ........... ).wielkosc lewego przedsionka na gornej granicy..

Skurcze dodatkowe gromadne - Str. 2

.. ...tam pomaga ale czasami skurcze dodatkowe się pojawiają.Najbrdziej niepokoją mnie te gromadne trwające ok 10 sekund.Czy ktoś może mi napisać jak u niego przebiegają gromadne i co lekarze na to mówią??? Celowo napisałem idź do elektrofizjologa, to najwłaściwsza osoba. Jak mnie dopadło..

Różnica? częstoskurcz to coś innego niż dodatkowe skurcze?

.. ...tematów o dodatkowych skurczach. Czy ktos może wyjaśnić czy częstoskurcz to coś innego niż dodatkowe skurcze?Słyszałam,że to co innego. Częstoskurcz,jest pojęciem ogólnym,dzielą się na napadowe,trzepotanie przedsionków i migotanie przedsionków.Skurcze przedwczesne pozazatokowe w..

Poszerzona RV, RA, pień PA, w przegrodzie IAS ASD II

.. ...2,6cm ) LEWA KOMORA skurcz n rozkurcz 4,1 tylna scian 0,9 PRZEGRODA MIEDZYKOMOROWA 1,0 Poszerzona prawa komora i pien plucny.Ubytek w przegrodzie miedzyprzedsionkowej typu ASD 2 31,7 mm.Z przeciekiem z lewego do prawego przedsionka,istotnym hemodynamicznie.Gradient RV - PA 18,6 mm Hg...

SVE w Holterze

.. ...holterze,ale nie mam rzadnego opisu.dziekuje SVE - SupraVentricular Extrasystole - dodatkowe skurcze nadkomorowe pozdr R Dzieki bardzo,a nie wiesz jak to sie ma do napadowego trzepotania przedsionkow?..

Dziwne skurcze serca, czy mam sie martwić? - Str. 2

.. ...jednym a drugim normalnym skurczem mam dodatkowy. Uzupełnianie magnezu i potasu to ważna sprawa ale musi byc pod kontrolą. Ktoś z Was pisał o ablacji...to poważny zabieg i nie dla tych o kilku dodatkowych skurczach. Aktualnie mam prawie 60 lat i jestem po kilku atakach migotania..

Arytmia serca, napadowe migotanie przedsionków

.. ...delikatne tz. częstoskurcze trwające 30,40sek. co drugi trzeci dzień do miesiąca po ablacji.Czy to normalne? My się nie znamy. Ja miałam ablację w lutym ( przetrwałe migotanie przedsionków ) i zaraz po niej, jeszcze w szpitalu, ujawniły mi się skurcze dodatkowe, których uprzednio nie..

Arytmia serca, napadowe migotanie przedsionków - Str. 2

.. ...migotania ani czestoskurczy oprócz kilku tachykardii i nadkomorowych pobudzeń przedwczesnych. Ujawniły się za to przedwczesne pobudzenia komorowe ( 17 ). Ponadto podniosło mi się i to znacznie ciśnienie skurczowe ( to pierwsze ) i nie chce się zmniejszyć mimo różnej kombinacji leków,..

Migotanie przedsionków, czy lekarze postepują właściwie

.. ...– napadowy częstoskurcz przedsionków ). Lekarze zastosowali elektrokardiowersję pod chwilową narkozą. Od tamtej pory przez rok mama czuła się świetnie, serce bylo sprawne, jak nigdy wcześniej. Aż do ostatniej środy, gdy migotanie powróciło. Tym razem trafilismy na lekarza *..

INterpretacja wyników

.. ...łagodnie wypadają w czasie skurczu do lewego przedsionka z towarzyszącą falą wzrotną małego stopnia. Lewy przedsionek 29 mm. Zastawka aortalna trójpłatkowa. Aorta występuję nieposzerzona 27 mm. Gradienty przedzastawkowe w normie. W świetrle lewej komory struna rzekoma. Prawidłowa fukcja..

Interpretacja Echo serca u dziecka

.. ...Fizykalnie:2tony prawidłowe, szmer skurczowy2/6 wzdłuż LSE o charakterze szmeru przygodnego ,max w punkcie ERBA.Tętno udowe + wątroba pod łukiem. Echo: Situs solitus: zgodne powiązania zylno - przedsionkowo - komorowo - naczyniowe.Utrzymuje się niewielki przeciek L - R na poziomie IAS w..

Co dalej po zamknięciu przecieku międzyprzedsionkowego?

.. ...rytmu ,ja cały czas mam skurcze nadkomorowe i jeden raz miałam migotanie przedsionków. Podobno tak być może ale czy na pewno ? Też szukałam dużo na ten temat, ale nigdzie nic nie znalazłam. Miałam zaburzenia rytmu. Nie wiem jakie, trzymały mnie intensywnie dobę o zabiegu, a potem..

Migotanie przedsionków-ablacja

.. ...się. Dochodzi częstoskurcz z potykaniem się serca. Krótkotrwałe, ale częste. Brak jakichkolwiek anomali na EKG lub są nieuchwytne. Rodzinny - diagnoza chipohondryk. Lecz sie sam. Płucny i edokrynolog sugerują psychitrę. I o dziwo pomaga. Jednak objawy nasilają sie dochodzi do tego..

ESV? MIC? PAT?

.. ...przepraszam za ortografię skurcze miało być Chyba inaczej ) ) PAT - Paroxysmal Atrial Tachycardia , a wievc napadowy częstoskurcz przedsionkowy ESV - extrasystole supraventriculares - dodatkowe pobudzenia nadkomorowe MIC - morbus ischaemicus cordis - choroba niedokrwienna serca Dzięki..