Skuteczność ablacji

Zamrażanie komórek serca w leczeniu arytmii

Zamrażanie komórek serca w leczeniu arytmii

.. ...Przeprowadzone testy wykazały skuteczność i wysoki stopień bezpieczeństwa metody zamrażania komórek serca u pacjentów z migotaniem przedsionków. U 70% uczestników badań przez rok, po poddaniu się tej procedurze, nie doszło do nawrotów arytmii. Dla porównania podobne rezultaty..