śluzak

Nowotwory serca

.. ...nowotworem pierwotnym jest śluzak. U dzieci najczęściej występuje mięśniak poprzecznie prążkowany. Śluzak umiejscawia się zwykle w lewym przedsionku, często ma postać polipa na szypule. Może zmieniać swoje położenie w jamach serca przemieszczany prądem krwi. Mięśniak poprzecznie..