śmierć sercowa

Zespół Brugadów

.. Zespół Brugadów jest genetycznie uwarunkowaną choroba serca. Wrodzona nieprawidłowość budowy jednego z kanałów jonowych komórek, składających się na układ bodźcoprzewodzący serca, jest przyczyną skłonności do występowania komorowych zaburzeń rytmu. Arytmie mają często postać częstoskurczu komorowego lub..