SNRI

Leki przeciwdepresyjne

Leki przeciwdepresyjne

.. ...na noradrenalinę. Wymienione grupy są najczęściej stosowane w leczeniu depresji lub ich mechanizmy są najlepiej poznane. Obecnie prowadzone są badania nad nowymi, alternatywnymi preparatami leczniczymi...