Spadek ciśnienia

Niewydolność serca

.. ...skurczową, w której występuje spadek EF ( frakcji wyrzutowej ) oraz niewydolność rozkurczową ( częsta w chorobie wieńcowej oraz w przerostach mięśnia sercowego ). Niewydolność rozkurczowa charakteryzuje się podwyższonym ciśnieniem późnorozkurczowym w komorze przy jej prawidłowej..

Migotanie przedsionków

.. ...z reguły objawia się spadkiem pojemności minutowej. Pojemność minutowa jest to objętość krwi tłoczona przez serce w ciągu minuty ). Pacjenci z migotaniem przedsionków skarżą się na kołatanie serca ( nierówna praca, uczucie potykania się serca ). Przyczyny migotania przedsionków...

Wstrząs kardiogenny

.. ...wstrząsu kardiogennego: spadek skurczowego ciśnienia tętniczego poniżej 80 mmHg lub spadek o ponad 60 mmHg wartości wyjściowej utrzymujący się przez ponad pół godziny; diureza godzinowa na poziomie poniżej 20ml; zaburzenia świadomości; spadek indeksu pojemności wyrzutowej poniżej 2l na..

Przerost mięśnia sercowego (przerost lewej komory serca)

.. ...niewydolności zastoinowej ( spadek kurczliwości lewej komory ) i upośledzenie jej napełniania, zaburzeń rytmu serca ( najczęściej zaburzenia komorowe ). Odchylenia w badaniach dodatkowych w przeroście nadciśnieniowym lewej komory. ECHO serca: najlepsze badanie do diagnozowania przerostu;..

Obrzęk płuc

Obrzęk płuc

.. ...podaż białka powodująca spadek ciśnienia osmotycznego a co za tym idzie ucieczkę płynów z naczyń; retencja płynów w przebiegu niewydolności nerek. Objawy obrzęku płuc. duszność ( subiektywne uczucie braku tchu ), często występuje sinica ( zasinienie powłok ciała, warg, języka, śluzówek..

Pęknięcie wolnej ściany serca

.. ...obserwowane jest przepełnienie żył szyjnych. Diagnostyka pęknięcia ściany serca. ECHO serca Leczenie pęknięcia ściany serca. drenaż worka osierdziowego, walka ze wstrząsem; operacja kardiochirurgiczna...

Tamponada worka osierdziowego

.. ...serca w osłuchiwaniu; spadek ciśnienia tętnicza z bardzo niską amplitudą skurcz/rozkurcz. Odchylenia obserwowane w badaniach dodatkowych. W wyniku tamponady worka osierdziowego pojawiają się zmiany w wielu badaniach ( EKG, rtg klatki piersiowej, ECHO serca, cewnikowanie prawego serca )...

Nakłucie worka osierdziowego

.. ...od mostka, dostęp obecnie coraz rzadziej stosowany. Powikłania nakłucia worka osierdziowego. uszkodzenie naczynia nasierdziowego, zaburzenia rytmu, spadek ciśnienia, odma opłucnowa, uszkodzenie wątroby...

Pomiar ciśnienia tętnicznego krwi

Pomiar ciśnienia tętnicznego krwi

.. ...jednocześnie nie może z niego spadać. Nie należy pompować mankietu ręką, na której jest mierzone ciśnienie. Jeśli nie jesteś pewien czy prawidłowo mierzysz ciśnienie poproś swojego lekarza aby sprawdził czy poprawnie wykonujesz pomiar. Bardzo istotną sprawą jest prowadzenie przez chorego..

Hipotonia ortostatyczna

Hipotonia ortostatyczna

.. ...ortostatyczna jest to spadek ciśnienia skurczowego krwi o ponad 20 mmHg lub spadek ciśnienia rozkurczowego o ponad 10 mmHg po 3 minutach od pionizacji. Hipotonia ortostatyczna wywołana jest nieprawidłową funkcją układu autonomicznego ( współczulny i przywspółczulny układ nerwowy )...

Chinapryl (Acurenal, Accupro, AprilGen, Pulsaren, Quinapril TEVA)

.. ...przerost prowadzący do spadku wydolności mięśnia ). Leki z tej grupy obniżają ciśnienie poprzez rozkurczenie naczyń krwionośnych oraz poprzez wpływ na układ renina - angiotensyna - aldosteron. Dodatkowo powodują cofanie się niepożądanych zmian w mięśniu sercowym, wywołanych nadciśnieniem..

Klomipramina (Hydiphen, Anafranil)

.. ...wystąpić ortostatyczne spadki ciśnienia. Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu leków antyarytmicznych i przeciwdepresyjnych z opisywanej grupy, możliwe jest wystąpienie zaburzeń rytmu. Clomipramina i inne podobne leki mogą również powodować zaburzenia w oddawaniu moczu,..

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Betaadrenolityki (beta-blokery)

.. ...innymi zaburzenia rytmu serca o charakterze bloków przewodzenia, skurcz oskrzeli i duszność ( szczególnie niebezpieczne u astmatyków ), impotencja, zawroty głowy i nadmierne spadki ciśnienia tętniczego...

Metoprolol (Betaloc, Betaloc ZOK, Beto ZK, Metocard, MetoHEXAL, Metoprolol)

.. ...głowy, ortostatyczne spadki ciśnienia, przemijająca impotencja, w rzadkich przypadkach obniżenie nastroju, zaburzenia snu. Są to działania niepożądane wspólne dla wszystkich leków z grupy betaadrenolityków. Betaloc to handlowa nazwa preparatu zawierającego metoprolol. Inne preparaty..

Diltiazem (Blocalcin, Dilzem, Dilocard, Diltiazem, Oxycardil)

.. ...Powoduje to ich rozkurcz i spadek ciśnienia tętniczego. Dodatkowo diltiazem wpływa hamująco na układ bodźcoprzewodzący serca i zwalnia jego pracę, co również przyczynia się do spadku ciśnienia krwi. Diltiazem stosowany w terapii nadciśnienia tętniczego, niektórych zaburzeń rytmu i w..

Indapamid (Ipres long)

.. ...rozkurczania mięśnie naczyń ( spadek oporu naczyń prowadzi do spadku ciśnienia tętniczego ) i ogranicza przerost lewej komory. Działania niepożądane indapamidu to przede wszystkim zaburzenia elektrolitowe wynikające z mechanizmu działania leku ( hipokaliemia, hiponatremia ). Lek może..

Miododryna (Gutron)

.. ...niektórych nawracających spadkach ciśnienia z rożnymi, przykrymi dla pacjenta objawami jak zawroty głowy, omdlenia, duszność. Lek ten jest także stosowany w niektórych schorzeniach przebiegających z nietrzymaniem moczu. Miododryna jest także stosowana u chorych przyjmujących niektóre..

Torasemid (Diuver, Trifas)

.. ...prowadzi do tak znacznych spadków stężenia potasu, jest jednocześnie kilkakrotnie silniejszym lekiem od furosemidu - innego przedstawiciela tej grupy. Diuretyki pętlowe są stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Torasemid poza działaniem moczopędnym wpływa również bezpośrednio na..

Enalapril (Benalapril, Enarenal, Ednyt, Enap, Enazil, Epril, Mapryl)

.. ...głównie do nadmiernych spadków ciśnienia i ich konsekwencji ( zawroty głowy, omdlenia, u pacjentów z chorobą wieńcową możliwe jest także wystąpienie bóli wieńcowych, itd ). Ciekawym efektem niepożądanym leków ACE - I jest wystąpienie uciążliwego, suchego kaszlu. Jest to wskazanie do..

Krążenie hiperkinetyczne

.. ...związany jest ze znacznym spadkiem ciśnienia, krążenie hiperkinetyczne jest w takiej sytuacji mechanizmem obronnym. Krążenie hiperkinetyczne może także rozwinąć się w nadczynności tarczycy ( przełom tarczycowy ), w znacznej niedokrwistości ( krew z mała ilością hemoglobiny dostarcza za..

Losartan (Cozaar, Lakea, Lorista, Lozap, Losacor, Losartic, Xartan)

.. ...wystąpienie znacznego spadku ciśnienia tętniczego, szczególnie u osób stosujących jednocześnie leki diuretyczne lub odwodnionych z innych przyczyn. Obserwuje się również zapalenia zatok przynosowych w czasie terapii lekami z grupy sartanów. Preparaty zawierające losartan dostępne w..

Betaksolol (Locren, Betabion, Betoptic, Optibetol)

.. ...serca i w konsekwencji spadek ciśnienia tętniczego krwi ( sercowa składowa ciśnienia ). Prawdopodobnie betaksolol wpływa także na układ renina - angiotensyna - aldosteron ( RAA ), zmniejszając aktywność reniny. Kardiologiczne zastosowanie leku to terapia nadciśnienia tętniczego...

Perindopryl (Iprax, Prenessa, Prestarium, Noliprel)

.. ...angiotensyny II ) powodują spadek ciśnienia tętniczego oraz hamują i powodują regresję remodelingu mięśnia sercowego, co poprawia ogólną wydolność okładu sercowo - naczyniowego. Perindopryl jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca. Podawany razem z..

Chwilowa utrata wzroku

Chwilowa utrata wzroku

.. ...grupie pacjentów przy spadkach ciśnienia tętniczego krwi, objawom niedokrwienia mózgu mogą towarzyszyć chwilowe utraty wzroku. Do równie poważnego zaburzenia widzenia może dojść w przebiegu migotania przedsionków. Powstające w sercu skrzepliny stanowią materiał zatorowy szczególnie..

Niedociśnienie

.. ...funkcjonować, u innych spadek ciśnienia z 150/100 mmHg do 120/60 mmHg będzie źle tolerowany. Znaczny spadek ciśnienia, zwykle wywołany nagłym rozkurczem naczyń krwionośnych lub spadkiem objętości krążących płynów ( krwawienia ) jest elementem wstrząsu. Krytyczna jest w tym wypadku..

Niedotlenienie mózgu

Niedotlenienie mózgu

.. ...w przypadku nagłego spadku ciśnienia ( np. hipotonia ortostatyczna ), wystąpienia ciężkich zaburzeń rytmu serca, przy nagłym zmniejszeniu się ilości dopływającej do mózgu krwi ( np. w zespole podkradania czy w napadowym migotaniu przedsionków ). Niedotlenienie mózgu może także wynikać..

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK)

.. ...wychłodzeniu organizmu. Nagły spadek ciśnienia jest jednym z podstawowych elementów stanu zwanego wstrząsem. Tu także może dojść do zatrzymania krążenia. Reanimacja będzie nieskuteczna w przypadku tamponady worka osierdziowego lub odmy opłucnowej. W pierwszym wypadku zaciśnięte są..

Próba wysiłkowa

Próba wysiłkowa

.. ...być w każdej chwili przerwana na życzenie pacjenta. Ponadto lekarz przerwie badanie, jeśli wystąpią komorowe zaburzenia rytmu, spadek ciśnienia, objawy sugerujące możliwość omdlenia badanego pacjenta...

Zespół wazowagalny

.. ...utraty przytomności jest spadek ciśnienia tętniczego krwi i/lub rzutu serca, co powoduje przejściowe niedokrwienie mózgu. Podstawową sytuacją prowokującą omdlenie jest, w przypadku zespołu wazowagalnego, długi czas zachowywania pozycji pionowej ( np. w kościele, na apelu szkolnym, podróż..

TIA  (przemijające ataki niedokrwienne)

TIA (przemijające ataki niedokrwienne)

.. ...mózgu może być nagły spadek ciśnienia u osób ze zwężonymi naczyniami szyjnymi, zaburzenia rytmu, lub miażdżycowe zmiany samych naczyń mózgowych. Objawem zespołu TIA jest chwilowy, odwracalny deficyt neurologiczny. Jednym z możliwych, i chyba najczęstszych objawów są: uczucie drętwienia..

Migotanie przedsionków u ciężarnych

Migotanie przedsionków u ciężarnych

.. ...niestabilna hemodynamicznie ( spadek ciśnienia, omdlenia, zaburzenia świadomości ) postępowaniem z wybory jest natychmiastowe przerwanie arytmii za pomocą kardiowersji elektrycznej. Przedłużający się spadek ciśnienia prowadzi do zaburzeń przepływu łożyskowego, co z kolei stwarza ryzyko..

Ramipril (Axtil, Mitrip, Piramid, Polpril, Ramicor, Tritace, Vivace)

.. ...rozkurczająca naczynia ), spadek stężenie aldosteronu, wzrost aktywności reninowej osocza i inne. ACE - I, w tym ramipril, zmniejszają obciążenie serca, obniżają ciśnienie tętnicze krwi, hamują procesy remodelingu mięśnia sercowego i naczyń. Głównymi przeciwwskazaniami do stosowania..

Winpocetyna (Cavinton, Viecbrol, Vinpocetine, Vinpoton)

.. ...powodować przyspieszenie akcji serca jako odruch na chwilowy spadek ciśnienia. Preparaty zawierające winpocetynę dostępne w Polsce ( za indexem leków MP 2007 ): Cavinton, Viecbrol, Vinpocetine, Vinpoton...

Sulpiryd

.. ...wymienić ortostatyczne spadki ciśnienia, zaburzenia ruchowe o postaci podobnej do choroby Parkinsona ( polekowy zespół pozapiramidowy ) oraz trudności w zasypianiu. U mężczyzn może wystąpić ginekomastia ( powiększenie gruczołów piersiowych ), u kobiet zaburzenia miesiączkowania i inne..

Całodobowy monitoring ciśnienia tętniczego

.. ...fizjologicznie ciśnienie w nocy spada ). Jednym ze wskazań do zastosowanie tego typu metody diagnostyki jest podejrzenie nadciśnienie białego fartucha . Wykonanie badania jest także wskazane, gdy stosowane leczenie nie przynosi efektów, lub gdy mimo prawidłowych wartości ciśnienia..

Kryza nadciśnieniowa

.. ...kontrolowany. Zbyt gwałtowny spadek ciśnienia tętniczego u osoby przyzwyczajonej do wysokich wartości ciśnienia może doprowadzić do wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu. W zależności od sytuacji, do obniżania ciśnienia stosuje się dożylny wlew z nitrogliceryny, nitorprusydek sodu,..

Diuretyki (leki moczopędne)

.. ...diurezy. Powoduje to spadek ciśnienia żylnego w organizmie, a więc spadek obciążenia wstępnego mięśnia sercowego. Mniejsza objętość płynów to także mniejsze ciśnienie tętnicze, diuretyki wpływają więc również na obciążenia następcze, ułatwia to pracę serca. Dodatkowe, niektóre z..

Terazosyna (Tesin, Hytrin, Kornam, Setegis)

.. ...( wazodylatacja ) i spadkiem ciśnienie tętniczego. Spadek napięcia mięśni gładkich jest też obserwowany w pęcherzu moczowym i gruczole krokowym, co ułatwia oddawanie moczu w przypadku łagodnego przerostu stercza ( prostaty ). Dodatkowym efektem działania terazosyny jest korzystna..

Klonidyna (Iporel)

.. ...naczyń tętniczych i spadek ciśnienia krwi ( zarówno skurczowego jak i rozkurczowego ). Pierwsza dawka leku ( szczególnie, jeśli jest wysoka ) może spowodować paradoksalny wzrost ciśnienia. Klonidyna jest stosowana w terapii nadciśnienia tętniczego. W pierwszych dniach przyjmowania..

Doksazosyna (Apo-Doxan, Cardura, Doxar, Kamiren, Prostatic, Zoxon)

.. ...doksazosynę jest ortostatyczny spadek ciśnienia. Mogą występować zawroty głowy, bardzo rzadko omdlenia. Czasem występują zaburzenia żołądkowo - jelitowe. Bardzo rzadkim działaniem niepożądanym jest nietrzymanie moczu. Preparaty zawierające doksazosynę dostępne w Polsce ( za Indexem Leków..

Skuteczne leczenie nadciśnienia możliwe też po 80-tce

.. ...bowiem, że gwałtowne spadki ciśnienia u osób w podeszłym wieku grożą częstszymi upadkami i złamaniami kości udowej, a z tym wiąże się większe ryzyko zgonu - tłumaczył prof. Krzysztof Narkiewicz z Akademii Medycznej w Gdańsku. Według prof. Narkiewicza, dopiero wyniki międzynarodowych..

Medytacja obniża ciśnienie krwi

.. ...pozoru nie jest to duży spadek, wyraźnie zmniejsza ryzyko chorób układu krążenia i może zastąpić wprowadzenie drugiego leku obniżającego ciśnienie. Pod tym względem medytacja transcendentalna okazała się skuteczniejsza niż inne techniki relaksacyjne, na przykład biofeedback. Na..

Buraki obniżają ciśnienie krwi

.. ...Ciśnienie tętnicze krwi spadało już w godzinę po wypiciu soku, efekt ten nasilał się po 3 - 4 godzinach i był widoczny jeszcze po upływie doby. Według autorów badań składnikiem obniżającym ciśnienie są azotany, obecne także w zielonych warzywach liściowych. Azotany pod wpływem bakterii..

Iwabradyna obniża ryzyko zawału serca

.. ...mogą powodować silny spadek ciśnienia, grożący zawrotami głowy i zasłabnięciem. Leki z tej grupy są przeciwwskazane u osób chorych na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc ( POChP ), bo mogą zwężać oskrzela. Ponadto, w dużych dawkach beta - blokery osłabiają męską potencję i mogą..

Gen Klotho obniża ciśnienie tętnicze

.. ...poziom proteiny Klotho spada, co powoduje wzrost ciśnienia tętniczego. Z obserwacji naukowców wynika, że ciśnienie może znacznie obniżyć się już tydzień po iniekcji genu. Jedna iniekcja genu Klotho może zredukować nadciśnienie przynajmniej na 3 miesiące. Niewykluczone, że wkrótce..

Leki złożone przyszłością terapii nadciśnienia tętniczego

.. ...4 leków, by osiągnąć spadek ciśnienia. Poza tym pacjenci ci często cierpią na choroby towarzyszące, które wymagają stosowania dodatkowych leków - wyjaśnił specjalista. Jego zdaniem, zastosowanie preparatów złożonych, zwierających kilka leków w jednej pigułce mogłoby w znacznym stopniu..

Lecz nadciśnienie skutecznie

.. ...sód nie wpływa to na spadek ciśnienia krwi ), odpowiednia dieta - spożywanie minimum cztery razy dziennie warzyw i owoców, a także częste spożywanie tłuszczów rybich oraz regularna aktywność fizyczna. Nadciśnienie jest określane cichym zabójcą, gdyż może długo nie dawać symptomów. Rzadko..

Szampan może korzystnie wypływać na serce i układ krążenia

.. ...rozszerzenie ścianek naczyń i spadek ciśnienia krwi. Zasada działania nitrogliceryny stosowanej przez chorych na dławicę piersiową polega właśnie na zwiększaniu produkcji tlenku azotu w tętnicach. Poza tym, polifenole obniżają aktywność enzymu o nazwie metaloproteinaza 9 ( MMP - 9 ),..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 2

.. ...nie przebiega z dużym spadkiem ciśnienia krwi u pacjentki, nie powinna stanowić ryzyka dla płodu. Natomiast migotanie przedsionków zwłaszcza jesli trwa powyżej 48 godzin, często ( choć nie zawsze ) jest wskazaniem do ciągłego leczenia przeciwzakrzepowego. A leczenie przeciwzakrzepowe..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 33

.. ...przytomność z powodu spadku ciśnienia i nawet niezłą mam kondycję pomimo tej tachykardii. jakiś czas temu uzgodniłam z lekarzem, że skoro tak się boję i nawet niezle sobie radzę to ablację odłozymy w czasie do póki nie będzie kardiomiopatii lub innych zmain w echo. czy to dobre..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 50

.. ...bóli bardzo gwałtownie spada mi ciśnienie i wpadam moge wpaść we wstrząs. a na żywca dopada. wiem że w narkozie robią dzieciom poniżej 16 roku życia reszta jak dorośli w zneiczuleniu miejscowym. Do * Abisynka * Jeśli rzeczywiście masz tak ciężkie przypadłości, to lekarze na pewno coś na..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 159

.. ...denerwowałam, bo nie spadało. Do tego dziś robiłam badania krwi i mam niezbyt dobre wyniki ( tak jakby anemia? ). A że jestem w ciąży to bardziej się zdenerwowałam. Jutro idę do lekarza na kontrolę i cały czas przeżywam, że dostanę burę. Miałam brać żelazo, ale przy lekach na..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 170

.. ...Ci się chcieć spać, spadnie Ci ciśnienie bo te leki tak działają, ale właśnie takie zaaplikowanie leku jest możliwe tylko w szpitalu i potrzebne dla Twojego organizmu. Z Twojej strony lekarz oczekuje informacji jak się po nich czujesz i wtedy mów wszystko jak na spowiedzi; - ) Będzie..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 708

.. ...grupa krwi cisnienie spadło i musiałam odstawić natrychmiast leki do dziś ich nie zażywam. Oczywiście,że przyczyną ciśnienia może być i często jest nerwica!. Spróbuj przez tydzień zażywać jakieś leki, które cię uspokoją ( podaj jaką masz grupe krwi podam ci nazwe ziołówek ) i mierz..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 724

.. ...głowa, czy jakby bardzo spadło ciśnienie. Teraz tym się najbardziej nakręcam, boję się , ze mam jakiegos guza w głowie. Raz będąc w Kościele poczułam silny i trwający sekundę prąd na czubku głowy i od tego czasu jestem na to * chora * Oj , jacy my jesteśmy żałośni... Ludzie cieszą się..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 18

.. ...zaobserwowałem że podczas leżenia spada do wartości nawet 90/55, a gdy jestem aktywny dochodzi czasami do 130/80 . Zdarza mi się że podczas wizyt u lekarza mam 150100 chyba przez moje nerwy. Powiedziałem że żadnych leków na nadciśnienie brać nie będe bo boje się że się nie obudze ze..

Duży puls - Str. 3

.. ...brania bisocardu puls spadł mi do 75 uderzeń na minutę,a ciśnienie mam w granicach 135 na 80.Dlatego jeżeli ktoś chce obniżyć sobie tętno i nadciśnienie to polecam bisocard. Witam ja mam tak jak Robert puls zawsze powyzej 100, a czasami skacze mi na gora 5 minut do 160 - 200 a potem..

Bradykardia jak leczyć? - Str. 2

.. ...częstość akcji serca spada do 45 ( więc raczej normalnie ). Dzisiaj mierzyłam ciśnienie o 17:30 i miałam ciśnienie 169/89 i puls 31 oraz wykryło arytmię. Ciśnienie ponownie zmierzyłam o 21:30 i było 139/91 i puls 58 a na dodatek o godzinie 22 straciłam przytomność. Czy to może oznaczać..

Hipotomia ortostatyczna

.. ...hipotonia. Polega to na spadku ciśnienia przy gwałtownej pionizacji ciała, czyli np kiedy z pozycji leżącej zbyt szybko podniesiesz się do wyprostu. Objawia się to zawrotami głowy, zaburzeniami widzenia i niekiedy sumem w uszach. Możliwe są także omdlenia przy wyjątkowo złośliwej..

Trójglicerydy i lipemia

.. ...się obniżają i także spada ciśnienie, a więc jasne, że tłuszcz zatyka mi żyły. Niestety biorąc lipanthyl ( lub inny lek z tą substancją ) robię się cora bardziej nerwowy i drażliwy - to jest nie do wytrzymania dla mnie i też dla innych w moim otoczeniu. Natomiast lek Atorvox słabo obniża..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 9

.. ...skutków ubocznych, czasami spada mi ciśnienie ,ale poprawy też nie ma. pozdrawiam - Mynia Ciekawe,gdzie podział się mój wczorajszy post. Ja spironol stosuje już prawie 2 lata,ostatnio dawkę 1x100 i na razie większych skutków ubocznych nie mam.Mam powiększoną wątrobę i okresowo spadki..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 10

.. ...- tak jak do dużych spadków ciśnienia.Kiedyś kardiolog - na początku leczenia - pozwolil mi - w sytuacjach - gdy dusznosci były bardzo dokuczliwe - psiknąć - jeden z leków wziewnych/stosowanych przy astmie - ale - ostrożnie - trochę przynosiło ulgę/.No właśnie - zeszłam na parter - i..

Po ablacji - Str. 11

.. ...przejdzie( po 1 - 2 godzin spadek ciśnienia ,ogólny niepokój ,duszno poty ,organizm niedotleniony - czułam że odpalę i wezwałam karetkę * R * ),nie chciałam tego doświadczać więc gdy w nocy pojawił się częstoskurcz 180minutę to wsiadałam w auto i goniłam do szpitala. tam umiarowili mnie..

Wysoki puls a ciśnienie w normie

.. ...cisnienie mi po tabletce spada tetno ale i cisnienie do 80/50 i da sie zyc! kwestia przyzwyczajenia chyba : ) pozdrawiam Serce zawsze bije rano znacznie szybciej. Trzeba braç leki stosowne - wizyta u kardiologa nieunikniona! Mam to samo kardiolog przepisał mi betaloc ale boje sie go brac..

Niskie tętno

.. ...tygodni. 2 dni temu spadl mi puls do 56 - 58 uderzen/min. Zaniepokoilo mnie to, bo zrobilem sie przez to jakby ogluszony mlotem, a do tego serce mocniej bije, przez co budze sie wczesnym rankiem. Jutro ide do lekarza, zeby cos z tym zrobic. Moze juz nie trzeba ich brac? ja mam inny..

Szybkie tętno - Str. 7

.. ...mam wrażenie jakby mi spadło bardzo ciśnienie i tak dziwnie mi.Ale to nie pierwszy raz i zaraz powinno przejść. Wiesz,sama siebie podziwiam,że nie spanikowałam wczoraj na tym basenie,tylko z zimną krwią do tego podeszłam. Nagranie chyba OK,jutro jadę oddać ten rejestrator. Qrwa,to..

Szybkie tętno - Str. 13

.. ...doszło do bardzo niskiego spadku ciesnienia 70/50 szczegolnie rano a puls przy tym jest wysoki 100 na minute ...co moze mi dolegac ? miałam robione badania ale nie wykazało nerwicy prosze o pomoc najlepiej na gg 8699808 Witajcie! No nie wiem co sobie myśleć...lekceważyłam moje ciśnienie..

Propranolol - Str. 2

.. ...arytmie i nie powoduje spadku ciśnienia, poczytajcie w necie. PROPRANOLOL kazała mi brać neurolog bo trzęsą mi się ręcę i podobno jestem zbyt nerwowa. Pod koniec stycznia tego roku zatrułam się tlenkiem węgla ( czadem ), straciłam przytomność pod prysznicem i w stanie średniociężkim..

Szmer serca u 19 letniej dziewczyny

.. ...powodować omdlenia, spadek ciśnienia, przejściowe oslabienie i inne objawy. Faktycznie, nie jest to bardzo groźne. nie powoduje tez istotnej zmiany trybu zycia. Mimo wsystko jednak należy od czasu do czasu monitorować stan rzeczy. Zawsze lepiej dmuchać na zimne. Jeśli weźmiecie to pod..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 65

.. ...to pewnie przez ten spadek ciśnienia atmosferycznego Czesc Wszystkim!tak ja tez juz chce wiosne,potem lato moze bedzie lepiej.Zima jest ponura,szara i to na nas dodatkowo wplywa negatywnie,ale juz blizej niz dalej do wiosny i z tego sie ciesze,a Wy? własnie wrocilam od lekarza,nie..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 68

.. ...samopoczucie jest związane ze spadającym ciśnieniem atmosferycznym, mnie nawet daje się we znaki * półmartwy ząb * Jarku witaj mnie tez boli zab w piatek ide do dentysty to najszybszy termin. dobrze że chociaz tutaj można sie wyżalic. mnie jeszcze na dodatek zatoki dają popalic bo mam..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 96

.. ...30hPa a taki dobowy spad to rekord. Jutro ciśnienie ma się utrzymywać w granicach 970 - 980hPa dla mnie to mordęga pewnie będę nie do życia całe szczęście ,że wolna sobota. Ale schemat i się pokazał pewnie był gdzieś w Kosmosie bo zawsze sprawdzam czy się uwidocznił no nic mówi się..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 241

.. ...Może ta boląca głowa to spadek ciśnienia? Weź tabletkę, im szybciej tym mniej ból się rozwinie : ) I miłego weekendu życzę!!!! : ) ) ) No właśnie dziewczynki ciekawe jak wyglądacie : - ) Masz wiele racji Gosieńko ,ale niekiedy niestety przyczyny problemu nie da się usunąć c * ets la vie..

Bypassy i co dalej?

.. ...domu.też miałam duże spadki ciśnienia ,nawet niższe niż twój tata.To jeszcze za krótki czas po operacji , aby czuć się dobrze. Bolą jeszcze wszystkie rany i człowiek się męczy. Ja stopniowo się usprawniałam i sama dozowałam sobie wysiłek .Sama się rehabilitowałam, a twój tata jest w..

Wysokie cisnienie i kłucie w sercu

.. ...Przyczyną omdlenia może być: spadek ciśnienia tętniczego krwi, nadmierne odchudzanie, silny ból, zdenerwowanie, głód, silne emocje, widok krwi, itp. Objawy poprzedzające omdlenie to zawroty głowy, bladość twarzy, mroczki przed oczami, mogą wystąpić zimne poty na czole i skroniach...

Propranolol a tętno

.. ...jest taki że ciśnienie spada do 100/60 a tętno niemal wcale tj do 85 - 90/min.Nie mogę wziąć więcej propranololu bo ciśnienie mi spadnie do zera.Może ktoś wie jak obniżyć tętno bez obniżania ciśnienia????? Witaj pRopranolol jest lekiem obnizajacym tetno a rownoczesnie obniza cisnienie...

Betablokery a powolne tętno

.. ...dodatkawych. Do tego ciśnienie spada mi do 99/57.Boję się że takie tętno i ciśnienie może być niebezpieczne dla życia. Czy Wam też tak zwalnia prace serca? Zadaniem b blokerów jest właśnie zwolnienie akcji serca. Tętno jest w porządku do momentu kiedy pojawiają sie objawy tzn. zawroty..

Serce młodego sportowca

.. ...chwile z pulsometrem i spada do tego poziomu. A przeciez teraz nie jest szczyt sezonu, tylko zima... Powinienem sie czegos obawiac? Czy moze cieszyc sie, ze jestem tak wytrenowany? Z gory dziekuje za odpowiedzi. Mateusz Drogi Mateuszu,zależy jeszcze co trenujesz. Jest jednak prawdą,że..

Niebezpieczne dla życia skutki stosowania Prestarium - Str. 2

.. ...zaobserwowano istotny spadek skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego oraz ciśnienia tętna. Dodatkowo istotnie zmniejszyła się PWV ( patrz wykres poniżej ). Spadek prędkości przepływu fali tętna świadczący o poprawie podatności tętnic, w 90% był niezależny od efektu..

Zespół wazowagalny typ mieszany wg.Vasis

.. ...wiem nie moga mi pomóc. spada mi tak ciścnienie że w piątej minucie stania robi mi się juz słabo a potem jak nie usiądę to - gleba. a od roku spada mi ciśnienie nawet jak chodze a lekarze nie wiedza co z tym zrobić. nie moge brac leków na podwyższenie ciśnienia bo normalnie mam..

Niskie ciśnienie czym grozi?

.. ...chodze lub stoję to spada mi do 70/30 a tętno cały czas 120 - 180 w spoczynku. ale na poważnie zrób badania w kierunku tarczycy i chorób kardiologicznych. jak wszystko będzie ok to pozostają ci domowe sposoby podwyższania ciśnienia lub leki np gutron, efortil, pozdrwaim ja mam bardzo..

Zespół wazowagalny

.. ...koronaroplastyki. Objawy to spadek tętna, ciśnienia tętniczego, zawroty w głowie, osłabienie, bladość... Podaje się dożylnie leki, przetacza płyny infuzyjne. Z reguły szybko mija. http://kardiologia.prv.pl/hipototoniaortostatyczna1.htm ja jestem chora na zespół wazowagalny.wjem od roku..

Skoki ciśnienia i bóle brzucha z wymiotami

.. ...zaobserwowałam silne spadki ciśnienia - np. 90/70. Piję kawę i łykam kolejne tabletki na nadciśnienie. Horor. Czy ktoś ma taką postać nadciśnienia lub wie jak to świństwo leczyć? czesc jak to piwo Ci pomaga? napisz cos wiecej o tym , ile tego piwa pijesz ile masz lat czy masz nadwage i..

Koronografia - ryzyko i strach?

.. ...koronarografii zaczęło mi spadać ciśnienie, ale pomoc była na miejscu i nic się nie stało. Uważam, że jeżeli jest ona przeprowadzana przez doświadczonych specjalistów w warunkach klinicznych więc nie ma się czego obawiać. Koronarografie i operację miałam w Aninie.. Pozdrawiam ja tez..

Podwyższone ciśnienie, leki i częstoskurcze

.. ...gdy uścisk zwalniamy spada, identycznie jest w układzie krwionośnym. Jeżeli ktoś zaobserwował coś odwrotnego to znak że powinien swój ciśnieniomierz oddać do naprawy : ) Pozdrawiam i kończę ten wątek o skuczach i rozkurczach. Wiem,że ciśnienie skurczowe jest wyższe od rozkurczowego i nie..

Tachycardia - za mocne bicie i zaburzona akcja serca

.. ...stoisz w miejscu? może spada ci ciśnienia to jest wtegy zespól wazowagalny ale polecam badania w tym kierunku. ja nie mogę też ustać bo tracę przytomność koszmar ale jakoś z tym żyję : ) Tachykardia, nie jest chorobą, którą trzeba bardzo mocno się przejmować. Ja mam od 110 do 160 uderzeń..

Dodatkowe skurcze - Str. 51

.. ...skoczyło ale pewnie spadnie. Pozdrawiam Witam wszystkich! Alu noi jak dotrłaś z pracy ? te trzęsawki są okropne ja czasami miewam to paskudztwo a to ciśnienie to miałaś to skórczowe dobre ale rozkórczowe troche za wysokie , a tak normalnie to jakie masz ciśnienie? bo ja mam 100 na 60..

Dodatkowe skurcze - Str. 183

.. ...Przyspieszaniu zwykle towarzyszy spadek ciśnienia do stopnia uniemożliwiającego zachowanie pozycji stojącej. W obu postaciach arytmii załamek P’ znajduje się przed zespołem QRS, ponieważ przewodzenie do węzła AV odbywa się jego wejściem górnym. Bardzo rzadko rytm..

Dodatkowe skurcze - Str. 187

.. ...tylko że czasami bardzo spada mi ciśnienie i jest mi słabo. Nie wiem już co robić i do jakiego lekarza się udać. Czytałam ostatnio o tym, że dieta z wyłączeniem cukrów powstrzymuje arytmię, może warto by spróbować. Jakie są Wsze metody na zaburzenia rytmu, i jak sobie z tym radzicie. U..

Dodatkowe skurcze - Str. 302

.. ...który niesie ze sobą spadek ciśnienia atmosferycznego, wywołuje bóle głowy i senność, a ciepły front atmosferyczny zwiększa objawy chorób chronicznych takich jak astma, choroby serca,Z badań przeprowadzonych w Polsce badań, wynika, że aż 70% kobiet i połowa mężczyzn jest wrażliwa na..

Wysokie tętno w spoczynku

.. ...to oznaczać wpw czyli spadek ciśnienia przy długotrwałym staniu. Do izki i reszty - wysoki puls nie musi oznaczać nerwicy, więc zażywanie valerin mite nic nie pomoże a tylko szkodzi jak każdy lek...ja robię wszystko abym nie musiała brać leków przez całe życie, bo wiadomo na jedno..

Przyczyny niskiego ciśnienia tętniczego

.. ...pionu,gdyż powoduje to spadek ciśnienia i moze doprowadzić nawet do omdlenia. Ja mam dopiero 15 lat a ciśnienie mam często 80/60. Czy iść do lekarza??? Poejżewali anemię ale badania nic nie wykazały. Uprawiam sport. Puls najwięcej 65. Może to być zatrucie azotanami albo..

Posiłek a bicie serca

.. ...niebezpieczne? Po jedzeniu spada ciśnienie krwi, reakcją organizmu jest przyśpieszone bicie serca w celu uregulowania ciśnienia. Ja mam to samo - wysokie tętno rano utrzymujące się przez kilka godzin i czasami po obiedzie. Może to wcale nie jest nerwica jak sugerują niektórzy. Leczę..

Nadciśnienie a kawa

.. ...po kawie nawet troche spada. Oczywiscie to tylko moje obserwacje i nie mozna porównywac ich z innymi osobami. Kazdy ma swój specyficzny organizm. Aha, jak juz pije kawe, to 2 - 3 po turecku i 2 - 3 rozpuszczalne( słabe z mlekiem ). słodze. Nie idzie mi herbata. Mam na imie Anna i..

Napadowe nadciśnienie połączone z bradykardią

.. ...180/110 ) połączonego ze spadkiem tętna nawet do 40/min. EKG nic nie wykazało. Towarzyszy temu drętwienie kończyn, sztywnienie karku, zaburzenia widzenia, lęk. Kilkakrotnie wzywała pogotowie. Kończyło się na hydroksyzynie i nic. Napady zdarzają się nadal, choć rzadziej, odkąd stosuje..

Pomiar ciśnienia

.. ...ledwo słyszalny, a po spadku ciśnienia o 2,3 kreski sygnał się wzmacnia i gdzię w okolicach 84 zanika. Jak to zinterpretować? Czy mam ciśnienie 95 czy 84. Za odpowiedź z góry dziękuje. Adam Miałem podobne problemy a nawet wieksze. Tzn. nigdy nie udawało mi się dokładnie wskazać..

Nadciśnienie tętnicze

.. ...się zasłabnięciem i spadkiem ciśnienia 120/70. Tabletki biorę na noc i ciśnienie w miarę wraca do normy lecz gdy brałem je również na dzień owszem ciśnienie było niższe ale nadal nie w normie, a dodatkowo w szkole byłem bardzo senny i nie potrafiłem się skoncentrować. Mimo iż większych..

Zespół tachy-brady

.. ...antyarytmiczne powoduje spadek ciśnienia i bardykardie..taką ze spadam. A ..ostatni napad bradykardi - tetno 39 i blko jakiejś tam odnogi peczka Hisa. oczywisci na pogotowiu stwiedzono, ze nie mam zawału.i odesłali do domu..wrr Może ktos mi odpowie?? Witaj!! Ja mam to samo co TY raz mam..